Đoàn kiểm tra NTM huyện

Ngày 23/6, BCĐ XDNTM huyện đã tiến hành thẩm định kết quả hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới lần một tại xã.

Tin tức sự kiện

Đoàn kiểm tra NTM huyệnĐoàn kiểm tra NTM huyện
Nhân dân xã thiệu Phúc tập trung sản xuất vụ chiêm thu, mùa...Nhân dân xã thiệu Phúc tập trung sản xuất vụ chiêm thu, mùa năm 2020
Lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động vè môi trường, ngày...Lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động vè môi trường, ngày đại dương thế giới, biển và hải đảo 2020
Danh sách Lãnh đạo, công chưca UBND xãDanh sách Lãnh đạo, công chưca UBND xã
LỊCH TIẾP CÔNG DÂNLỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Phát huy truyền thống quê hương cách mạngPhát huy truyền thống quê hương cách mạng
Bài viết: Xã Thiệu Phúc đẩy nhanh tiến độ... Bài viết: Xã Thiệu Phúc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Chiêm xuân.
Bài viết: Đảng bộ xã Thiệu Phúc tổ chức thành công đại hội...Bài viết: Đảng bộ xã Thiệu Phúc tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin văn hóa - xã hội

Kế haochj tổ chức hoạt động tuyên truyền ngày gia đình Việt Nam 28/6

Thực hiện kế hoạch số:318/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2020 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng và chống BLGĐ năm 2020.UBND xã Thiệu Phúc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng và chống BLGĐ năm 2020, với những nội dung sau: