Hệ thống chính trị

Thông tin nhân sự - Đảng Ủy
STTHọ tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Nguyễn Văn Kỳ326553583
2Nguyễn Văn Hải984359857
3Thân Văn Dũng986774168
4Lê Văn Hoàng0829787686
5Lê Văn Lâm978563307

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT