1. Đồng chí: Trịnh Đức Hùng

- Năm sinh: 08/05/1979

- Quê quán: Xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỉ NN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Cẩm Vân, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã

- SĐT: 0984798702

 

2. Đồng chí: Lê Văn Hoàng

- Năm sinh: 16/07/1986

- Quê quán: Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học QLHC

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Thôn Hoạch Phúc, Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ: ĐUV, BCH đảng bộ - Phó Chủ tịch UBND xã

- SĐT: 0829787686

 

3. Đồng chí: Hoàng Văn Hùng

- Năm sinh: 19/05/1982

- Quê quán: Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp QS, Đại học QLNN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 2, Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ: ĐUV, BCH đảng bộ - UVUB Chỉ huy trưởng quân sự

- SĐT: 0949021271

 


4. Đồng chí: Phạm Văn Cường

- Năm sinh: 05/07/1986

- Quê quán: Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa

- Chức vụ: ĐUV, BCH đảng bộ - Trưởng công an

- SĐT: 0932495868

 

5. Lê Văn Thái

- Năm sinh: 14/8/1973

- Quê quán: xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học QTKD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Thôn 2, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Công chức Văn phòng – Thống kê xã

- Trưởng ban Tiếp công dân

- SĐT: 0865449868

 

6. Thiều Thị Chung

- Năm sinh: 26/4/1983

- Quê quán: Xã Đông tiến, huyện Đông Sơn , tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học NV

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Thôn Mật thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ: Công chức Văn phòng – Thống kê xã

- SĐT: 0975541228

 

7. Nguyễn Thị Mai

- Năm sinh: 20/8/1978

- Quê quán: Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học LKT

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 3, TT Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch

- SĐT: 0903467498

 

8. Nguyễn Văn Kỳ

- Năm sinh: 20/12/1968

- Quê quán: Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp LĐ & XH

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 4, Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Công chức LĐ& XH

- SĐT: 0326553583

 

9. Lê Thị Kim Oanh

- Năm sinh: 04/01/1984

- Quê quán: Khu 3 Thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học Âm nhạc

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 2, Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - XH

- SĐT: 0934699917

 

10. Nguyễn Văn Hải

- Năm sinh: 20/10/1966

- Quê quán: Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Nơi ở hiện nay: Thôn Mật thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Công chức Kế toán – Ngân sách xã

- SĐT: 0364190340

 

11. Trịnh Quốc Thụ

- Năm sinh: 28/12/1984

- Quê quán: Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học QLĐĐ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Thôn Hoạch Phúc, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

- SĐT: 0974968936

 

12. Nguyễn Thị Mai Thương

- Năm sinh: 05/10/1990

- Quê quán: Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học KT - NN

- Trình độ LLCT: Đang học

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 2, Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Công chức Đại chính – Nông nghiệp - Môi trưởng

- SĐT: 0914340163

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT