ĐOÀN KHỐI DN TỈNH THANH HOÁ

ĐTN VIỄN THÔNG THANH HOÁ

Số: 108/ĐTN-VNPT

   V/v Triển khai Chương trình "VNPT tiếp sức mùa thi" vào lớp 10 THPT năm 2018

    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

             

          

           Thanh Hoá, ngày  05 tháng 6 năm 2018

 

 

Kính gửi:      Ban chấp hành các Chi đoàn trực thuộc.

 

 

Thực hiện nội dung tờ trình số 107/TTr-ĐTN-VTTH ngày 05/6/2018 của Đoàn cơ sở được Giám đốc VNPT Thanh Hoá và TTKD VNPT-Thanh Hoá phê duyệt "Kế hoạch triển khai chương trình "VNPT tiếp sức mùa thi" vào lớp 10 THPT năm 2018 của Đoàn cơ sở Viễn thông Thanh Hoá".

Để thể hiện vai trò của Đoàn viên thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch SXKD của VNPT Thanh Hóa và Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thanh Hóa năm 2018; Ban Thường vụ Đoàn cơ sở kính trình lãnh đạo VNPT Thanh Hoá, TTKD VNPT-Thanh Hoá xem xét, phê duyệt kế hoạch triển khai chương trình "Tiếp sức mùa thi vào lớp 10 THPT năm 2018" với các nội dung như sau:

1.  Mục đích, ý nghĩa

- Phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên gắn với hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường quảng bá, CSKH và phát triển các dịch vụ VT-CNTT&TT, góp phần hoàn thành thắc lợi các chỉ tiêu SXKD tại các địa bàn năm 2018.

- Phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động thanh niên tại các Chi đoàn trong năm 2018.

- Thông qua hoạt động xung kích tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu VNPT chuyên nghiệp, thân thiện, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

2.  Tên chương trình: "VNPT Tiếp sức mùa thi"

3. Các chỉ tiêu, mục tiêu triển khai

3.1. Thực hiện quảng bá các chính sách, gói cước dịch vụ hiện hành (Dịch vụ tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT năm 2018; các dịch vụ FTTX, MyTV, sim trả trước/trả sau VD89, VD129... ) đến các đối tượng phụ huynh, học sinh tại khu vực điểm tổ chức thi vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019.

3.2. Số lượng khách hàng được tiếp xúc, quảng bá và CSKH tại mỗi điểm thi ít nhất 200 người (hoặc tối thiểu 70% tổng người đối với các điểm thi có số lượng thí sinh ít hơn 200 người); 100% phụ huynh học sinh nhận biết được tổng đài tra cứu điểm thi vào lớp 10 của VNPT địa bàn Thanh Hoá (0237.8011333).

3.3. Phát nước uống miễn phí cho phụ huynh, học sinh có mặt tại điểm thi.

32512068_947628878728888_3158866158929575936_n.jpg


4.  Nội dung triển khai

4.1. Tại địa bàn Thành phố Thanh Hóa

- Đoàn thanh niên phối hợp với các PBH tổ chức bài trí gian hàng với tiêu đề Bandroll quảng bá "VNPT Tiếp sức mùa thi" và Poster "Nước uống miễn phí" tại các địa điểm thi vào lớp 10 THPT, vị trí gần khu vực tập trung Phụ huynh học sinh và khách hàng. Danh sách đoàn viên tham gia chương trình như phụ lục kèm theo.

- Tổ chức phát tờ rơi quảng cáo dịch vụ tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT, chính sách các gói cước dịch vụ hiện đang áp dụng của VNPT đến các đối tượng khách hàng tập trung tại các điểm thi.

- Phát nước uống miễn phí tại gian hàng của VNPT cho các phụ huynh, học sinh tham gia thi vào lớp 10 THPT.

- Tư vấn, tiếp nhận, phát triển các dịch vụ khi có nhu cầu của khách hàng tại gian hàng "VNPT Tiếp sức mùa thi".

-  Phối hợp thực hiện kế hoạch hỗ trợ cập nhật điểm thi sau khi có kết quả thi.

- Tổ chức tuyên truyền chương trình "VNPT Tiếp sức mùa thi" trên các website, trang mạng xã hội của đơn vị, đoàn thể, cá nhân thuộc VNPT địa bàn Thanh Hóa.

4.2. Tại các địa bàn huyện/thị xã/thành phố khác

Chi đoàn tập hợp đoàn viên thanh niên (gồm cả TTVT, PBH) chủ trì, phối hợp với PBH tại địa bàn triển khai chương trình tiếp sức mùa thi, quảng bá hình ảnh VNPT, tiếp xúc khách hàng để tư vấn, tiếp nhận nhu cầu sử dụng dịch vụ tại các khu vực điểm thi vào lớp 10 THPT tại địa bàn.

5. Kế hoạch chi phí: VNPT Thanh Hóa và TTKD VNPT-Thanh Hóa mỗi bên chịu 50% tổng chi phí. VNPT Thanh Hóa dự kiến nguồn chi từ quỹ phúc lợi; TTKD VNPT-Thanh Hóa dự kiến nguồn chi phí tiếp thị năm 2018 của đơn vị.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Đoàn cơ sở Viễn thông Thanh Hóa.

- Thực hiện in ấn, mua sắm hiện vật phục vụ chương trình "VNPT Tiếp sức mùa thi" vào lớp 10 THPT năm 2018; phối hợp với PBH Bắc/Nam Thành phố Thanh Hóa thực hiện bài trí gian hàng, tổ chức tiếp thị, phát tờ rơi, nước uống và tiếp nhận nhu cầu sử dụng dịch vụ tại các điểm thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn Thành phố.

- Hỗ trợ, giám sát các chi đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn PBH tổ chức triển khai tiếp sức mùa thi, quảng bá dịch vụ, cập nhật điểm thi sau khi có kết quả thi.

- Phối hợp với các đơn vị, bộ phận truyền thông thực hiện hiệu quả công tác quảng bá hình ảnh, hoạt động của VNPT trên toàn địa bàn.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ban lãnh đạo VNPT Thanh Hoá, TTKD VNPT-Thanh Hoá xem xét các hình thức thi đua hàng quý, năm.

6.2. Các Chi đoàn trực thuộc

- Chủ trì, phối hợp với Phòng bán hàng tại địa bàn tổ chức triển khai chương trình ”VNPT Tiếp sức mùa thi”, quảng bá, phát triển dịch vụ tại khu vực các điểm thi phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.

- Báo cáo kết quả bằng số liệu, hình ảnh triển khai chương trình “VNPT – Tiếp sức mùa thi“ về Đoàn cơ sở qua việc đăng tải lên nhóm Facebook “Đoàn thanh niên VNPT Thanh Hóa“ để tổng hợp báo cáo, phục vụ công tác thi đua – khen thưởng.

Trên cơ sở văn bản này, BCH Đoàn cơ sở Viễn thông Thanh Hoá kính đề nghị lãnh đạo các TTVT, PBH cơ sở tạo điều kiện, hỗ trợ các Chi đoàn trực thuộc triển khai, hoàn thành các nội dung mà chương trình đề ra.

Mọi thắc mắc xin liên hệ về Thường trực Đoàn cơ sở Viễn thông Thanh Hoá (Đồng chí Bùi Thanh Quý - 0912812998 hoặc đồng chí Lê Văn Hải - 0915469555) để được phối hợp, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- GĐ VNPT Thanh Hoá (để b/cáo);

- GĐ TTKD VNPT-Thanh Hoá (để b/cáo);

- Đoàn khối DN tỉnh (để b/cáo);

- Lưu VP Đoàn.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

 

Bùi Thanh Quý

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT