Phát huy truyền thống quê hương cách mạng

Đăng lúc: 29/05/2020 (GMT+7)
100%

Thiệu Phúc là một vùng quê tươi đẹp, nằm về phía tây huyện Thiệu Hóa, tỉnh thanh Hóa bên cạnh hai dòng sông Chu và sông Mậu khê. Trong suốt tiến trình hàng ngàn năm lịch sử, các thế hệ người Thiệu Phúc sinh tụ nơi đây đã chung sức đồng lòng, lao động cần cù sáng tạo, dũng cảm đấu tranh với thiên nhiên, giặc giã để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và dệt nên những truyền thống quý báu, tiêu biểu là truyền thống yêu nước và cách mạng

BÀI VIẾT: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG, ANH HÙNG - ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, XÂY DỰNG XÃ THIỆU PHÚC ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Thiệu Phúc là một vùng quê tươi đẹp, nằm về phía tây huyện Thiệu Hóa, tỉnh thanh Hóa bên cạnh hai dòng sông Chu và sông Mậu khê. Trong suốt tiến trình hàng ngàn năm lịch sử, các thế hệ người Thiệu Phúc sinh tụ nơi đây đã chung sức đồng lòng, lao động cần cù sáng tạo, dũng cảm đấu tranh với thiên nhiên, giặc giã để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và dệt nên những truyền thống quý báu, tiêu biểu là truyền thống yêu nước và cách mạng.

Những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trước cảnh đất nước chìm đắm trong đêm trường nô lệ, nhân dân chịu bao cảnh áp bức lầm than dưới gót giầy thực dân phong kiến, nhiều người con ưu tú của quê hương Thiệu Phúc nói riêng và Thiệu Hóa nói chung đã anh dũng đứng lên đấu tranh tìm con đường cứu nước, cứu nhà. Từ khi Đảng cộng sản việt nam ra đời đặc biệt ngày 15 - 3 - 1936, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được phục hồi và củng cố. Hội nghị BCH tỉnh Đảng bộ đề ra phương hướng mở rộng phong trào, chủ trương thành lập các hội tương tế, ái hữu. lúc này tại Thiệu Phúc đã thành lập các nhóm, các hội liên kết tự phát để đấu tranh với bộ máy quản lý ở các làng trong tổng và phủ, các phong trào phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu. Trong suốt thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), đặc biệt ngay sau nhận lệnh của ủy ban khởi nghĩa huyện, các làng trong xã đã tham gia vào lực lượng đánh phủ lỵ cướp chính quyền, với khí thế khởi nghĩa sôi sục ở các làng các tổ chức hội, các đội, dưới sự hướng dẫn của các đồng chí cách mạng yêu nước như Ông: Trần Ngọc Toản, Trần Văn phòng …đã đoàn kết phối hợp cùng các làng, các đội trong huyện như làng quan trung (xã Thiệu Tiến) Làng Đỉnh Tân (Thiệu Phú) làm nhiệm vụ tiếp ứng và tham gia chiến đấu thu được những thắng lợi góp phần xứng đáng cùng với toàn huyện, toàn tỉnh và cả nước làm nên thành công của cuộc Cách mạng vĩ đại Tháng Tám năm 1945, giành lại nền độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Phúc tiếp tục cùng với cả huyện, tỉnh đóng góp tích cực vào những thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc…, Thiệu Phúc nói riêng và người con Thiệu Hóa nói chung đã kiên cường chiến đấu bảo vệ vững chắc quê hương và đóng góp sức người, sức của, làm tròn nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến.

Bước vào thời bình cùng với nhân dân trong huyện nói riêng và cả nước nói chung Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Phúc khắc phục hậu quả chiến tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước. Thời điểm này xã Thiệu Phúc đang trên đà phát triển bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Với diện tích tự 463,46 ha toàn xã có 5 thôn với tổng dân số 5.073 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 233 đảng viên ở 8 chi bộ đảng.

Trong những năm qua, Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện được sự quan tâm động viên, giúp đỡ của các, ban, ngành của huyện và các xã bạn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thiệu Phúc đã phát huy tốt truyền thống cách mạng, anh hùng, quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu xây dựng xã phát triển toàn diện và ngày càng vững chắc.

Kinh tế của xã tăng trưởng liên tục, năm sau cao hơn năm trước: cuối năm 2015 ; tỷ trọng nông nghiệp 35% công nghiệp xây dựng 30%, dịch vụ thương mại 35%, thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2019 tỷ trọng nông nghiệp 33,3% công nghiệp xây dựng 21,8%, dịch vụ thương mại 44,9%Thu nhập bình quân đầungười đạt 40,3 triệu đồng/người/năm= 112% kế hoạch đại hội Đảng bộ đề ra.

Các ngành kinh tế đều có bước phát triển khá mạnh. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp Xã Thiệu Phúc đã tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, trình độ ứng dung tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất được nâng lên, trong sản xuất được cơ giới hóa như khâu làm đất, thu hoạch và vận chuyển. qua 2 lần thực hiện chuyển đổi ruộng đất đặc biệt dưới sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 06 của huyện ủy về vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ, sau chuyển đổi đã mang lại thuận lợi và hiệu quả cao Từ đó, khuyến khích nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, đầu tư khoa học kỹ thuật, cây con, tạo tiền để để nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra bước đột phá cả về năng suất, chất lượng và hiệu quả, hiện toàn xã có 25 hộ có máy cày bừa, có 130 hộ kinh doanh buôn bán, 3 công ty TNHH, 01 HTXDVNN. Hàng nghìn lao động đi làm ăn xa ở khắp các tỉnh thành, Hiện có 47 người đang lao động làm việc ở nước ngoài, mang lại nguồn thu nhập lớn hàng năm..

Kinh tế trang trại gia trại phát triển mạnh, hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng được đầu tư xây dựng kiên cố, có nhiều chính sách cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp điều kiện thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vụ chiêm xuân lúa lai đạt 70-75% diện tích, Năng xuất lúa bình quân 5 năm qua đạt 12,2 tấn/ha/năm. Sản lượng lư­ơng thực bình quân hàng năm đạt 3.308 tấn/3.100 tấn, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. Giá trị sản xuất trên một ha canh tác hàng năm đều tăng năm 2014 là 85 triệu đồng/ha; năm 2019 đạt 110 triệu đồng/ha. Trong phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò, tổng đàn trâu bò hiện có 546 con, giảm so với đầu kỳ là 58%, tổng đàn lợn hiện có là 1368 con, giảm 558 con so với đầu kỳ, đàn gia cầm hiện có 17.562 con, giảm hơn 5.000 con so với đầu kỳ. Cơ cấu đàn, số lượng đàn gia súc gia cầm giảm mạnh do giá cả nhiều năm giữ ở mức thấp và dịch bệnh ở gia súc, gia cầm xảy ra trên địa bàn, toàn xã hiện có 05 trang trại, gia trại hoạt động có hiệu quả.

Công tác phát triển ngành nghề nông thôn được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, hàng năm đều chỉ đạo UBND xã, Trung tâm HTCĐ đấu mối với phòng LĐTB&XH huyện mở lớp học nghề và nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn.

Bên cạnh đó một số nghề phụ khác như: may mặc, xây dựng, mộc, xay sát, vận tải nhỏ tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình, đến cuối năm 2019 toàn xã có 65,07% lao động qua đào tạo, có 93,98% người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên.

Trên địa bàn các ngành dịch vụ chính hiện tại chủ yếu là hộ buôn bán nhỏ lẻ, dịch vụ may mặc, xay sát, gò hàn, vận tải hàng hóa. Toàn xã có 19 hộ có ô tô tải, còn lại chủ yếu vận tải bằng xe công nông, dịch vụ nông nghiệp.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đã làm tốt vai trò dịch vụ ở các khâu như: tưới, tiêu, bảo vệ hoa màu sản phẩm, cung ứng giống, và khuyến cáo KHKT cho nhân dân trọng tuyên truyền động viên các hộ gia đình con em đi xuất khẩu lao động, địa bàn chủ yếu ở các nước Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaixia, thu nhâp bình quân 30-40 triệu đồng/người/tháng, góp phần xây dựng nhà cửa, nâng cao đời sống kinh tế hộ gia đình.

Công tác thu, chi ngân sách luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo đúng mức. Kết quả thu, chi ngân sách hàng năm cơ bản đạt chỉ tiêu giao, Nhiệm vụ thu, chi ngân sách trong những năm qua đảm bảo cho các hoạt động của địa phương ngày càng tốt trên tinh thần thu chi đúng luật thu chi ngân sách góp phần giữ vững ổn định chính trị của địa phương.

Qua 5 năm đã thu được: 44 tỷ 726 triệu đồng. bình quân mỗi năm thu ngân sách 8 tỷ 945 triệu đồng, tăng 150% so với năm 2015; đã chi 42.221 triệu đồng, bình quân mỗi năm chi ngân sách 8 tỷ 544 triệu đồng, tăng 150% so với năm 2015. Trong 5 năm đã trả 20,1 tỷ đồng tiền đầu tư xây dựng cơ bản.

Trên cơ sở tinh thần NQ của Huyện ủy, Đảng ủy hàng năm đều có nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, kiện toàn ban chỉ đạo và các tiểu ban, xây dựng kế hoạch phân lộ trình. Đến nay chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, số tiêu chí đạt đến cuối năm 2019 đã cơ bản hoàn thành19 tiêu chí xã đang gấp rút hoàn thiện về mặt hồ sơ trình UBDN tỉnh kiểm tra thẩm định và công nhận xã Thiệu Phúc đạt xã chuẩn về nông thôn mới.

Trong những năm qua địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động phát huy nguồn lực trong nhân dân, các thôn làng đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như: đường giao thông, kênh mương, nhà văn hóa thôn với số tiền trên 7 tỷ đồng, cùng với hỗ trợ kích cầu của nhà nước đã góp phần bê tông hóa 100% giao thông trong làng, 71,9% các tuyến chính giao thông nội đồng và 86,2% các mương tưới và tiêu chính của xã. Địa phương đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phúc lợi xã hội trong 5 năm là trên 25 tỷ đồng, bao gồm đầu tư xây dựng mới khu công sở và khuôn viên công sở, xây mới nhà hội trường của xã, xây dựng trung tâm văn hóa thể thao, tu sửa nâng cấp Trạm y tế, xây mới 2 dãy phòng học, phòng chức năng, nhà vệ sinh trường Tiểu học và THCS; xây dựng và cải tạo nhà bếp ăn, sân vườn, trường Mầm non; xây mới 10 phòng học trường Tiểu học, xây mới 2 tầng 10 phòng học, đổ bê tông sân trường Trung học cơ sở; tu sửa bờ đập; tu sữa nhà văn từ bia ký xóm 2, chỉnh trang, quét vôi đường trục xã, hỗ trợ một phần kinh phí cho 3 khu vực xây bãi rác thải, tu sửa nâng cấp các trường học hàng năm…

Tổng đầu tư xây dựng cơ bản trong 5 năm đạt trên 35 tỷ đồng (không tính phần xây dựng trong nhân dân), bình quân mỗi năm đầu tư xây dựng cơ bản là trên 7 tỷ đồng.

Địa phương luôn xác định công tác quản lý tài nguyên đất, cát, môi trường là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh các tranh chấp và tiêu cực, nên trong nhiệm kỳ Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, UBND xã và các ngành chuyên môn làm tốt công tác tham mưu, xây dựng qui hoạch đất đai, qui hoạch xây dựng nông thôn mới.

Quản lý đất đai đã hoàn thành lập mới và điều chỉnh một số quy hoạch chủ yếu trên địa bàn. Công tác cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho nhân dân cơ bản được đảm bảo, đến nay đạt 98%. Công tác vệ sinh môi trường luôn được quan tâm chỉ đạo thu gom rác thải trong dân cư 1 tuần 1 lần đưa về bãi tập trung thường xuyên được san lấp đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các rãnh nước thải luôn được thu dọn, thau rửa hạn chế ô nhiễm.

Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội có chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu và tiến bộ mới.

Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên, đội ngũ giáo viên ngày càng chuẩn hoá, cơ sở vật chất trường học được tăng cường; các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được triển khai sâu rộng trong các nhà trường mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Cả 3 trường đều được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, Trường Tiểu Học giữ vững chuẩn Quốc gia mức độ 2, trường Mầm Non được công nhận trường Chuẩn Quốc gia 1, Trường Trung học cơ sở đang tiếp tục được đầu tư xây dựng các hạng mục quan trọng như khu nhà 2 tầng 10 phòng chức năng đảm bảo các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, do đó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở cả 3 cấp học.

Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân ngày càng được nâng lên. Việc khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em được quan tâm đúng mức, các đoàn thể như: hội NCT đã đấu mối với các tổ chức y tế trong và ngoài tỉnh khám chữa bệnh tư vấn sức khoẻ cho người cao tuổi trong xã. Cơ sở vật chất trạm y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư, công tác tiêm chủng định kỳ, công tác phòng dịch và tuyên truyền phòng bệnh theo mùa được chú trọng, tham gia tốt phong trào hiến máu nhân đạo. Đặc biệt đã chỉ đạo tổ chức tốt việc tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm cho trẻ em, tiêm chủng mở rộng được 2.008 lượt trẻ; hàng năm tổ chức thăm kham sức khỏe cho học sinh ở các cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, tổ chức cho phụ nữ

và trẻ em dưới 14 tuổi uống thuốc giun tại các nhà văn hóa thôn và các trường. Trong 5 năm đã có 15.632 lượt bệnh nhân tham gia khám và điều trị tại trạm.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân dao động ở mức 0,62% đạt 100% KH, giảm 0,07% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ người sinh con thứ 3 là 8,86% giảm 2,14% . Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 8,20% đạt 100% KH giảm so với đầu nhiệm kỳ 3,14%. Toàn xã có 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 90% số hộ được sử dụng nước sạch.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì, phát triển; tỷ lệ gia đình văn hóa tăng trên 85%. Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng. 100% thôn có nhà văn hóa, khu thể thao. Phong trào luyện tập thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa văn nghệ thường xuyên được phát triển sâu rộng trong nhân dân.

Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng.Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh được quan tâm đầu tư, đã đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Phát triển kinh tế gắn với giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 2%, năm 2019 còn 2,82% (theo chuẩn nghèo đa chiều). Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,7%. Thực hiện tốt chính sách với các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người thuộc diện bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố ngày càng vững chắc. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường. Anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không để xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm, chú trọng. Chất lượng công tác xây dựng Đảng không ngừng được nâng lên cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới. Tổ chức bộ máy chính quyền các cấp luôn được củng cố, kiện toàn kịp thời, năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành ngày càng hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong xã được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò tập hợp các lực lượng trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp không ngừng được nâng lên.

Có được những thành tựu quan trọng và rất đáng tự hào là do các cấp uỷ, chính quyền trong xã, BCH Đảng bộ xã đã lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm trong từng thời kỳ và các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, nhạy bén, kiên quyết, linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tiễn kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình. Giữ vững sự đoàn kết, mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy các tiềm năng, thế mạnh kết hợp với tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để xây dựng, phát triển quê hương. Coi trọng và phát huy vai trò và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt có sự nỗ lực phấn đấu lao động cần cù sáng tạo, không ngại khó khăn, gian khổ của nhân dân, đảng viên, cán bộ trong xã.

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, đổi mới và phát triển, nhưng Thiệu Phúc vẫn đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Quy mô kinh tế của xã nhỏ, thu nhập bình quân đầu người thấp so với bình quân chung toàn tỉnh. Chất lượng tăng trưởng thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh, thu ngân sách không bền vững, chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên đất đai. Thu hút đầu tư chưa tốt. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống còn hạn chế. Một số mặt công tác quốc phòng - an ninh chưa thật sự vững chắc. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu mới; vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa rõ nét, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu. Cải cách hành chính còn chậm; tổ chức bộ máy cán bộ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị có mặt còn bất cập, chưa đáp ứng được với yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và những thành quả đã đạt được trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Phúc xác định mục tiêu những năm tới"Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế với tốc độ cao, chất lượng và bền vững; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn". và nông thôn mới nâng cao.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, trong thời gian tới cần tập trung xây dựng mới và rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch; đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Thực hiện phương châm “Đoàn kết-kỷ cương-năng động-phát triển”

Với 2 chương trình trọng tâm: Chương trình tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Tập trung phát triển kinh tế với tốc độ cao, chất lượng, bền vững; nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trên địa bàn xã. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện thật tốt đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Khuyến khích tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ nông dân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, công nghiệp, công nghệ cao.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là các ngành nghề có lợi thế, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm Chú trọng tạo điều kiện để HTXDVNN phát triển đúng hướng. Phát triển nhanh và đa dạng các loại hình dịch vụ, đưa dịch vụ trở thành ngành tạo ra nhiều việc làm và đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh đào tạo nghề để chuyển dịch phần lớn lao động nông nghiệp sang làm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, quan tâm đến công tác xuất khẩu lao động . Hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác và hợp tác xã, tăng thu ngân sách. Làm tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống. Duy trì vững chắc và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao. Bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơquan, tổ chức chính trị xã hội trong xã.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Đảng và trong nhân dân. Làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXI, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong không khí phấn khởi, tự hào, tràn đầy niềm tin và quyết tâm cao BCH đảng bộ khóa XXXI nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân xã nhà nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, đoàn kết, năng động tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng xã Thiệu Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh, đạt xã nông thôn mới, tiến tới nông thôn mới nâng cao, nông thôn mơí kiểu mẫu.

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND

UB MTTQ XÃ THIỆU PHÚC

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng

Đăng lúc: 29/05/2020 (GMT+7)
100%

Thiệu Phúc là một vùng quê tươi đẹp, nằm về phía tây huyện Thiệu Hóa, tỉnh thanh Hóa bên cạnh hai dòng sông Chu và sông Mậu khê. Trong suốt tiến trình hàng ngàn năm lịch sử, các thế hệ người Thiệu Phúc sinh tụ nơi đây đã chung sức đồng lòng, lao động cần cù sáng tạo, dũng cảm đấu tranh với thiên nhiên, giặc giã để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và dệt nên những truyền thống quý báu, tiêu biểu là truyền thống yêu nước và cách mạng

BÀI VIẾT: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG, ANH HÙNG - ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, XÂY DỰNG XÃ THIỆU PHÚC ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Thiệu Phúc là một vùng quê tươi đẹp, nằm về phía tây huyện Thiệu Hóa, tỉnh thanh Hóa bên cạnh hai dòng sông Chu và sông Mậu khê. Trong suốt tiến trình hàng ngàn năm lịch sử, các thế hệ người Thiệu Phúc sinh tụ nơi đây đã chung sức đồng lòng, lao động cần cù sáng tạo, dũng cảm đấu tranh với thiên nhiên, giặc giã để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và dệt nên những truyền thống quý báu, tiêu biểu là truyền thống yêu nước và cách mạng.

Những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trước cảnh đất nước chìm đắm trong đêm trường nô lệ, nhân dân chịu bao cảnh áp bức lầm than dưới gót giầy thực dân phong kiến, nhiều người con ưu tú của quê hương Thiệu Phúc nói riêng và Thiệu Hóa nói chung đã anh dũng đứng lên đấu tranh tìm con đường cứu nước, cứu nhà. Từ khi Đảng cộng sản việt nam ra đời đặc biệt ngày 15 - 3 - 1936, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được phục hồi và củng cố. Hội nghị BCH tỉnh Đảng bộ đề ra phương hướng mở rộng phong trào, chủ trương thành lập các hội tương tế, ái hữu. lúc này tại Thiệu Phúc đã thành lập các nhóm, các hội liên kết tự phát để đấu tranh với bộ máy quản lý ở các làng trong tổng và phủ, các phong trào phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu. Trong suốt thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), đặc biệt ngay sau nhận lệnh của ủy ban khởi nghĩa huyện, các làng trong xã đã tham gia vào lực lượng đánh phủ lỵ cướp chính quyền, với khí thế khởi nghĩa sôi sục ở các làng các tổ chức hội, các đội, dưới sự hướng dẫn của các đồng chí cách mạng yêu nước như Ông: Trần Ngọc Toản, Trần Văn phòng …đã đoàn kết phối hợp cùng các làng, các đội trong huyện như làng quan trung (xã Thiệu Tiến) Làng Đỉnh Tân (Thiệu Phú) làm nhiệm vụ tiếp ứng và tham gia chiến đấu thu được những thắng lợi góp phần xứng đáng cùng với toàn huyện, toàn tỉnh và cả nước làm nên thành công của cuộc Cách mạng vĩ đại Tháng Tám năm 1945, giành lại nền độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Phúc tiếp tục cùng với cả huyện, tỉnh đóng góp tích cực vào những thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc…, Thiệu Phúc nói riêng và người con Thiệu Hóa nói chung đã kiên cường chiến đấu bảo vệ vững chắc quê hương và đóng góp sức người, sức của, làm tròn nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến.

Bước vào thời bình cùng với nhân dân trong huyện nói riêng và cả nước nói chung Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Phúc khắc phục hậu quả chiến tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước. Thời điểm này xã Thiệu Phúc đang trên đà phát triển bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Với diện tích tự 463,46 ha toàn xã có 5 thôn với tổng dân số 5.073 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 233 đảng viên ở 8 chi bộ đảng.

Trong những năm qua, Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện được sự quan tâm động viên, giúp đỡ của các, ban, ngành của huyện và các xã bạn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thiệu Phúc đã phát huy tốt truyền thống cách mạng, anh hùng, quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu xây dựng xã phát triển toàn diện và ngày càng vững chắc.

Kinh tế của xã tăng trưởng liên tục, năm sau cao hơn năm trước: cuối năm 2015 ; tỷ trọng nông nghiệp 35% công nghiệp xây dựng 30%, dịch vụ thương mại 35%, thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2019 tỷ trọng nông nghiệp 33,3% công nghiệp xây dựng 21,8%, dịch vụ thương mại 44,9%Thu nhập bình quân đầungười đạt 40,3 triệu đồng/người/năm= 112% kế hoạch đại hội Đảng bộ đề ra.

Các ngành kinh tế đều có bước phát triển khá mạnh. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp Xã Thiệu Phúc đã tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, trình độ ứng dung tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất được nâng lên, trong sản xuất được cơ giới hóa như khâu làm đất, thu hoạch và vận chuyển. qua 2 lần thực hiện chuyển đổi ruộng đất đặc biệt dưới sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 06 của huyện ủy về vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ, sau chuyển đổi đã mang lại thuận lợi và hiệu quả cao Từ đó, khuyến khích nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, đầu tư khoa học kỹ thuật, cây con, tạo tiền để để nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra bước đột phá cả về năng suất, chất lượng và hiệu quả, hiện toàn xã có 25 hộ có máy cày bừa, có 130 hộ kinh doanh buôn bán, 3 công ty TNHH, 01 HTXDVNN. Hàng nghìn lao động đi làm ăn xa ở khắp các tỉnh thành, Hiện có 47 người đang lao động làm việc ở nước ngoài, mang lại nguồn thu nhập lớn hàng năm..

Kinh tế trang trại gia trại phát triển mạnh, hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng được đầu tư xây dựng kiên cố, có nhiều chính sách cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp điều kiện thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vụ chiêm xuân lúa lai đạt 70-75% diện tích, Năng xuất lúa bình quân 5 năm qua đạt 12,2 tấn/ha/năm. Sản lượng lư­ơng thực bình quân hàng năm đạt 3.308 tấn/3.100 tấn, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. Giá trị sản xuất trên một ha canh tác hàng năm đều tăng năm 2014 là 85 triệu đồng/ha; năm 2019 đạt 110 triệu đồng/ha. Trong phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò, tổng đàn trâu bò hiện có 546 con, giảm so với đầu kỳ là 58%, tổng đàn lợn hiện có là 1368 con, giảm 558 con so với đầu kỳ, đàn gia cầm hiện có 17.562 con, giảm hơn 5.000 con so với đầu kỳ. Cơ cấu đàn, số lượng đàn gia súc gia cầm giảm mạnh do giá cả nhiều năm giữ ở mức thấp và dịch bệnh ở gia súc, gia cầm xảy ra trên địa bàn, toàn xã hiện có 05 trang trại, gia trại hoạt động có hiệu quả.

Công tác phát triển ngành nghề nông thôn được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, hàng năm đều chỉ đạo UBND xã, Trung tâm HTCĐ đấu mối với phòng LĐTB&XH huyện mở lớp học nghề và nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn.

Bên cạnh đó một số nghề phụ khác như: may mặc, xây dựng, mộc, xay sát, vận tải nhỏ tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình, đến cuối năm 2019 toàn xã có 65,07% lao động qua đào tạo, có 93,98% người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên.

Trên địa bàn các ngành dịch vụ chính hiện tại chủ yếu là hộ buôn bán nhỏ lẻ, dịch vụ may mặc, xay sát, gò hàn, vận tải hàng hóa. Toàn xã có 19 hộ có ô tô tải, còn lại chủ yếu vận tải bằng xe công nông, dịch vụ nông nghiệp.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đã làm tốt vai trò dịch vụ ở các khâu như: tưới, tiêu, bảo vệ hoa màu sản phẩm, cung ứng giống, và khuyến cáo KHKT cho nhân dân trọng tuyên truyền động viên các hộ gia đình con em đi xuất khẩu lao động, địa bàn chủ yếu ở các nước Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaixia, thu nhâp bình quân 30-40 triệu đồng/người/tháng, góp phần xây dựng nhà cửa, nâng cao đời sống kinh tế hộ gia đình.

Công tác thu, chi ngân sách luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo đúng mức. Kết quả thu, chi ngân sách hàng năm cơ bản đạt chỉ tiêu giao, Nhiệm vụ thu, chi ngân sách trong những năm qua đảm bảo cho các hoạt động của địa phương ngày càng tốt trên tinh thần thu chi đúng luật thu chi ngân sách góp phần giữ vững ổn định chính trị của địa phương.

Qua 5 năm đã thu được: 44 tỷ 726 triệu đồng. bình quân mỗi năm thu ngân sách 8 tỷ 945 triệu đồng, tăng 150% so với năm 2015; đã chi 42.221 triệu đồng, bình quân mỗi năm chi ngân sách 8 tỷ 544 triệu đồng, tăng 150% so với năm 2015. Trong 5 năm đã trả 20,1 tỷ đồng tiền đầu tư xây dựng cơ bản.

Trên cơ sở tinh thần NQ của Huyện ủy, Đảng ủy hàng năm đều có nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, kiện toàn ban chỉ đạo và các tiểu ban, xây dựng kế hoạch phân lộ trình. Đến nay chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, số tiêu chí đạt đến cuối năm 2019 đã cơ bản hoàn thành19 tiêu chí xã đang gấp rút hoàn thiện về mặt hồ sơ trình UBDN tỉnh kiểm tra thẩm định và công nhận xã Thiệu Phúc đạt xã chuẩn về nông thôn mới.

Trong những năm qua địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động phát huy nguồn lực trong nhân dân, các thôn làng đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như: đường giao thông, kênh mương, nhà văn hóa thôn với số tiền trên 7 tỷ đồng, cùng với hỗ trợ kích cầu của nhà nước đã góp phần bê tông hóa 100% giao thông trong làng, 71,9% các tuyến chính giao thông nội đồng và 86,2% các mương tưới và tiêu chính của xã. Địa phương đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phúc lợi xã hội trong 5 năm là trên 25 tỷ đồng, bao gồm đầu tư xây dựng mới khu công sở và khuôn viên công sở, xây mới nhà hội trường của xã, xây dựng trung tâm văn hóa thể thao, tu sửa nâng cấp Trạm y tế, xây mới 2 dãy phòng học, phòng chức năng, nhà vệ sinh trường Tiểu học và THCS; xây dựng và cải tạo nhà bếp ăn, sân vườn, trường Mầm non; xây mới 10 phòng học trường Tiểu học, xây mới 2 tầng 10 phòng học, đổ bê tông sân trường Trung học cơ sở; tu sửa bờ đập; tu sữa nhà văn từ bia ký xóm 2, chỉnh trang, quét vôi đường trục xã, hỗ trợ một phần kinh phí cho 3 khu vực xây bãi rác thải, tu sửa nâng cấp các trường học hàng năm…

Tổng đầu tư xây dựng cơ bản trong 5 năm đạt trên 35 tỷ đồng (không tính phần xây dựng trong nhân dân), bình quân mỗi năm đầu tư xây dựng cơ bản là trên 7 tỷ đồng.

Địa phương luôn xác định công tác quản lý tài nguyên đất, cát, môi trường là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh các tranh chấp và tiêu cực, nên trong nhiệm kỳ Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, UBND xã và các ngành chuyên môn làm tốt công tác tham mưu, xây dựng qui hoạch đất đai, qui hoạch xây dựng nông thôn mới.

Quản lý đất đai đã hoàn thành lập mới và điều chỉnh một số quy hoạch chủ yếu trên địa bàn. Công tác cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho nhân dân cơ bản được đảm bảo, đến nay đạt 98%. Công tác vệ sinh môi trường luôn được quan tâm chỉ đạo thu gom rác thải trong dân cư 1 tuần 1 lần đưa về bãi tập trung thường xuyên được san lấp đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các rãnh nước thải luôn được thu dọn, thau rửa hạn chế ô nhiễm.

Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội có chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu và tiến bộ mới.

Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên, đội ngũ giáo viên ngày càng chuẩn hoá, cơ sở vật chất trường học được tăng cường; các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được triển khai sâu rộng trong các nhà trường mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Cả 3 trường đều được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, Trường Tiểu Học giữ vững chuẩn Quốc gia mức độ 2, trường Mầm Non được công nhận trường Chuẩn Quốc gia 1, Trường Trung học cơ sở đang tiếp tục được đầu tư xây dựng các hạng mục quan trọng như khu nhà 2 tầng 10 phòng chức năng đảm bảo các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, do đó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở cả 3 cấp học.

Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân ngày càng được nâng lên. Việc khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em được quan tâm đúng mức, các đoàn thể như: hội NCT đã đấu mối với các tổ chức y tế trong và ngoài tỉnh khám chữa bệnh tư vấn sức khoẻ cho người cao tuổi trong xã. Cơ sở vật chất trạm y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư, công tác tiêm chủng định kỳ, công tác phòng dịch và tuyên truyền phòng bệnh theo mùa được chú trọng, tham gia tốt phong trào hiến máu nhân đạo. Đặc biệt đã chỉ đạo tổ chức tốt việc tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm cho trẻ em, tiêm chủng mở rộng được 2.008 lượt trẻ; hàng năm tổ chức thăm kham sức khỏe cho học sinh ở các cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, tổ chức cho phụ nữ

và trẻ em dưới 14 tuổi uống thuốc giun tại các nhà văn hóa thôn và các trường. Trong 5 năm đã có 15.632 lượt bệnh nhân tham gia khám và điều trị tại trạm.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân dao động ở mức 0,62% đạt 100% KH, giảm 0,07% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ người sinh con thứ 3 là 8,86% giảm 2,14% . Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 8,20% đạt 100% KH giảm so với đầu nhiệm kỳ 3,14%. Toàn xã có 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 90% số hộ được sử dụng nước sạch.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì, phát triển; tỷ lệ gia đình văn hóa tăng trên 85%. Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng. 100% thôn có nhà văn hóa, khu thể thao. Phong trào luyện tập thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa văn nghệ thường xuyên được phát triển sâu rộng trong nhân dân.

Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng.Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh được quan tâm đầu tư, đã đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Phát triển kinh tế gắn với giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 2%, năm 2019 còn 2,82% (theo chuẩn nghèo đa chiều). Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,7%. Thực hiện tốt chính sách với các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người thuộc diện bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố ngày càng vững chắc. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường. Anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không để xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm, chú trọng. Chất lượng công tác xây dựng Đảng không ngừng được nâng lên cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới. Tổ chức bộ máy chính quyền các cấp luôn được củng cố, kiện toàn kịp thời, năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành ngày càng hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong xã được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò tập hợp các lực lượng trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp không ngừng được nâng lên.

Có được những thành tựu quan trọng và rất đáng tự hào là do các cấp uỷ, chính quyền trong xã, BCH Đảng bộ xã đã lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm trong từng thời kỳ và các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, nhạy bén, kiên quyết, linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tiễn kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình. Giữ vững sự đoàn kết, mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy các tiềm năng, thế mạnh kết hợp với tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để xây dựng, phát triển quê hương. Coi trọng và phát huy vai trò và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt có sự nỗ lực phấn đấu lao động cần cù sáng tạo, không ngại khó khăn, gian khổ của nhân dân, đảng viên, cán bộ trong xã.

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, đổi mới và phát triển, nhưng Thiệu Phúc vẫn đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Quy mô kinh tế của xã nhỏ, thu nhập bình quân đầu người thấp so với bình quân chung toàn tỉnh. Chất lượng tăng trưởng thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh, thu ngân sách không bền vững, chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên đất đai. Thu hút đầu tư chưa tốt. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống còn hạn chế. Một số mặt công tác quốc phòng - an ninh chưa thật sự vững chắc. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu mới; vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa rõ nét, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu. Cải cách hành chính còn chậm; tổ chức bộ máy cán bộ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị có mặt còn bất cập, chưa đáp ứng được với yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và những thành quả đã đạt được trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Phúc xác định mục tiêu những năm tới"Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế với tốc độ cao, chất lượng và bền vững; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn". và nông thôn mới nâng cao.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, trong thời gian tới cần tập trung xây dựng mới và rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch; đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Thực hiện phương châm “Đoàn kết-kỷ cương-năng động-phát triển”

Với 2 chương trình trọng tâm: Chương trình tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Tập trung phát triển kinh tế với tốc độ cao, chất lượng, bền vững; nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trên địa bàn xã. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện thật tốt đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Khuyến khích tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ nông dân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, công nghiệp, công nghệ cao.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là các ngành nghề có lợi thế, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm Chú trọng tạo điều kiện để HTXDVNN phát triển đúng hướng. Phát triển nhanh và đa dạng các loại hình dịch vụ, đưa dịch vụ trở thành ngành tạo ra nhiều việc làm và đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh đào tạo nghề để chuyển dịch phần lớn lao động nông nghiệp sang làm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, quan tâm đến công tác xuất khẩu lao động . Hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác và hợp tác xã, tăng thu ngân sách. Làm tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống. Duy trì vững chắc và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao. Bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơquan, tổ chức chính trị xã hội trong xã.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Đảng và trong nhân dân. Làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXI, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong không khí phấn khởi, tự hào, tràn đầy niềm tin và quyết tâm cao BCH đảng bộ khóa XXXI nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân xã nhà nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, đoàn kết, năng động tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng xã Thiệu Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh, đạt xã nông thôn mới, tiến tới nông thôn mới nâng cao, nông thôn mơí kiểu mẫu.

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND

UB MTTQ XÃ THIỆU PHÚC

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT