Kỳ họp

HĐND xã tổ chức kỳ họp HĐND xã lần thứ 2

Tin tức sự kiện

Kỳ họp Kỳ họp
hướng về thành phố mang tên Báchướng về thành phố mang tên Bác
Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ XXXIĐại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ XXXI
Công tác vệ sinh môi trườngCông tác vệ sinh môi trường
Kê shoachj tổng dọn vệ sinhKê shoachj tổng dọn vệ sinh
UBMTTQ xã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020UBMTTQ xã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020
UBMTTQ xã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020UBMTTQ xã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020
Hội nghị thẩm định NTM của tỉnhHội nghị thẩm định NTM của tỉnh

Tin kinh tế - CHính trị

ĐẠi hội HTXDVNN

Ngày 28/07/2021, Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Phúc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT