Hệ thống chính trị

Đăng lúc: 29/05/2020 (GMT+7)
100%

HÊ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ THIỆU PHÚC.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Thụ

Bí thư đảng ủy

2

Hoàng Ngọc Hân

Chủ tịch HĐND xã

3

Trịnh Đức Hùng

Phó bí thư- Chủ tịch UBND xã

4

Trần Bình Trọng

Phó chủ tịch HĐND- Chủ tịch Công đoàn

5

Thân Văn Dũng

Phó bí thư -Chủ tịch MTTQ xã

6

Lê Văn Hoàng

Phó chủ tịch UBND xã

7

Hoàng Văn Hùng

Xã đội trưởng

8

Phạm Văn Cường

Trưởng công an xã

9

Vũ Kim Đồng

Chủ tịch CCB xã

10

Nguyễn Văn Nam

Bí thư ĐTN xã

11

Trương Văn Hưng

Chủ tịch Hội nông dân

12

Cao Thị Hằng

Chủ tịch hội phụ nữ xã

13

Phạm Đình Phơn

Phó chủ tịch CCB

14

Trần Minh Tú

Phó chủ tịch hội nông dân

15

Đỗ Thị Hà

PCT MTTQ xã

16

Trương Thị Hằng PBT đoàn thanh niên

Hệ thống chính trị

Đăng lúc: 29/05/2020 (GMT+7)
100%

HÊ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ THIỆU PHÚC.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Thụ

Bí thư đảng ủy

2

Hoàng Ngọc Hân

Chủ tịch HĐND xã

3

Trịnh Đức Hùng

Phó bí thư- Chủ tịch UBND xã

4

Trần Bình Trọng

Phó chủ tịch HĐND- Chủ tịch Công đoàn

5

Thân Văn Dũng

Phó bí thư -Chủ tịch MTTQ xã

6

Lê Văn Hoàng

Phó chủ tịch UBND xã

7

Hoàng Văn Hùng

Xã đội trưởng

8

Phạm Văn Cường

Trưởng công an xã

9

Vũ Kim Đồng

Chủ tịch CCB xã

10

Nguyễn Văn Nam

Bí thư ĐTN xã

11

Trương Văn Hưng

Chủ tịch Hội nông dân

12

Cao Thị Hằng

Chủ tịch hội phụ nữ xã

13

Phạm Đình Phơn

Phó chủ tịch CCB

14

Trần Minh Tú

Phó chủ tịch hội nông dân

15

Đỗ Thị Hà

PCT MTTQ xã

16

Trương Thị Hằng PBT đoàn thanh niên

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT