Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm mặt trận tổ quốc

Đăng lúc: 18/07/2019 (GMT+7)
100%

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2019 và chỉ đạo của thường trực Đảng ủy xã. Sáng ngày 18/7/2019, UBMTTQ VN xã Thiệu Phúc đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Bài viết: UBMTTQ xã Thiệu Phúc tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2019 và chỉ đạo của thường trực Đảng ủy xã. Sáng ngày 18/7/2019, UBMTTQ VN xã Thiệu Phúc đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đồng chí Thân Văn Dũng - CT MTTQ xã khai mạcHội nghị

Tham dự có ông Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí BCH đảng bộ lãnh đạo UBND xã, các ông bà là UVUBMTTQ xã, đại diện các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm, năm 2019 của UBND xã.

Đồng chí: Đỗ Thị Hà - PCT Mặt trận tổ quốc xã thông qua báo cáo

Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm của UBMTTQVN Huyện, Thường trực Đảng ủy xã và sự phối hợp của UBND xã, UBMTTQVN xã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động phối hợp các tổ chức thành viên; Ban công tác mặt trận các khu dân cư đã tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Về thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" đã triển khai hướng dẫn các khu dân cư, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng ký thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và phong trào đền ơn đáp nghĩa, ngoài ra còn phối hợp với các ngành, đoàn thể xã thường xuyên vận động nhân dân hưởng ứng phong trào đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau phát triển xản xuất, giảm nghèo…Hoàn thành các tiêu chí thôn nông thôn mới

Bên cạnh đó, UBMTTQVN xã đã phối hợp tốt với HĐND&UBND xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND xã.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí: Nguyễn Văn Thụ đã đánh giá cao việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác của UBMTTQVN xã. Đồng thời, cũng nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2019, UBMTTQVN xã Thiệu phúc cần tiếp tục phấn đấu, phát huy thế mạnh, tập trung vào những nhiệm vụ chính, tìm ra những cách làm mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Ủy ban MTTQVN xã tập trung nắm chắc tư tưởng của quần chúng nhân dân tại cơ sở, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới, phối hợp với UBND xã triển khai tốt các nghị quyết 06, nghị quyết 13 của huyện ủy, tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11.

Đài truyền thanh xã

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm mặt trận tổ quốc

Đăng lúc: 18/07/2019 (GMT+7)
100%

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2019 và chỉ đạo của thường trực Đảng ủy xã. Sáng ngày 18/7/2019, UBMTTQ VN xã Thiệu Phúc đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Bài viết: UBMTTQ xã Thiệu Phúc tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2019 và chỉ đạo của thường trực Đảng ủy xã. Sáng ngày 18/7/2019, UBMTTQ VN xã Thiệu Phúc đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đồng chí Thân Văn Dũng - CT MTTQ xã khai mạcHội nghị

Tham dự có ông Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí BCH đảng bộ lãnh đạo UBND xã, các ông bà là UVUBMTTQ xã, đại diện các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm, năm 2019 của UBND xã.

Đồng chí: Đỗ Thị Hà - PCT Mặt trận tổ quốc xã thông qua báo cáo

Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm của UBMTTQVN Huyện, Thường trực Đảng ủy xã và sự phối hợp của UBND xã, UBMTTQVN xã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động phối hợp các tổ chức thành viên; Ban công tác mặt trận các khu dân cư đã tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Về thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" đã triển khai hướng dẫn các khu dân cư, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng ký thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và phong trào đền ơn đáp nghĩa, ngoài ra còn phối hợp với các ngành, đoàn thể xã thường xuyên vận động nhân dân hưởng ứng phong trào đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau phát triển xản xuất, giảm nghèo…Hoàn thành các tiêu chí thôn nông thôn mới

Bên cạnh đó, UBMTTQVN xã đã phối hợp tốt với HĐND&UBND xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND xã.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí: Nguyễn Văn Thụ đã đánh giá cao việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác của UBMTTQVN xã. Đồng thời, cũng nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2019, UBMTTQVN xã Thiệu phúc cần tiếp tục phấn đấu, phát huy thế mạnh, tập trung vào những nhiệm vụ chính, tìm ra những cách làm mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Ủy ban MTTQVN xã tập trung nắm chắc tư tưởng của quần chúng nhân dân tại cơ sở, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới, phối hợp với UBND xã triển khai tốt các nghị quyết 06, nghị quyết 13 của huyện ủy, tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11.

Đài truyền thanh xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT