UBND - BCĐ xã tổ chức họp triển khai kế hoạch hoạt động hè

Đăng lúc: 19/07/2019 (GMT+7)
100%

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, kế hoạch số 11 – KH/ HĐTN ngày 03 tháng 6 năm 2018 của BCH huyện đoàn Thiệu Hóa và kế hoạch chỉ đạo của BCH Đảng bộ về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi năm 2019

Bài viết: UBND- BCĐ hoạt động hè xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi hè năm 2019.

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, kế hoạch số 11 -KH/ HĐTN ngày 03 tháng 6 năm 2018 của BCH huyện đoàn Thiệu Hóa và kế hoạch chỉ đạo của BCH Đảng bộ về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi năm 2019.Vào sáng ngày 16 tháng 7 năm 2019 UBND-BCĐ xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị triển khaikế hoạch công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi hè năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị
Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy - HĐND- UBND - MTTQ trưởng các ban ngành đoàn thể, trường học, trạm y tế, trưởng thôn , bí thư chi đoàn 5 đơn vị,

Chủ trì hội nghị đồng chí Trịnh Đức Hùng- PBT-CT UBND xã

Sau khi được thông qua quyết định thành lập BCĐ hoạt động hè, tại buổi họp đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư đoàn thanh niên xã, Phó ban trực BCĐ hoạt động hè xã đã báo cáo nội dung triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2019 với chủ đề "Thanh niên,Thiếu nhi Thiệu Phúc phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt noi gương theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Theo đó, trong 3 tháng nghỉ hè tại địa phương các em học sinh được tham gia vào các sân chơi vui tươi, bổ ích như: Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo sân chơi lành mạnh cho Thanh thiếu niên, học sinh sinh viên nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và trong dịp hè, Tổ chức các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; thắp hương tưởng niệm, dọp dẹp vệ sinh, chăm sóc cây xanh khu đài tưởng niệm liệt sĩ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) và các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện.
Kết luận tại hội nghị với sự thống nhất cao thời gian, nội dung kế hoạch đề ra và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thành lập BCĐ thôn, tiểu ban xây dựng kế hoạch nội dung tổ chức tập luyện an toàn, đảm bảo tốt nội dung đã đề ra.
Về thời gian tổ chức: 5/5 đơn vị nổi trống đồng loạt vào 20/7/2019 đi tập luyện và kết thúc vào 10/8/2019. Dự kiến lễ tổng kết hoạt động hè sẽ tổ chức trong ngày 10/8/2019 dương lịch.
Nội dung thi gồm 3 phần: Nghi thức đội, văn nghệ của đoàn và văn nghệ đội.
Mỗi đơn vị lựa chọn 21 em đội viên có độ tuổi từ 12- 13 tuổi.Thay mặt hội nghị đồng chí chủ tọa rất mong kết quả của hoạt động hè năm nay là thu hút các em học sinh, thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè đầy đủ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em trong thời gian nghỉ hè tại địa phương. Đồng thời giáo dục cho học sinh lòng yêu nước; rèn luyện về sức khỏe, đạo đức, giới tính, nhân cách, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết, giúp các em định hướng học tập tốt, phấn đấu rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, công dân tốt, nâng cao nhận thức cho các em về việc chấp hành pháp luật tại địa phương.

Đài truyền thanh xã

UBND - BCĐ xã tổ chức họp triển khai kế hoạch hoạt động hè

Đăng lúc: 19/07/2019 (GMT+7)
100%

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, kế hoạch số 11 – KH/ HĐTN ngày 03 tháng 6 năm 2018 của BCH huyện đoàn Thiệu Hóa và kế hoạch chỉ đạo của BCH Đảng bộ về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi năm 2019

Bài viết: UBND- BCĐ hoạt động hè xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi hè năm 2019.

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, kế hoạch số 11 -KH/ HĐTN ngày 03 tháng 6 năm 2018 của BCH huyện đoàn Thiệu Hóa và kế hoạch chỉ đạo của BCH Đảng bộ về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi năm 2019.Vào sáng ngày 16 tháng 7 năm 2019 UBND-BCĐ xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị triển khaikế hoạch công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi hè năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị
Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy - HĐND- UBND - MTTQ trưởng các ban ngành đoàn thể, trường học, trạm y tế, trưởng thôn , bí thư chi đoàn 5 đơn vị,

Chủ trì hội nghị đồng chí Trịnh Đức Hùng- PBT-CT UBND xã

Sau khi được thông qua quyết định thành lập BCĐ hoạt động hè, tại buổi họp đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư đoàn thanh niên xã, Phó ban trực BCĐ hoạt động hè xã đã báo cáo nội dung triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2019 với chủ đề "Thanh niên,Thiếu nhi Thiệu Phúc phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt noi gương theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Theo đó, trong 3 tháng nghỉ hè tại địa phương các em học sinh được tham gia vào các sân chơi vui tươi, bổ ích như: Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo sân chơi lành mạnh cho Thanh thiếu niên, học sinh sinh viên nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và trong dịp hè, Tổ chức các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; thắp hương tưởng niệm, dọp dẹp vệ sinh, chăm sóc cây xanh khu đài tưởng niệm liệt sĩ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) và các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện.
Kết luận tại hội nghị với sự thống nhất cao thời gian, nội dung kế hoạch đề ra và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thành lập BCĐ thôn, tiểu ban xây dựng kế hoạch nội dung tổ chức tập luyện an toàn, đảm bảo tốt nội dung đã đề ra.
Về thời gian tổ chức: 5/5 đơn vị nổi trống đồng loạt vào 20/7/2019 đi tập luyện và kết thúc vào 10/8/2019. Dự kiến lễ tổng kết hoạt động hè sẽ tổ chức trong ngày 10/8/2019 dương lịch.
Nội dung thi gồm 3 phần: Nghi thức đội, văn nghệ của đoàn và văn nghệ đội.
Mỗi đơn vị lựa chọn 21 em đội viên có độ tuổi từ 12- 13 tuổi.Thay mặt hội nghị đồng chí chủ tọa rất mong kết quả của hoạt động hè năm nay là thu hút các em học sinh, thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè đầy đủ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em trong thời gian nghỉ hè tại địa phương. Đồng thời giáo dục cho học sinh lòng yêu nước; rèn luyện về sức khỏe, đạo đức, giới tính, nhân cách, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết, giúp các em định hướng học tập tốt, phấn đấu rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, công dân tốt, nâng cao nhận thức cho các em về việc chấp hành pháp luật tại địa phương.

Đài truyền thanh xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT