kế hoạch  thực hiện đề án tuyên truyền trong cán bộ công chức viên chức về nội dung công ước chống tra tấn

kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền trong cán bộ công chức viên chức về nội dung công ước chống tra tấn

Thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2019.

kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền trong cán bộ công chức viên chức về nội dung công ước chống tra tấn

Thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2019.

Đăng lúc 9 tháng trước · 310 lượt xem

Phòng chống đưới nước

Trong thời gian vừa qua, tình trạng học sinh bị đuối nước liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở những vùng quê nơi có nhiều ao hồ, sông suối đã xảy ra vụ đuối nước rất thương tâm

Đăng lúc 10 tháng trước · 192 lượt xem