KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÁNG VS ATTP NĂM 2020

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÁNG VS ATTP NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐ, ngày 10/4/2020 của BCĐ về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thiệu Hoá về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020; Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã Thiệu Phúc xây dựng Kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÁNG VS ATTP NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐ, ngày 10/4/2020 của BCĐ về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thiệu Hoá về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020; Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã Thiệu Phúc xây dựng Kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

Đăng lúc 2 tháng trước · 108 news.view

Bài viết: Những khuyến cáo và thực hiện biện pháp để dịch bệnh Covid -19 không lây lan ra cộng đồng

Những khuyến cáo của BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid-19, mọi người cần thay đổi ngay những thói quen: gặp nhau tay bắt mặt mừng, sà vào người thân ngay khi về nhà, mời khách đến nhà...

Đăng lúc 2 tháng trước · 79 news.view

kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền trong cán bộ công chức viên chức về nội dung công ước chống tra tấn

Thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2019.

Đăng lúc 1 năm trước · 463 news.view

Phòng chống đưới nước

Trong thời gian vừa qua, tình trạng học sinh bị đuối nước liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở những vùng quê nơi có nhiều ao hồ, sông suối đã xảy ra vụ đuối nước rất thương tâm

Đăng lúc 1 năm trước · 269 news.view