Kê shoachj cuộc thi

Kê shoachj cuộc thi

Thực hiện kế hoạch số 65 - KH/HU ngày 04/01/2022 của Huyện ủy Thiệu Hóa về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu”.

Kê shoachj cuộc thi

Thực hiện kế hoạch số 65 - KH/HU ngày 04/01/2022 của Huyện ủy Thiệu Hóa về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu”.

Đăng lúc 7 ngày trước · 549 lượt xem

tổng kết bầu cử ĐB quốc hội và HĐND các cấp

Xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đăng lúc 7 tháng trước · 641 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT