tổng kết bầu cử ĐB quốc hội và HĐND các cấp

Đăng lúc: 17/06/2021 (GMT+7)
100%

Xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài viết: Xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 10/6, Ủy Ban bầu cử xã Thiệu Phúc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ (2021-2026).

Các đại biểu về dự hội nghị tổng kết

Về dự hội nghị có các đồng chí trong: Đoàn Thị Hồng cán bộ chỉ đạo vòng 2 và đ/c Nguyễn Thị Thanh cán bộ chỉ đạo công tác bầu cử.

Phía xã có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, lãnh đạo UBND, các thành viên ban bầu cử và đại diện tổ bầu cử cảu 6 tổ.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn xã đã diễn ra đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, cũng như đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid -19. Để tổ chức thành công cuộc bầu cử, trong thời gian qua UBBC xã đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các bước đảm bảo theo quy định

Trong quá trình thực hiện công tác bầu cử, Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách địa bàn và lĩnh vực để đảm bảo thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác bầu cử. BCĐ đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ bầu cử. Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của các tổ bầu cử, chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh. Vì vậy tình hình ANCT –TTATXH của xã được giữ vững. Cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%, cử tri tham gia bỏ phiếu. Kết quả bầu đại biểu Quốc hội là 3 đại biểu; đại biểu HĐND tỉnh 5 đại biểu; đại biểu HĐND huyện 5 đại biểu; đại biểu HĐND xã là 25 đại biểu Số đại biểu trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao

Tại hội nghị, đã có 2 tổ bầu cử và 17 cá nhân được Chủ tịch UBND xã khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ (2021-2026).

Một số hình ảnh của hội nghị

Đồng chí: Trần Bình Trọng –PBT. CT UBND xã thông qua báo cáo kết quả cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí lãnh đạo huyện và xã lên trao giấy khen và phần thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Ban văn hóa xã

tổng kết bầu cử ĐB quốc hội và HĐND các cấp

Đăng lúc: 17/06/2021 (GMT+7)
100%

Xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài viết: Xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 10/6, Ủy Ban bầu cử xã Thiệu Phúc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ (2021-2026).

Các đại biểu về dự hội nghị tổng kết

Về dự hội nghị có các đồng chí trong: Đoàn Thị Hồng cán bộ chỉ đạo vòng 2 và đ/c Nguyễn Thị Thanh cán bộ chỉ đạo công tác bầu cử.

Phía xã có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, lãnh đạo UBND, các thành viên ban bầu cử và đại diện tổ bầu cử cảu 6 tổ.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn xã đã diễn ra đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, cũng như đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid -19. Để tổ chức thành công cuộc bầu cử, trong thời gian qua UBBC xã đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các bước đảm bảo theo quy định

Trong quá trình thực hiện công tác bầu cử, Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách địa bàn và lĩnh vực để đảm bảo thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác bầu cử. BCĐ đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ bầu cử. Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của các tổ bầu cử, chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh. Vì vậy tình hình ANCT –TTATXH của xã được giữ vững. Cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%, cử tri tham gia bỏ phiếu. Kết quả bầu đại biểu Quốc hội là 3 đại biểu; đại biểu HĐND tỉnh 5 đại biểu; đại biểu HĐND huyện 5 đại biểu; đại biểu HĐND xã là 25 đại biểu Số đại biểu trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao

Tại hội nghị, đã có 2 tổ bầu cử và 17 cá nhân được Chủ tịch UBND xã khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ (2021-2026).

Một số hình ảnh của hội nghị

Đồng chí: Trần Bình Trọng –PBT. CT UBND xã thông qua báo cáo kết quả cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí lãnh đạo huyện và xã lên trao giấy khen và phần thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Ban văn hóa xã

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT