HĐNVQS xã Thiệu Phúc tổ chức sơ khám tuyển NVQS năm 2019 nhập ngũ năm 2020

Đăng lúc: 20/11/2019 (GMT+7)
100%

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, thời gian qua HĐNV- QS xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân

Bài viết: HĐNVQS xã Thiệu Phúc tổ chức sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên nhập ngũ năm 2020.

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, thời gian qua HĐNV- QS xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Ngay từ đầu tháng 4 xã đã tổ chức cho nam công dân 17 tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự; tháng 10 HĐ NVQS xã tiến hành rà soát nắm bắt số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Trên cơ sở nguồn tuyển quân đã đăng ký, xã nắm chắc số thanh niên đi làm ăn xa; quy định thời gian có mặt tại địa phương để thực hiện khám sơ tuyển sức khoẻ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chỉ đạo chặt chẽ việc xét duyệt những đối tượng được miễn, hoãn; lập danh sách những đối tượng trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong quá trình triển khai bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, còn có sự phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể các bí thư, trưởng thôn khu dân cư nên công tác sơ tuyển đều diễn ra thuận lợi.

Chủ tịch HĐNVQS xã Thiệu Phúc cho biết: Ở lần khám sơ tuyển này xã Thiệu Phúc có 38 thanh niên được điều khám sơ tuyển trên tổng số 196 công dân trong độ tuổi, số còn lại thuộc các trường hợp tạm miễn, tạm hoãn do đang đi học CĐ, ĐH. Ngay trong buổi đầu khám sơ tuyển xã có 33 thanh niên có mặt chấp hành lệnh khám sơ tuyển, chiếm tỷ lệ 86% và đã có 27 NTN đủ điều kiện khám chính thức tuyến huyện; trong đó có 4 thanh niên có trình độ CĐ, ĐH. Thanh niên qua vòng sơ tuyển được HĐNVQS, Ban chỉ huy quân sự xã hướng dẫn viết bản cam kết, đồng thời hoàn tất hồ sơ chuyển về Ban chỉ huy quân sự huyện.

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đòi hỏi các cấp, các ngành, Hội đồng NVQS xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các bước. Trước mắt chuẩn bị tốt khám sơ tuyển tại địa phương, bảo đảm số lượng, chất lượng đúng theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều khám chính thức tuyến huyện đạt kết quả cao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Ban văn hóa xã

HĐNVQS xã Thiệu Phúc tổ chức sơ khám tuyển NVQS năm 2019 nhập ngũ năm 2020

Đăng lúc: 20/11/2019 (GMT+7)
100%

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, thời gian qua HĐNV- QS xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân

Bài viết: HĐNVQS xã Thiệu Phúc tổ chức sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên nhập ngũ năm 2020.

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, thời gian qua HĐNV- QS xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Ngay từ đầu tháng 4 xã đã tổ chức cho nam công dân 17 tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự; tháng 10 HĐ NVQS xã tiến hành rà soát nắm bắt số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Trên cơ sở nguồn tuyển quân đã đăng ký, xã nắm chắc số thanh niên đi làm ăn xa; quy định thời gian có mặt tại địa phương để thực hiện khám sơ tuyển sức khoẻ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chỉ đạo chặt chẽ việc xét duyệt những đối tượng được miễn, hoãn; lập danh sách những đối tượng trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong quá trình triển khai bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, còn có sự phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể các bí thư, trưởng thôn khu dân cư nên công tác sơ tuyển đều diễn ra thuận lợi.

Chủ tịch HĐNVQS xã Thiệu Phúc cho biết: Ở lần khám sơ tuyển này xã Thiệu Phúc có 38 thanh niên được điều khám sơ tuyển trên tổng số 196 công dân trong độ tuổi, số còn lại thuộc các trường hợp tạm miễn, tạm hoãn do đang đi học CĐ, ĐH. Ngay trong buổi đầu khám sơ tuyển xã có 33 thanh niên có mặt chấp hành lệnh khám sơ tuyển, chiếm tỷ lệ 86% và đã có 27 NTN đủ điều kiện khám chính thức tuyến huyện; trong đó có 4 thanh niên có trình độ CĐ, ĐH. Thanh niên qua vòng sơ tuyển được HĐNVQS, Ban chỉ huy quân sự xã hướng dẫn viết bản cam kết, đồng thời hoàn tất hồ sơ chuyển về Ban chỉ huy quân sự huyện.

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đòi hỏi các cấp, các ngành, Hội đồng NVQS xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các bước. Trước mắt chuẩn bị tốt khám sơ tuyển tại địa phương, bảo đảm số lượng, chất lượng đúng theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều khám chính thức tuyến huyện đạt kết quả cao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Ban văn hóa xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT