Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ngày 14/10/2019 15:50:29

Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động năm 2019 vào sáng ngày 11/10/2019, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Bài viết: UBND - HĐNVQS xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ tuyển quân năm 2020

Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động năm 2019 vào sáng ngày 11/10/2019, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

20191011_073932 (1)

Đồng chí Trịnh Đức Hùng - PBT Chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí đại diện cho ban chỉ huy quân sự huyện. Các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đồng chí thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự xã

20191011_074603

Đồng chí Hoàng Văn Hùng - Xã đội trưởng đọc báo cáo tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ tuyển quân năm 2020

Theo báo cáo, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được Đảng ủy, UBND, Hội đồng NVQS xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đúng Luật NVQS, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Hội đồng NVQS xã luôn được củng cố kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, luôn làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân. Quá trình thực hiện các bước luôn bảo đảm tính công khai, dân chủ và công bằng. Công tác tổ chức đăng ký NVQS cho công dân nam tuổi 17 và tổ chức phúc tra nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 18- 27 trên toàn địa bàn xã. Tổ chức xét duyệt thực hiện đúng theo nguyên tắc, hội nghị bình cử được tổ chức dân chủ, chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan. Kết quả năm 2019,tổng số công dân nam sơ khám tại xã 56 thanh niên, số khám khuyển tại huyện 26 và tham gia lên đường nhập ngũ 11chính thức lên đường 9 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao.

Công tác hậu phương quân đội cũng được xã chú trọng thực hiện. Địa phương đã vận động nhân dân ủng hộ cả về vật chất lãn tinh thần đối với các gia đình và thanh niên lên đường nhập ngũ, Sáng ngày 16/02/2019 HĐNVQS xã cấp quân trang tọa đàm và Đảng ủy- HĐND - UBND - MTTQ, đoàn thanh niên, nông dân, phụ nữ, hội CCB, HTXDVNN có quà tặng cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.

20191011_082511

Các đại biểu về dự có ý kiến thảo luận.

Hội nghị thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 đó là; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện tuyển quân. Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, trước hết phải ưu tiên về chất lượng. Khi xét duyệt tiêu chuẩn, phải nắm chắc, chính xác, tiến hành đúng, đủ nội dung các đối tượng theo quy định. Tổ chức tuyên truyền Luật NVQS, kết hợp với giáo dục truyền thống địa phương, gia đình và ý thức trách nhiệm cho thanh niên về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Quá trình tổ chức thực hiện phải có sự phân công, quy trách nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ. Tạo được sự thống nhất cao trong lãnh đạo, điều hành từ xã đến thôn và sự đồng thuận của nhân dân.

Tại hội nghị UBND đã biểu dương và trao giấy khen cho 02 tập thể đó là đơn vị Vĩ Thôn, đơn vị Hoạch Phúc trong năm 2019 có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Ban văn hóa xã

Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Đăng lúc: 14/10/2019 15:50:29 (GMT+7)

Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động năm 2019 vào sáng ngày 11/10/2019, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Bài viết: UBND - HĐNVQS xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ tuyển quân năm 2020

Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động năm 2019 vào sáng ngày 11/10/2019, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

20191011_073932 (1)

Đồng chí Trịnh Đức Hùng - PBT Chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí đại diện cho ban chỉ huy quân sự huyện. Các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đồng chí thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự xã

20191011_074603

Đồng chí Hoàng Văn Hùng - Xã đội trưởng đọc báo cáo tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ tuyển quân năm 2020

Theo báo cáo, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được Đảng ủy, UBND, Hội đồng NVQS xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đúng Luật NVQS, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Hội đồng NVQS xã luôn được củng cố kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, luôn làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân. Quá trình thực hiện các bước luôn bảo đảm tính công khai, dân chủ và công bằng. Công tác tổ chức đăng ký NVQS cho công dân nam tuổi 17 và tổ chức phúc tra nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 18- 27 trên toàn địa bàn xã. Tổ chức xét duyệt thực hiện đúng theo nguyên tắc, hội nghị bình cử được tổ chức dân chủ, chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan. Kết quả năm 2019,tổng số công dân nam sơ khám tại xã 56 thanh niên, số khám khuyển tại huyện 26 và tham gia lên đường nhập ngũ 11chính thức lên đường 9 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao.

Công tác hậu phương quân đội cũng được xã chú trọng thực hiện. Địa phương đã vận động nhân dân ủng hộ cả về vật chất lãn tinh thần đối với các gia đình và thanh niên lên đường nhập ngũ, Sáng ngày 16/02/2019 HĐNVQS xã cấp quân trang tọa đàm và Đảng ủy- HĐND - UBND - MTTQ, đoàn thanh niên, nông dân, phụ nữ, hội CCB, HTXDVNN có quà tặng cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.

20191011_082511

Các đại biểu về dự có ý kiến thảo luận.

Hội nghị thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 đó là; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện tuyển quân. Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, trước hết phải ưu tiên về chất lượng. Khi xét duyệt tiêu chuẩn, phải nắm chắc, chính xác, tiến hành đúng, đủ nội dung các đối tượng theo quy định. Tổ chức tuyên truyền Luật NVQS, kết hợp với giáo dục truyền thống địa phương, gia đình và ý thức trách nhiệm cho thanh niên về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Quá trình tổ chức thực hiện phải có sự phân công, quy trách nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ. Tạo được sự thống nhất cao trong lãnh đạo, điều hành từ xã đến thôn và sự đồng thuận của nhân dân.

Tại hội nghị UBND đã biểu dương và trao giấy khen cho 02 tập thể đó là đơn vị Vĩ Thôn, đơn vị Hoạch Phúc trong năm 2019 có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Ban văn hóa xã