Hội nghị triển khai phương án sản xuất và Phòng chống thiên tai- TKCN

Ngày 01/06/2019 11:54:31

Được sự chỉ đạo và thống nhất của Thường vụ Đảng ủy, vào sáng ngày 11/5 /2019 UBND xã tổ chức hội nghị triển khai phương án SX vụ thu, vụ mùa và phương án PCTT- TKCN năm 2019.

UBND xã Thiệu phúc tổ chức hội nghị mở rộng triển khai phương án sản xuất vụ thu, vụ mùa và phương án PCTT- TKCN năm 2019.

Được sự chỉ đạo và thống nhất của Thường vụ Đảng ủy, vào sáng ngày 11/5 /2019 UBND xã tổ chức hội nghị triển khai phương án SX vụ thu, vụ mùa và phương án PCTT- TKCN năm 2019.


Về dự hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, hiệu trưởng 3 trường, trưởng trạm y tế, bí thư trưởng thôn, phó bí trưởng ban công tác mặt trận, cấp ủy 5 thôn.
Chủ trì hội nghị đồng chí: Trịnh Đức Hùng PBT- CT UBND xã.
Sau khi đã thông qua quyết định thành lập BCĐ SX vụ thu, mùa và BCĐ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019, các đồng chí về dự đã được nghe các báo cáo kết quả về công tác sản xuất thu, mùa năm 2018 và vụ chiêm xuân năm 2019 cũng như phương án, kế hoạch năm 2019.
Vụ mùa năm 2018 chúng ta đã gieo trồng trên 245 ha các cây trồng đạt kế hoạch đề ra, trong đó hơn 217,5 ha lúa năng suất bình quân đạt 58 tạ/ha và trên 27,5ha cây màu đất bãi năng suất đạt 45 tạ/ha. Về cây lúa, cơ cấu giống lúa tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm diện tích lúa lai, tăng diện tích lúa chất lượng cao, lúa nếp để nâng cao giá trị thu hoạch trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác.
Đối với cây màu, các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các cây trồng có giá trị cao vào sản xuất, đồng thời tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các đơn vị, doanh nghiệp.
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019 với điều kiện thời tiết và tình hình sâu bệnh có thể diễn biến phức tạp, khó lường nhưng chúng ta có được sự chỉ đạo của BCH Đảng ủy – UBND xã, sự quyết tâm vào cuộc của các cấp các ngành từ xã xuống thôn trong việc chỉ đạo điều hành và với kinh nghiệm sản xuất của nhân dân ngày càng cao, tiếp cận khoa học kỷ thuật vào sản xuất, có sự hỗ trợ từ nguồn dự án WB7 đã hỗ trợ giống cho nhân dân bắt đầu từ vụ đông. HTX DVNN chủ động việc tưới tiêu và cung ứng vật tư phục vụ cho sản xuất nên chúng ta phấn đấu gieo trồng hết 100% S, trong đó 100% giống lúa thuần bằng các loại giống chủ lực như BC15,Q5; Thiên ưu 8, Q5; Bắc thơm số 7 và nếp N97.
Trong công tác phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn chúng ta đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp PCTT-TKCN trên địa bàn. Ban chỉ đạo PCTT-TKCN đã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác thực hiện của cơ sở; kiểm tra đê, kè cống và các công trình phục vụ phòng chống lụt bão.
Trong năm qua xã đã tiến hành tu sửa, nâng cấp, xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai và nâng cấp các công trình thủy lợi, nạo vét các kênh tiêu kết hợp nâng cấp bờ vùng đảm bảo tiêu úng thuận lợi. Công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực, hậu cần theo phương án 4 “tại chỗ” được các địa phương, đơn vị chủ động thực hiện.
Theo dự báo năm 2019, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta tương đương so với trung bình nhiều năm, nhiệt độ có thể cao hơn trung bình nhiều năm, mùa mưa có thể đến sớm, diễn biễn thời tiết phức tạp khó lường.
Do đó chúng ta đã có giải pháp PCTT-TKCN nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, thực hiện, củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN của xã, xác định rõ các trọng điểm phòng chống thiên tai để xây dựng, hoàn thiện phương án theo phương châm 4 “tại chỗ” đảm bảo chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị trong xã.
Các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất với báo cáo kết quả cũng như kế hoạch triển khai của 2 ngành đưa ra và nội dung tập trung thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn và đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa và công tác PCTT – TKCN năm 2019. Đặc biệt là sau ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy. TM hội nghị đồng chí chủ tọa đã đưa ra kết luận và chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành và các thành viên BCĐ, cấp ủy đơn vị tập trung cao độ tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ Đảng viên, hội viên và nhân dân trong xã, kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc trước hết là công tác thu hoạch lúa vụ chiêm xuân để nhân dân thu hoạch nhanh gon lúa khi điều kiện thời tiết thuận lợi để chuẩn bị tốt cho công tác gieo cấy vụ thu mùa, chỉ đạo nhân dân gieo cấy đúng lịch, đúng chủng loại. HTXDVNN chủ động trong công tác tưới tiêu, quản lý điều hành lực lượng BVBN, Cung ứng đầy đủ vật tư, phân bón đảm bảo chất lượng
Công tác SX vụ thu, mùa và công tác PCTT- TKCN là 2 nhiệm vụ quan trọng của xã chính vì vậy chúng ta cần phát huy truyền thống, kết quả đạt được của những năm trước, bằng mọi biện pháp khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất trong sản xuất và làm tốt công tác phòng, chống thiên tai để hạn chế thấp nhất tai nạn, rủi do do thiên tai gây ra.

Đài truyền thanh xã

Hội nghị triển khai phương án sản xuất và Phòng chống thiên tai- TKCN

Đăng lúc: 01/06/2019 11:54:31 (GMT+7)

Được sự chỉ đạo và thống nhất của Thường vụ Đảng ủy, vào sáng ngày 11/5 /2019 UBND xã tổ chức hội nghị triển khai phương án SX vụ thu, vụ mùa và phương án PCTT- TKCN năm 2019.

UBND xã Thiệu phúc tổ chức hội nghị mở rộng triển khai phương án sản xuất vụ thu, vụ mùa và phương án PCTT- TKCN năm 2019.

Được sự chỉ đạo và thống nhất của Thường vụ Đảng ủy, vào sáng ngày 11/5 /2019 UBND xã tổ chức hội nghị triển khai phương án SX vụ thu, vụ mùa và phương án PCTT- TKCN năm 2019.


Về dự hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, hiệu trưởng 3 trường, trưởng trạm y tế, bí thư trưởng thôn, phó bí trưởng ban công tác mặt trận, cấp ủy 5 thôn.
Chủ trì hội nghị đồng chí: Trịnh Đức Hùng PBT- CT UBND xã.
Sau khi đã thông qua quyết định thành lập BCĐ SX vụ thu, mùa và BCĐ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019, các đồng chí về dự đã được nghe các báo cáo kết quả về công tác sản xuất thu, mùa năm 2018 và vụ chiêm xuân năm 2019 cũng như phương án, kế hoạch năm 2019.
Vụ mùa năm 2018 chúng ta đã gieo trồng trên 245 ha các cây trồng đạt kế hoạch đề ra, trong đó hơn 217,5 ha lúa năng suất bình quân đạt 58 tạ/ha và trên 27,5ha cây màu đất bãi năng suất đạt 45 tạ/ha. Về cây lúa, cơ cấu giống lúa tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm diện tích lúa lai, tăng diện tích lúa chất lượng cao, lúa nếp để nâng cao giá trị thu hoạch trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác.
Đối với cây màu, các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các cây trồng có giá trị cao vào sản xuất, đồng thời tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các đơn vị, doanh nghiệp.
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019 với điều kiện thời tiết và tình hình sâu bệnh có thể diễn biến phức tạp, khó lường nhưng chúng ta có được sự chỉ đạo của BCH Đảng ủy – UBND xã, sự quyết tâm vào cuộc của các cấp các ngành từ xã xuống thôn trong việc chỉ đạo điều hành và với kinh nghiệm sản xuất của nhân dân ngày càng cao, tiếp cận khoa học kỷ thuật vào sản xuất, có sự hỗ trợ từ nguồn dự án WB7 đã hỗ trợ giống cho nhân dân bắt đầu từ vụ đông. HTX DVNN chủ động việc tưới tiêu và cung ứng vật tư phục vụ cho sản xuất nên chúng ta phấn đấu gieo trồng hết 100% S, trong đó 100% giống lúa thuần bằng các loại giống chủ lực như BC15,Q5; Thiên ưu 8, Q5; Bắc thơm số 7 và nếp N97.
Trong công tác phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn chúng ta đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp PCTT-TKCN trên địa bàn. Ban chỉ đạo PCTT-TKCN đã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác thực hiện của cơ sở; kiểm tra đê, kè cống và các công trình phục vụ phòng chống lụt bão.
Trong năm qua xã đã tiến hành tu sửa, nâng cấp, xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai và nâng cấp các công trình thủy lợi, nạo vét các kênh tiêu kết hợp nâng cấp bờ vùng đảm bảo tiêu úng thuận lợi. Công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực, hậu cần theo phương án 4 “tại chỗ” được các địa phương, đơn vị chủ động thực hiện.
Theo dự báo năm 2019, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta tương đương so với trung bình nhiều năm, nhiệt độ có thể cao hơn trung bình nhiều năm, mùa mưa có thể đến sớm, diễn biễn thời tiết phức tạp khó lường.
Do đó chúng ta đã có giải pháp PCTT-TKCN nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, thực hiện, củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN của xã, xác định rõ các trọng điểm phòng chống thiên tai để xây dựng, hoàn thiện phương án theo phương châm 4 “tại chỗ” đảm bảo chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị trong xã.
Các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất với báo cáo kết quả cũng như kế hoạch triển khai của 2 ngành đưa ra và nội dung tập trung thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn và đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa và công tác PCTT – TKCN năm 2019. Đặc biệt là sau ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy. TM hội nghị đồng chí chủ tọa đã đưa ra kết luận và chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành và các thành viên BCĐ, cấp ủy đơn vị tập trung cao độ tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ Đảng viên, hội viên và nhân dân trong xã, kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc trước hết là công tác thu hoạch lúa vụ chiêm xuân để nhân dân thu hoạch nhanh gon lúa khi điều kiện thời tiết thuận lợi để chuẩn bị tốt cho công tác gieo cấy vụ thu mùa, chỉ đạo nhân dân gieo cấy đúng lịch, đúng chủng loại. HTXDVNN chủ động trong công tác tưới tiêu, quản lý điều hành lực lượng BVBN, Cung ứng đầy đủ vật tư, phân bón đảm bảo chất lượng
Công tác SX vụ thu, mùa và công tác PCTT- TKCN là 2 nhiệm vụ quan trọng của xã chính vì vậy chúng ta cần phát huy truyền thống, kết quả đạt được của những năm trước, bằng mọi biện pháp khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất trong sản xuất và làm tốt công tác phòng, chống thiên tai để hạn chế thấp nhất tai nạn, rủi do do thiên tai gây ra.

Đài truyền thanh xã