tọa đàm ngày thành lập hội CCB VIệt Nam 6/12/2019

Đăng lúc: 31/12/2019 (GMT+7)
100%

Trong không khí của cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam, được sự thống nhất của BCH huyện hội và Đảng ủy xã vào sáng ngày 4/12/2019 HCCB xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và tọa đàm 30 năm ngày thành lập HCCB.

Bài viết: Hội CCB xã Thiệu phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ của hội năm 2020 và tọa đàm kỷ niệm 30 ngày thành lập hội 6/12/1989- 6/12/2019.

Trong không khí của cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam, được sự thống nhất của BCH huyện hội và Đảng ủy xã vào sáng ngày 4/12/2019 HCCB xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và tọa đàm 30 năm ngày thành lập HCCB.

Về dự có các đồng chí trong BCH đảng ủy- Lãnh đạo UBND - Trưởng các đoàn thể và các ngành, cán bộ công chức cùng các đại biểu hội viên HCCB xã.

Các đồng chí về dự đã được thông qua báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ của tổ chức hội trong năm 2020.

Đ/c Vũ Kim Đồng- Chủ tịch hội thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và lịch sử ngày thành lập hội.

Hội CCB Việt Nam là một đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB. Từ khi thành lập đến nay, Hội CCB Việt Nam đã trải qua 6 kỳ đại hội. Các cấp Hội không ngừng được củng cố, phát triển và hoạt động có hiệu quả, thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Cùng với sự lớn mạnh của Hội CCB Việt Nam, sau khi thành lập, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy, sự chỉ đạo của huyện hội, Hội CCB xã nhà đã từng bước trưởng thành, phát triển, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của xã. Hội CCB xã hiện có 5 chi hộiđến nay đã có 277 hội viên tham gia sinh hoạt. Phát huy truyền thống đoàn kết, hội viên CCB đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo. Kết quả đến nay còn 3 hộ nghèo10 hộ cận nghèo. Có nhiều hội viên đã phấn đấu có gia trại, trang trại được biểu dương khen thưởng tại huyện. Hàng năm các chi hội tham gia đã phối hợp với các ngành để chỉnh trang nhà văn hóa, xây dựng tủ sách pháp luật, Hội CCB đã đóng góp để xây được 20 km đường liên thôn và nội đồng. Hoàn chỉnh hệ thống cống mương thoát nước và tu sữa 3 nhà văn hóa, xây mới 2 nhà văn hóa thôn. Vận động hội viên và nhân dân chuyển nhượng đấu giá đất xây dựng ngân sách đói ứng. Tổ chức hội đã tích cực tuyên truyền cho hội viên và thực hiện nghị quyết 06/HU, tham gia xây dựng NTM.

Đ/c Lê Văn Hoàng- PCT UBND xã phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị Đ/c Lê Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND xã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Hội CCB thời gian qua.Đồng thời, ông yêu cầu trong thời gian tới các chi Hội trong xã tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, gắn với cập nhật kiến thức toàn diện cho cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các hoạt động nghĩa tình đồng đội; phong trào CCB đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; thực hiện tốt công tác giám sát các chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, người có công; đền ơn đáp nghĩa; vì người nghèo; hỗ trợ, giúp đỡ gia đình CCB gặp khó khăn, hoạn nạn. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, CCB điển hình, tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới để nêu gương, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Tích cực phát động cao điểm thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chú trọng phong trào thi đua "CCB gương mẫu" phải gắn với các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương như: Thực hiện chương trình xây dựng NTM của xã, Thực hiện nghị quyết 06/Hu về chuyển đổi ruộng đất, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;
Tiếp tục phát huy phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Mặt khác, Hội cần định hướng, động viên, tổ chức cho hội viên tham gia hợp tác sản xuất, kinh doanh, thi đua làm giàu chính đáng để ngày càng có nhiều CCB, cựu quân nhân làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, tổ hợp tác,... đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của xã.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội luôn là trung tâm đoàn kết, tập hợp hội viên; phát huy vai trò, gương mẫu của CCB, cựu quân nhân trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, thuyết phục, vận động nhân dân hiểu rõ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh; giữ vững vai trò nòng cốt trong phong trào giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở...
Nhin dịp này tổ chức hội đã tăng giấy khen cho 9 đồng chí trong tổ chức hội đã có thành tích xuất sắc trong nhiều năm qua.

hình ảnh giao lưu bóng chuyền hơi chào mừng ngày thành lập hội CCB

tọa đàm ngày thành lập hội CCB VIệt Nam 6/12/2019

Đăng lúc: 31/12/2019 (GMT+7)
100%

Trong không khí của cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam, được sự thống nhất của BCH huyện hội và Đảng ủy xã vào sáng ngày 4/12/2019 HCCB xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và tọa đàm 30 năm ngày thành lập HCCB.

Bài viết: Hội CCB xã Thiệu phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ của hội năm 2020 và tọa đàm kỷ niệm 30 ngày thành lập hội 6/12/1989- 6/12/2019.

Trong không khí của cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam, được sự thống nhất của BCH huyện hội và Đảng ủy xã vào sáng ngày 4/12/2019 HCCB xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và tọa đàm 30 năm ngày thành lập HCCB.

Về dự có các đồng chí trong BCH đảng ủy- Lãnh đạo UBND - Trưởng các đoàn thể và các ngành, cán bộ công chức cùng các đại biểu hội viên HCCB xã.

Các đồng chí về dự đã được thông qua báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ của tổ chức hội trong năm 2020.

Đ/c Vũ Kim Đồng- Chủ tịch hội thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và lịch sử ngày thành lập hội.

Hội CCB Việt Nam là một đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB. Từ khi thành lập đến nay, Hội CCB Việt Nam đã trải qua 6 kỳ đại hội. Các cấp Hội không ngừng được củng cố, phát triển và hoạt động có hiệu quả, thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Cùng với sự lớn mạnh của Hội CCB Việt Nam, sau khi thành lập, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy, sự chỉ đạo của huyện hội, Hội CCB xã nhà đã từng bước trưởng thành, phát triển, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của xã. Hội CCB xã hiện có 5 chi hộiđến nay đã có 277 hội viên tham gia sinh hoạt. Phát huy truyền thống đoàn kết, hội viên CCB đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo. Kết quả đến nay còn 3 hộ nghèo10 hộ cận nghèo. Có nhiều hội viên đã phấn đấu có gia trại, trang trại được biểu dương khen thưởng tại huyện. Hàng năm các chi hội tham gia đã phối hợp với các ngành để chỉnh trang nhà văn hóa, xây dựng tủ sách pháp luật, Hội CCB đã đóng góp để xây được 20 km đường liên thôn và nội đồng. Hoàn chỉnh hệ thống cống mương thoát nước và tu sữa 3 nhà văn hóa, xây mới 2 nhà văn hóa thôn. Vận động hội viên và nhân dân chuyển nhượng đấu giá đất xây dựng ngân sách đói ứng. Tổ chức hội đã tích cực tuyên truyền cho hội viên và thực hiện nghị quyết 06/HU, tham gia xây dựng NTM.

Đ/c Lê Văn Hoàng- PCT UBND xã phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị Đ/c Lê Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND xã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Hội CCB thời gian qua.Đồng thời, ông yêu cầu trong thời gian tới các chi Hội trong xã tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, gắn với cập nhật kiến thức toàn diện cho cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các hoạt động nghĩa tình đồng đội; phong trào CCB đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; thực hiện tốt công tác giám sát các chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, người có công; đền ơn đáp nghĩa; vì người nghèo; hỗ trợ, giúp đỡ gia đình CCB gặp khó khăn, hoạn nạn. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, CCB điển hình, tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới để nêu gương, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Tích cực phát động cao điểm thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chú trọng phong trào thi đua "CCB gương mẫu" phải gắn với các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương như: Thực hiện chương trình xây dựng NTM của xã, Thực hiện nghị quyết 06/Hu về chuyển đổi ruộng đất, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;
Tiếp tục phát huy phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Mặt khác, Hội cần định hướng, động viên, tổ chức cho hội viên tham gia hợp tác sản xuất, kinh doanh, thi đua làm giàu chính đáng để ngày càng có nhiều CCB, cựu quân nhân làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, tổ hợp tác,... đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của xã.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội luôn là trung tâm đoàn kết, tập hợp hội viên; phát huy vai trò, gương mẫu của CCB, cựu quân nhân trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, thuyết phục, vận động nhân dân hiểu rõ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh; giữ vững vai trò nòng cốt trong phong trào giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở...
Nhin dịp này tổ chức hội đã tăng giấy khen cho 9 đồng chí trong tổ chức hội đã có thành tích xuất sắc trong nhiều năm qua.

hình ảnh giao lưu bóng chuyền hơi chào mừng ngày thành lập hội CCB

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT