Kỳ họp

Đăng lúc: 27/07/2021 (GMT+7)
100%

HĐND xã tổ chức kỳ họp HĐND xã lần thứ 2

Bài viết: HĐND xã thiệu Phúc tổ chức kỳ họp thứ hai khóa XXXI nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 26/7/2021, HĐND xã khóa XXXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và bàn bạc, thảo luận một số nội dung quan trọng khác.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hiểu- HUV, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND Thị trấn Thiệu Hóa, đ/c Ngô Ngọc Bình - chỉ huy trưởng BCH QS huyện đại biểu HĐND huyện cụm số 7, Về phía xã đ/c; Nguyễn Văn Thụ - HUV, Bí thư đảng ủy - CT HĐND xã, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, 25 đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Văn Thụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp.

20210726_071629

Toàn cảnh kỳ họp thứ 2 HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp đó, đồng chí Trần Bình Trọng- PBT- Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế, xã hội, công tác điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, gây khó khăn cho hoạt động, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực đời sống xã hội.Song, với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể từ xã đến cơ sở,sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trong xã, tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bànxã tiếp tục duy trì ổn định. Vụ chiêm xuân với 90% giống lúa lai, năng suất lúa đạt 76 tạ/ha với sản lượng 1,910 tấn đạt 62% sản lượng lương thực cả năm, chỉ đạo gieo cấy vụ thu mùa đạt 98,5% diện tích.tiếp tục duy trì chăn nuôi, đồng thời quyết liệt phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Công tác xây dựng Nông thôn mới được tập trung cao. Trong 6 tháng đầu năm được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên cùng với nguồn vốn đối ứng, vốn vay tín dụng, kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân xã đã đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế như: Công trình cấp trên hỗ trợ như xây dựng nhà lớp học đa năng 2 tầng 10 phòng trường THCS ( 4 tỷ 250 triệu đồng), xây dựng nhà canh đê từ nguồn vốn của xã: 650 triệu đồng, xây dựng đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng, tu sữa nâng cấp trạm bơm số 2 và số 3 từ nguồn vận động đóng góp của nhân dân 558.092.170 đồng, hiện nay dang tiếp tục chỉ đạo các thôn tuyên truyền vận động nhân dân, con em địa phương đang học tập công tác trên mọi miền đất nước đóng góp ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất văn hóa để thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt trên 11.081.273.273 đồng. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản cơ bản được chấn chỉnh.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến; Các phòng trào thi đua “dạy tốt học tốt” thường xuyên phát động. Công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được quan tâm chú trọng. Hoạt động thông tin, tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời đúng đối tượng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,22%, hộ cận nghèo còn 11,8%. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình được các ngành quan tâm, chỉ đạo. Tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, khống chế dịch bệnh không để lây lan trên địa bàn.

UBND xã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện công tác, kế hoạch hành động thực hiện NQ của huyện ủy, HĐND. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phục vụ nhân dân. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.Công tác an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đó là: công tác điều hành phát triển kinh tế- xã hội từ xã xuống thôn chưa thực sự sâu sát nên một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, công tác tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc gia cầm còn hạn chế đặc biệt viêm da nổi cục trên trâu bò còn kéo dài, việc sản xuất liên kết tích tụ tập trung đất đai chưa đạt theo kế hoạch. việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị chưa nghiêm túc, tỷ lệ học sinh thi vào lớp 10 đạt thấp. Công tác quản lý xã hội đôi lúc còn chủ quan lơ là, chưa sát sao nên vẫn còn công dân về từ vùng dịch không khai báo y tế vi phạm quy định về phòng chống dịch. Một bộ phận nhân dân lơ là chủ quan, chưa nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch covid19.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, phấn đấu tốc độ tăng giá trưởng kinh tế đạt 14%, sản lượng lương thực đạt 3100 tấn trở lên. Tổng số vốn huy động xây dựng cơ bản đạt 16 tỷ đồng, Tăng cường công tác tuyên tuyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, việc tang, quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện tốt XHH giáo dục để mua sắm tu sữa cơ sở vật chất trường học đồng thời nhà trường thường xuyên đổi mới để nâng cao chất lương dạy và học, chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2021-2022. Giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu để người dân biết và tham gia thực hiện.

Tiếp đó, kỳ họp thông qua các báo cáo của UBND xã, đó là: báo cáo kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm.

Tờ trình UBND về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư công trình kiên cố hóa kênh tưới nội đồng tại xóm 2. Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2020. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm MTTQ báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, HĐND xã. Nghe Báo cáo của Ban kinh tế & xã hội, Ban pháp chế thẩm tra các nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.Nghe Thường trực HĐND thông qua tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021 và năm2022.

20210726_07504820210726_083759

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu, Đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp lần thứ hai HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

20210726_091408

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu thông qua kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND huyện

Trong phần thảo luận, đã có 4 ý kiến góp ý vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các báo cáo, tờ trình và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân như: đề nghị các ngành quan tâm đầu tư xây dựng, tu sửa các công trình giao thông nông thôn, công trình tưới tiêu, hệ thống mương trên địa bàn. Tập trung giải quyết tồn đọng đất đai. Đề nghị các ngành chức năng chấn chỉnh hoạt, xử lý xe quá khổ, qúa tải. Trong giáo dục cần tăng cường công tác tuyên truyền sự quan tâm của gia đình đối với các em học sinh và sự đấu mối giữa nhà trường gia đình xã hội để kết quả học tập ngày càng được nâng lên.

20210726_110044

Đại biểu Đỗ Thị Hà đại biểu HĐND tổ số 4 tham gia thảo luận tại kỳ họp


20210726_072614
Đ/c Trần Bình Trọng, Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND xã tiếp thu và giải trình tại kỳ họp

Tiếp đó, Đồng chí Trần Bình Trọng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền mà các đại biểu và cử tri quan tâm. Đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị: 6 tháng còn lại của năm 2021 tình hình vẫn còn nhiều khó khăn. Song UBND xã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện "mục tiêu kép"vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Cùng với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid 19 phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Tiếp tục thực hiện các nội dung của chương trình nông thôn mới. Đẩy mạnh chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn, nâng cao các tiêu chí NTM ở các đơn vị, Tập trung giải quyết tồn đọng đất đai, xử lý xe quá khổ, quá tải. Giải quyết các băn khoăn, thắc mắc của cử tri. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền công khai, minh bạch, xử lý hồ sơ cho công dân một cách nhanh nhất, không phiền hà, sách nhiều, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí nguyễn Văn Thụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã một lần nữa khẳng định những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại trong thực nhiệm nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm. Đồng thời nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm, mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thương và đầu tư sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, thời tiết, thiên tai khó lường.

HĐND xã mong muốn cử tri và nhân dân trong xã nêu cao quyết tâm chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó tâp trung triển khai, tổ chức các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đề nghị Thường trực HĐND, UBND tiếp thu ý kiến của các đại biểu tai kỳ họp, cử tri, và nhân dân trong xã tâp trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý. Các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND phát huy vai trò giám sát, tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền, vận động nhân dân quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng, an ninh năm 2021 đã đề ra.

Ban văn hóa xã

Kỳ họp

Đăng lúc: 27/07/2021 (GMT+7)
100%

HĐND xã tổ chức kỳ họp HĐND xã lần thứ 2

Bài viết: HĐND xã thiệu Phúc tổ chức kỳ họp thứ hai khóa XXXI nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 26/7/2021, HĐND xã khóa XXXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và bàn bạc, thảo luận một số nội dung quan trọng khác.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hiểu- HUV, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND Thị trấn Thiệu Hóa, đ/c Ngô Ngọc Bình - chỉ huy trưởng BCH QS huyện đại biểu HĐND huyện cụm số 7, Về phía xã đ/c; Nguyễn Văn Thụ - HUV, Bí thư đảng ủy - CT HĐND xã, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, 25 đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Văn Thụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp.

20210726_071629

Toàn cảnh kỳ họp thứ 2 HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp đó, đồng chí Trần Bình Trọng- PBT- Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế, xã hội, công tác điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, gây khó khăn cho hoạt động, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực đời sống xã hội.Song, với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể từ xã đến cơ sở,sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trong xã, tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bànxã tiếp tục duy trì ổn định. Vụ chiêm xuân với 90% giống lúa lai, năng suất lúa đạt 76 tạ/ha với sản lượng 1,910 tấn đạt 62% sản lượng lương thực cả năm, chỉ đạo gieo cấy vụ thu mùa đạt 98,5% diện tích.tiếp tục duy trì chăn nuôi, đồng thời quyết liệt phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Công tác xây dựng Nông thôn mới được tập trung cao. Trong 6 tháng đầu năm được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên cùng với nguồn vốn đối ứng, vốn vay tín dụng, kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân xã đã đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế như: Công trình cấp trên hỗ trợ như xây dựng nhà lớp học đa năng 2 tầng 10 phòng trường THCS ( 4 tỷ 250 triệu đồng), xây dựng nhà canh đê từ nguồn vốn của xã: 650 triệu đồng, xây dựng đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng, tu sữa nâng cấp trạm bơm số 2 và số 3 từ nguồn vận động đóng góp của nhân dân 558.092.170 đồng, hiện nay dang tiếp tục chỉ đạo các thôn tuyên truyền vận động nhân dân, con em địa phương đang học tập công tác trên mọi miền đất nước đóng góp ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất văn hóa để thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt trên 11.081.273.273 đồng. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản cơ bản được chấn chỉnh.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến; Các phòng trào thi đua “dạy tốt học tốt” thường xuyên phát động. Công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được quan tâm chú trọng. Hoạt động thông tin, tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời đúng đối tượng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,22%, hộ cận nghèo còn 11,8%. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình được các ngành quan tâm, chỉ đạo. Tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, khống chế dịch bệnh không để lây lan trên địa bàn.

UBND xã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện công tác, kế hoạch hành động thực hiện NQ của huyện ủy, HĐND. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phục vụ nhân dân. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.Công tác an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đó là: công tác điều hành phát triển kinh tế- xã hội từ xã xuống thôn chưa thực sự sâu sát nên một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, công tác tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc gia cầm còn hạn chế đặc biệt viêm da nổi cục trên trâu bò còn kéo dài, việc sản xuất liên kết tích tụ tập trung đất đai chưa đạt theo kế hoạch. việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị chưa nghiêm túc, tỷ lệ học sinh thi vào lớp 10 đạt thấp. Công tác quản lý xã hội đôi lúc còn chủ quan lơ là, chưa sát sao nên vẫn còn công dân về từ vùng dịch không khai báo y tế vi phạm quy định về phòng chống dịch. Một bộ phận nhân dân lơ là chủ quan, chưa nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch covid19.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, phấn đấu tốc độ tăng giá trưởng kinh tế đạt 14%, sản lượng lương thực đạt 3100 tấn trở lên. Tổng số vốn huy động xây dựng cơ bản đạt 16 tỷ đồng, Tăng cường công tác tuyên tuyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, việc tang, quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện tốt XHH giáo dục để mua sắm tu sữa cơ sở vật chất trường học đồng thời nhà trường thường xuyên đổi mới để nâng cao chất lương dạy và học, chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2021-2022. Giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu để người dân biết và tham gia thực hiện.

Tiếp đó, kỳ họp thông qua các báo cáo của UBND xã, đó là: báo cáo kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm.

Tờ trình UBND về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư công trình kiên cố hóa kênh tưới nội đồng tại xóm 2. Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2020. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm MTTQ báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, HĐND xã. Nghe Báo cáo của Ban kinh tế & xã hội, Ban pháp chế thẩm tra các nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.Nghe Thường trực HĐND thông qua tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021 và năm2022.

20210726_07504820210726_083759

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu, Đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp lần thứ hai HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

20210726_091408

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu thông qua kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND huyện

Trong phần thảo luận, đã có 4 ý kiến góp ý vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các báo cáo, tờ trình và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân như: đề nghị các ngành quan tâm đầu tư xây dựng, tu sửa các công trình giao thông nông thôn, công trình tưới tiêu, hệ thống mương trên địa bàn. Tập trung giải quyết tồn đọng đất đai. Đề nghị các ngành chức năng chấn chỉnh hoạt, xử lý xe quá khổ, qúa tải. Trong giáo dục cần tăng cường công tác tuyên truyền sự quan tâm của gia đình đối với các em học sinh và sự đấu mối giữa nhà trường gia đình xã hội để kết quả học tập ngày càng được nâng lên.

20210726_110044

Đại biểu Đỗ Thị Hà đại biểu HĐND tổ số 4 tham gia thảo luận tại kỳ họp


20210726_072614
Đ/c Trần Bình Trọng, Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND xã tiếp thu và giải trình tại kỳ họp

Tiếp đó, Đồng chí Trần Bình Trọng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền mà các đại biểu và cử tri quan tâm. Đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị: 6 tháng còn lại của năm 2021 tình hình vẫn còn nhiều khó khăn. Song UBND xã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện "mục tiêu kép"vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Cùng với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid 19 phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Tiếp tục thực hiện các nội dung của chương trình nông thôn mới. Đẩy mạnh chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn, nâng cao các tiêu chí NTM ở các đơn vị, Tập trung giải quyết tồn đọng đất đai, xử lý xe quá khổ, quá tải. Giải quyết các băn khoăn, thắc mắc của cử tri. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền công khai, minh bạch, xử lý hồ sơ cho công dân một cách nhanh nhất, không phiền hà, sách nhiều, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí nguyễn Văn Thụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã một lần nữa khẳng định những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại trong thực nhiệm nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm. Đồng thời nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm, mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thương và đầu tư sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, thời tiết, thiên tai khó lường.

HĐND xã mong muốn cử tri và nhân dân trong xã nêu cao quyết tâm chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó tâp trung triển khai, tổ chức các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đề nghị Thường trực HĐND, UBND tiếp thu ý kiến của các đại biểu tai kỳ họp, cử tri, và nhân dân trong xã tâp trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý. Các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND phát huy vai trò giám sát, tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền, vận động nhân dân quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng, an ninh năm 2021 đã đề ra.

Ban văn hóa xã

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT