Lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động vè môi trường, ngày đại dương thế giới, biển và hải đảo 2020

Ngày 13/06/2020 11:04:12

Sáng 5/6, tại công sở xã Thiệu Phúc, UBND huyện Thiệu Hóa phối hợp tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Bài viết: Phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường năm 2020

Sáng 5/6, tại công sở xã Thiệu Phúc, UBND huyện Thiệu Hóa phối hợp tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020. Tham dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Thị Như Hoa- Phó chủ tịch HLHPN tỉnh Thanh Hóa, đại diện hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, Ban dân vận huyện, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Thiệu Hóa các thành viên trong BCĐ công tác BVMT huyện cùng các đồng chí lãnh đạo và cán bộ 25 xã thị trấn, các phóng viên báo chí Tỉnh và địa phương; cùng hàng trăm hội viên hội phụ nữ và người dân trên địa bàn xã.

Năm 2020, Xã Thiệu Phúc vinh dự được UBND huyện, lựa chọn để tổ chức ra quân hưởng ứng tháng các hoạt động của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, đồng thời cũng là năm đầu tiên Bộ TN&MT phối hợp tổ chức lồng ghép hoạt động Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6) tại Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường theo sự phát động của Liên hợp quốc với mong muốn và quyết tâm cùng nhau tạo ra một môi trường sống trong lành, bền vững cho tất cả chúng ta hôm nay và con cháu của chúng ta mai sau.

Lễ phát động được tổ chức tại công sở xã Thiệu Phúc

Đồng chí Nguyễn Thị Như Hoa phát biểu tại buổi lễ

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Thị Như Hoa gửi lời cảm ơn tới các Cơ quan, ban ngành, các tổ chức đã tích cực trong các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới sự phát triển bền vững. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng hạn chế sự dụng túi ni lông, sản phẩm từ nhựa, rác thải phải được thu gom, xử lí an toàn, đúng quy trình và tuyệt đối không thải rác khó phân hủy, rác thải nhựa ra môi trường biển. Đồng thời kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp, cộng đồng hãy cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường, thể hiện trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương.

Đồng chí Trịnh Đức Hùng – CT UBND xã phát biểu tại lễ phát động

Với vinh dự là điểm ra quân tổ chức các hoạt động của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020, tại buổi lễ, Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã cũng cho biết, nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình thường vụ đảng ủy xã đã có những định hướng và hành động cụ thể của địa phương cùng với các ngành và đơn vị trong việc thực hiện các vấn đề về môi trường, đại dương thế giới, biển hải đảo Việt Nam, các mục tiêu chung của Quốc gia. Đồng chí nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm và kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã hãy nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo và bảo vệ môi trường trong dự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tôn vinh những giá trị to lớn của đại dương đối với đời sống của con người, cùng với đó là nâng cao ý thức trong việc khai thác sử dụng bền vững tài nguyên của địa phương và bảo vệ môi trường biển, phát huy tinh thần dân tộc trong bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Sau buổi lễ ra quân tất cả các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và các hội viên hội phụ nữ đã tổ chức trồng cây và ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường.

Một số hình ảnh của buổi ra quân hưởng ứng

Lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động vè môi trường, ngày đại dương thế giới, biển và hải đảo 2020

Đăng lúc: 13/06/2020 11:04:12 (GMT+7)

Sáng 5/6, tại công sở xã Thiệu Phúc, UBND huyện Thiệu Hóa phối hợp tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Bài viết: Phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường năm 2020

Sáng 5/6, tại công sở xã Thiệu Phúc, UBND huyện Thiệu Hóa phối hợp tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020. Tham dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Thị Như Hoa- Phó chủ tịch HLHPN tỉnh Thanh Hóa, đại diện hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, Ban dân vận huyện, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Thiệu Hóa các thành viên trong BCĐ công tác BVMT huyện cùng các đồng chí lãnh đạo và cán bộ 25 xã thị trấn, các phóng viên báo chí Tỉnh và địa phương; cùng hàng trăm hội viên hội phụ nữ và người dân trên địa bàn xã.

Năm 2020, Xã Thiệu Phúc vinh dự được UBND huyện, lựa chọn để tổ chức ra quân hưởng ứng tháng các hoạt động của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, đồng thời cũng là năm đầu tiên Bộ TN&MT phối hợp tổ chức lồng ghép hoạt động Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6) tại Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường theo sự phát động của Liên hợp quốc với mong muốn và quyết tâm cùng nhau tạo ra một môi trường sống trong lành, bền vững cho tất cả chúng ta hôm nay và con cháu của chúng ta mai sau.

Lễ phát động được tổ chức tại công sở xã Thiệu Phúc

Đồng chí Nguyễn Thị Như Hoa phát biểu tại buổi lễ

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Thị Như Hoa gửi lời cảm ơn tới các Cơ quan, ban ngành, các tổ chức đã tích cực trong các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới sự phát triển bền vững. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng hạn chế sự dụng túi ni lông, sản phẩm từ nhựa, rác thải phải được thu gom, xử lí an toàn, đúng quy trình và tuyệt đối không thải rác khó phân hủy, rác thải nhựa ra môi trường biển. Đồng thời kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp, cộng đồng hãy cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường, thể hiện trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương.

Đồng chí Trịnh Đức Hùng – CT UBND xã phát biểu tại lễ phát động

Với vinh dự là điểm ra quân tổ chức các hoạt động của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020, tại buổi lễ, Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã cũng cho biết, nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình thường vụ đảng ủy xã đã có những định hướng và hành động cụ thể của địa phương cùng với các ngành và đơn vị trong việc thực hiện các vấn đề về môi trường, đại dương thế giới, biển hải đảo Việt Nam, các mục tiêu chung của Quốc gia. Đồng chí nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm và kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã hãy nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo và bảo vệ môi trường trong dự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tôn vinh những giá trị to lớn của đại dương đối với đời sống của con người, cùng với đó là nâng cao ý thức trong việc khai thác sử dụng bền vững tài nguyên của địa phương và bảo vệ môi trường biển, phát huy tinh thần dân tộc trong bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Sau buổi lễ ra quân tất cả các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và các hội viên hội phụ nữ đã tổ chức trồng cây và ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường.

Một số hình ảnh của buổi ra quân hưởng ứng