Bài viết: Xã Thiệu Phúc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Chiêm xuân.

Ngày 25/05/2020 17:39:35

Vụ chiêm xuân năm 2020, xã Thiệu Phúc thực hiện gieo cấy gần 217,4ha lúa với các giống lúa lai khung thời vụ 100% trà xuân muôn. Để đảm bảo vụ chiêm xuân đạt năng suất, chất lượng cao

Bài viết: Xã Thiệu Phúc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Chiêm xuân.

Vụ chiêm xuân năm 2020, xã Thiệu Phúc thực hiện gieo cấy gần 217,4ha lúa với các giống lúa lai khung thời vụ 100% trà xuân muôn. Để đảm bảo vụ chiêm xuân đạt năng suất, chất lượng cao, ngay từ đầu vụ UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị chủ động trong công tác dự báo, nhận định, đánh giá sát tình hình sâu bệnh, phát hiện sớm, hướng dẫn bà con nông dân triển khai các biện pháp phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại lúa, tạo điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Cánh đồng lúa đang chuẩn bị chín rộ

Đến nay, hầu hết diện tích lúa trên địa bàn xã Thiệu Phúc đang bước vào giai đoạn chín rộ, ở thời điểm này thời tiết đang có nhiều thuận lợi cho công tác thu hoạch của nhân dân để tránh những thiệt hại về năng suất, sản lượng do mưa bão gây ra, UBND xã chỉ đạo bà con nông dân tập trung cho công tác thu hoạch lúa vụ chiêm xuân năm 2020.

Nhân dân trong xã đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ chiêm xuân

Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đã và đang xuống đồng tiến hành thu hoạch lúa chiêm xuân, ước tính 16h hôm nay nhân dân đã thu hoạch 70-80% diện tích lúa trên toàn xã. Nhằm đảm bảo thu hoạch nhanh, gọn, tiết kiệm nhân công, bà con nông dân trong xã đã áp dụng cơ giới hóa vào việc thu hoạch lúa, mang lại hiệu quả cao. Theo ghi nhận của bà con nông dân vụ chiêm xuân năm nay được mùa, bà con nhân dân rất phấn khởi với năng suất lúa ước đạt trên 64tạ/ha. Bên cạnh việc thu hoạch lúa Chiêm xuân, UBND xã cũng triển khai và chỉ đạo, cấp ủy đơn vị, các ngành, đoàn thể tổ chức tốt việc tuyên truyền để nhân dân tăng cường bảo vệ kịp thời thu hoạch lúa thu gọn rơm rạ tạo quỹ đất sản xuất vụ thu, mùa. Tăng cường chỉ đạo lực lượng bảo vệ, bảo nông và bà con nông dân làm tốt công tác bồi đắp, tu bổ bờ vùng, bờ thửa, nạo vét hệ thống rãnh giao thông nội đồng, đảm bảo các điều kiện máy móc, vật tư tập trung thu hoạch nhanh gon diện tích lúa đã chín và phục vụ cho sản xuất vụ Mùa đảm bảo việc gieo cấy vụ mùa theo đúng khung lịch thời vụ, hiện nay HTX dịch vụ đang cung ứng giống và phân bón tại các đồng chí trưởng thôn các đơn vị vậy nhân dân đăng ký tại các đơn vị để chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ mùa đạt kết quả cao, phát triển kinh tế từng bước xây dựng quê hương Thiệu Phúc ngày càng đi lên xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đài truyền thanh xã

Bài viết: Xã Thiệu Phúc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Chiêm xuân.

Đăng lúc: 25/05/2020 17:39:35 (GMT+7)

Vụ chiêm xuân năm 2020, xã Thiệu Phúc thực hiện gieo cấy gần 217,4ha lúa với các giống lúa lai khung thời vụ 100% trà xuân muôn. Để đảm bảo vụ chiêm xuân đạt năng suất, chất lượng cao

Bài viết: Xã Thiệu Phúc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Chiêm xuân.

Vụ chiêm xuân năm 2020, xã Thiệu Phúc thực hiện gieo cấy gần 217,4ha lúa với các giống lúa lai khung thời vụ 100% trà xuân muôn. Để đảm bảo vụ chiêm xuân đạt năng suất, chất lượng cao, ngay từ đầu vụ UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị chủ động trong công tác dự báo, nhận định, đánh giá sát tình hình sâu bệnh, phát hiện sớm, hướng dẫn bà con nông dân triển khai các biện pháp phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại lúa, tạo điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Cánh đồng lúa đang chuẩn bị chín rộ

Đến nay, hầu hết diện tích lúa trên địa bàn xã Thiệu Phúc đang bước vào giai đoạn chín rộ, ở thời điểm này thời tiết đang có nhiều thuận lợi cho công tác thu hoạch của nhân dân để tránh những thiệt hại về năng suất, sản lượng do mưa bão gây ra, UBND xã chỉ đạo bà con nông dân tập trung cho công tác thu hoạch lúa vụ chiêm xuân năm 2020.

Nhân dân trong xã đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ chiêm xuân

Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đã và đang xuống đồng tiến hành thu hoạch lúa chiêm xuân, ước tính 16h hôm nay nhân dân đã thu hoạch 70-80% diện tích lúa trên toàn xã. Nhằm đảm bảo thu hoạch nhanh, gọn, tiết kiệm nhân công, bà con nông dân trong xã đã áp dụng cơ giới hóa vào việc thu hoạch lúa, mang lại hiệu quả cao. Theo ghi nhận của bà con nông dân vụ chiêm xuân năm nay được mùa, bà con nhân dân rất phấn khởi với năng suất lúa ước đạt trên 64tạ/ha. Bên cạnh việc thu hoạch lúa Chiêm xuân, UBND xã cũng triển khai và chỉ đạo, cấp ủy đơn vị, các ngành, đoàn thể tổ chức tốt việc tuyên truyền để nhân dân tăng cường bảo vệ kịp thời thu hoạch lúa thu gọn rơm rạ tạo quỹ đất sản xuất vụ thu, mùa. Tăng cường chỉ đạo lực lượng bảo vệ, bảo nông và bà con nông dân làm tốt công tác bồi đắp, tu bổ bờ vùng, bờ thửa, nạo vét hệ thống rãnh giao thông nội đồng, đảm bảo các điều kiện máy móc, vật tư tập trung thu hoạch nhanh gon diện tích lúa đã chín và phục vụ cho sản xuất vụ Mùa đảm bảo việc gieo cấy vụ mùa theo đúng khung lịch thời vụ, hiện nay HTX dịch vụ đang cung ứng giống và phân bón tại các đồng chí trưởng thôn các đơn vị vậy nhân dân đăng ký tại các đơn vị để chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ mùa đạt kết quả cao, phát triển kinh tế từng bước xây dựng quê hương Thiệu Phúc ngày càng đi lên xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đài truyền thanh xã

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)