Công tác sản xuất và phòng chống TTTKCN

Đăng lúc: 28/12/2021 (GMT+7)
100%

Những ngày này, ngay sau khi thu hoạch xong diện tích lúa chiêm xuân với năng suất đạt cao, bà con nhân dân các đơn vị trong xã Thiệu Phúc đang tập trung sản xuất vụ thu mùa theo đúng khung lịch thời vụ.

Bài viết: Xã Thiệu Phúc tập trung sản xuất vụ thu, mùa 2021

Những ngày này, ngay sau khi thu hoạch xong diện tích lúa chiêm xuân với năng suất đạt cao, bà con nhân dân các đơn vị trong xã Thiệu Phúc đang tập trung sản xuất vụ thu mùa theo đúng khung lịch thời vụ.

Theo kế hoạch vụ mùa năm nay, xã Thiệu Phúc gieo cấy 240 ha cây lúa các loại, Cơ cấu 100% giống lúa thuần bằng các loại giổng chủ lực Thiên ưu 8, BC 15, Q5, Bắc thơm số 7, nếp N97, TBR 225, VNR 20. Để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ mùa, xã đã chỉ đạo cho HTX là cơ quan tham mưu chính và tất cả đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo tăng cường tuyên truyền cho bà con nông dân về thời vụ gieo cấy, kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây mạ, chuẩn bị các điều kiện về giống, vật tư, phân bón, chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý đảm bảo các điều thuận lợi cho bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng.

Nhân dân trong xã đang chuẩn bị các điều kiện để làm tốt công tác sản xuất vụ thu, mùa năm 2021

Về cơ cấu giống, xã chỉ đạo các HTX DVNN và đồng chí trưởng thôn hướng dẫn nhân dân bố trí giống lúa phù hợp theo từng vùng sản xuất; mở rộng diện tích gieo trồng các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với việc đầu tư thâm canh như: Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7, …

Trong lúc tình hình dịch bệnh covid 19 và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đang diễn biến phức tạp cùng một lúc chúng ta phải vừa quyết tâm chống dịch và đảm bảo phát triển kinh tế để đảm bảo cây trồng, cây màu vụ Đông kịp thời vụ Theo khung lịch thời vụ nhân dân trong xã đã ngâm hạt giống bắt đầu từ ngày 28/5/2021 bắt đầu xuống đồng gieo cấy ngày 16/6/2021. Để đảm bảo cho mạ phát triển tốt lưu ý với nhân dân thực hiện theo sự hướng dẫn về kỷ thuật ngâm ủ. Do điều kiện thời tiết trong những ngày này nắng nóng nhân dân thường xuyên kiểm tra và có biện pháp can thiệp kịp thời khi mạ nóng quá hoặc khô quá. Để chuẩn bị tốt cho công tác gieo cấy nhân dân cần chuẩn bị tốt cho công tác giải phóng đất trước khi gieo. Đối với diện tích khô ráo nhân dân cần khẩn trương cày ải giải phóng đất làm phong tỏa những tạp chất với phương châm thứ nhất cày ải, thứ nhì vãi phân, đối với diện tích đồng chủng nhân dân tổ chức cày bừa ngâm ủ và vãi thuốc vi sinh phân hủy gốc dạ để biến gốc dạ thành phân hữu cơ ngay tại ruộng tránh hiện tượng ngẹt rẽ, ngộ độc hữu cơ vàng lá sau cấy. Để thuận lợi cho công tác tưới phục vụ sản xuất UBND – HTXDVNN đã khuyến cáo với nhân dân và phát huy tinh thần tự giác tổ chức theo nhóm hộ để nạo vét, đào đắp hệ thống mương tưới dẫn nước vào ruộng.

Qua kiểm tra thực tế công tác vệ sinh đồng ruộng, thu gom vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng chưa đảm bảo còn hiện tượng vứt bừa bãi ra ngoài bờ ruộng và kênh mương gây ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan vì vây các Ông trưởng thôn cần nắm bắt và thông báo tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân để chăm sóc cây mạ và công tác bảo vệ môi trường đạt kết quả cao.

Đài truyền thanh xã

Công tác sản xuất và phòng chống TTTKCN

Đăng lúc: 28/12/2021 (GMT+7)
100%

Những ngày này, ngay sau khi thu hoạch xong diện tích lúa chiêm xuân với năng suất đạt cao, bà con nhân dân các đơn vị trong xã Thiệu Phúc đang tập trung sản xuất vụ thu mùa theo đúng khung lịch thời vụ.

Bài viết: Xã Thiệu Phúc tập trung sản xuất vụ thu, mùa 2021

Những ngày này, ngay sau khi thu hoạch xong diện tích lúa chiêm xuân với năng suất đạt cao, bà con nhân dân các đơn vị trong xã Thiệu Phúc đang tập trung sản xuất vụ thu mùa theo đúng khung lịch thời vụ.

Theo kế hoạch vụ mùa năm nay, xã Thiệu Phúc gieo cấy 240 ha cây lúa các loại, Cơ cấu 100% giống lúa thuần bằng các loại giổng chủ lực Thiên ưu 8, BC 15, Q5, Bắc thơm số 7, nếp N97, TBR 225, VNR 20. Để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ mùa, xã đã chỉ đạo cho HTX là cơ quan tham mưu chính và tất cả đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo tăng cường tuyên truyền cho bà con nông dân về thời vụ gieo cấy, kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây mạ, chuẩn bị các điều kiện về giống, vật tư, phân bón, chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý đảm bảo các điều thuận lợi cho bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng.

Nhân dân trong xã đang chuẩn bị các điều kiện để làm tốt công tác sản xuất vụ thu, mùa năm 2021

Về cơ cấu giống, xã chỉ đạo các HTX DVNN và đồng chí trưởng thôn hướng dẫn nhân dân bố trí giống lúa phù hợp theo từng vùng sản xuất; mở rộng diện tích gieo trồng các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với việc đầu tư thâm canh như: Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7, …

Trong lúc tình hình dịch bệnh covid 19 và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đang diễn biến phức tạp cùng một lúc chúng ta phải vừa quyết tâm chống dịch và đảm bảo phát triển kinh tế để đảm bảo cây trồng, cây màu vụ Đông kịp thời vụ Theo khung lịch thời vụ nhân dân trong xã đã ngâm hạt giống bắt đầu từ ngày 28/5/2021 bắt đầu xuống đồng gieo cấy ngày 16/6/2021. Để đảm bảo cho mạ phát triển tốt lưu ý với nhân dân thực hiện theo sự hướng dẫn về kỷ thuật ngâm ủ. Do điều kiện thời tiết trong những ngày này nắng nóng nhân dân thường xuyên kiểm tra và có biện pháp can thiệp kịp thời khi mạ nóng quá hoặc khô quá. Để chuẩn bị tốt cho công tác gieo cấy nhân dân cần chuẩn bị tốt cho công tác giải phóng đất trước khi gieo. Đối với diện tích khô ráo nhân dân cần khẩn trương cày ải giải phóng đất làm phong tỏa những tạp chất với phương châm thứ nhất cày ải, thứ nhì vãi phân, đối với diện tích đồng chủng nhân dân tổ chức cày bừa ngâm ủ và vãi thuốc vi sinh phân hủy gốc dạ để biến gốc dạ thành phân hữu cơ ngay tại ruộng tránh hiện tượng ngẹt rẽ, ngộ độc hữu cơ vàng lá sau cấy. Để thuận lợi cho công tác tưới phục vụ sản xuất UBND – HTXDVNN đã khuyến cáo với nhân dân và phát huy tinh thần tự giác tổ chức theo nhóm hộ để nạo vét, đào đắp hệ thống mương tưới dẫn nước vào ruộng.

Qua kiểm tra thực tế công tác vệ sinh đồng ruộng, thu gom vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng chưa đảm bảo còn hiện tượng vứt bừa bãi ra ngoài bờ ruộng và kênh mương gây ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan vì vây các Ông trưởng thôn cần nắm bắt và thông báo tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân để chăm sóc cây mạ và công tác bảo vệ môi trường đạt kết quả cao.

Đài truyền thanh xã

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT