công tác thu hoạch lúa mùa và sản xuất vụ đông

Ngày 16/09/2019 09:48:15

Nhân dân xã Thiệu Phúc trung thu hoạch lúa vụ mùa và làm cây màu vụ đông năm 2019

Bài viết: Nhân dân xã Thiệu Phúc trung thu hoạch lúa vụ mùa và làm cây màu vụ đông năm 2019

Trong những ngày vừa qua với điều kiện thời tiết thuận lợi và cây lúa đang đến độ chín rộ, năng suất lúa mùa năm nay của xã dự kiến đạt 2,5-2,7 tạ/ sào vì vậy nhân dân trong xã phấn khởi, tập trung cho việc thu hoạch lúa mùa và tích cực chuẩn bị cho công tác sản xuất gieo trồng vụ đông trên diện tích đất 2 lúa. Đến nay nhân dân đã thu hoạch được trên 80% diện tích lúa để cho công tác thu hoạch đảm bảo về thời gian và không ảnh hưởng đến năng suất chất lượng hạt lúa nhân dân đang tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi tạnh ráo tập trung nhân vật lực để thu hoạch hết diện tích lúa mùa.

Nhân dân xã Thiệu Phúc tập trung thu hoạch lúa màu

Song song với công tác thu hoạch lúa mùa nhân dân trong xã tranh thủ để tiến hành sản xuất vụ đông do thời vụ sản xuất vụ đông hết sức nghiêm ngặt, cùng với 1 số khó khăn về máy làm đất, nhân lực, vật lực, vật tư phân bón.

Nhân dân làm đất làm cây màu vụ đông

Vụ đông 2019-2020 toàn xã phấn đấu đạt chỉ tiêu : Tổng diện tích 85ha
Sản xuất cây ngô ,cây đậu tương và cây ớt ở vụ đông đã trở thành những kinh nghiệm truyền thống sản xuất canh tác của nhân dân, đồng thời những bộ giống ngô, đậu và cây ớt đông đưa vào sản xuất đã được khẳng định chất lượng về tỷ lệ nẩy mầm, cũng như năng xuất cây trồng, phù hợp với đồng đất của xã nhà, đảm bảo đạt năng xuất cao nếu được thâm canh đúng kỷ thuật.chỉ đạo nhân dân sản xuất theo hướng tập trung liền vùng liền thửa từ 3 ha trở lên để được hưởng chính sách hỗ trợ kích cầu của nhà nước.

Căn cứ vào kế hoạch và chỉ tiêu giao đến từng đơn vị và các tổ chức, đoàn thể. UBND- HTX đã có kế hoạch và triển khai đến các đơn vị để thông báo cho nhân dân đăng ký các giống vật tư phân bón cho sản xuất vụ đông đúng lịch thời vụ.Bên cạnh đó xã tiếp tục tuyên truyền thực hiện chủ trương hỗ trợ nguồn kinh phí, nhằm động viên khuyến khích nông dân tích cực tham gia sản xuất cây vụ đông.

BCĐ sản xuất và cấp ủy đơn vị thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo lực lượng bảo vệ, bảo nông đắp chặn nổ rãnh, giữ đủ nước đối với diện tích đồng chủng để tạo điều kiện cho máy gặt thu hoạch thuận lợi, kiểm tra có kế hoạch kịp thời tu bổ cầu cống, thu dọn đường giao thông nội đồng để thuận lợi cho việc vận chuyển sản phẩm nông nghiệp, đồng thời quản lý tốt các chủ máy về giá cả và cam kết khi nhận thu hoạch phải thu hoạc hết diện tích của đơn vị không được rể làm khó bỏ và có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, không làm hư hỏng đường giao thông, mương máng, cầu cống trong quá trình thu hoạch đối với máy gặt và các phương tiện vận chuyển khác tại địa phương.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ngành từ xã đến cấp ủy thôn, vụ đông năm 2019 - 2020 xã Thiệu Phúc sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng thu nhập cho người nông dân, đồng thời tăng sản lượng lương thực hàng năm của xã.

Đài truyền thanh xã

công tác thu hoạch lúa mùa và sản xuất vụ đông

Đăng lúc: 16/09/2019 09:48:15 (GMT+7)

Nhân dân xã Thiệu Phúc trung thu hoạch lúa vụ mùa và làm cây màu vụ đông năm 2019

Bài viết: Nhân dân xã Thiệu Phúc trung thu hoạch lúa vụ mùa và làm cây màu vụ đông năm 2019

Trong những ngày vừa qua với điều kiện thời tiết thuận lợi và cây lúa đang đến độ chín rộ, năng suất lúa mùa năm nay của xã dự kiến đạt 2,5-2,7 tạ/ sào vì vậy nhân dân trong xã phấn khởi, tập trung cho việc thu hoạch lúa mùa và tích cực chuẩn bị cho công tác sản xuất gieo trồng vụ đông trên diện tích đất 2 lúa. Đến nay nhân dân đã thu hoạch được trên 80% diện tích lúa để cho công tác thu hoạch đảm bảo về thời gian và không ảnh hưởng đến năng suất chất lượng hạt lúa nhân dân đang tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi tạnh ráo tập trung nhân vật lực để thu hoạch hết diện tích lúa mùa.

Nhân dân xã Thiệu Phúc tập trung thu hoạch lúa màu

Song song với công tác thu hoạch lúa mùa nhân dân trong xã tranh thủ để tiến hành sản xuất vụ đông do thời vụ sản xuất vụ đông hết sức nghiêm ngặt, cùng với 1 số khó khăn về máy làm đất, nhân lực, vật lực, vật tư phân bón.

Nhân dân làm đất làm cây màu vụ đông

Vụ đông 2019-2020 toàn xã phấn đấu đạt chỉ tiêu : Tổng diện tích 85ha
Sản xuất cây ngô ,cây đậu tương và cây ớt ở vụ đông đã trở thành những kinh nghiệm truyền thống sản xuất canh tác của nhân dân, đồng thời những bộ giống ngô, đậu và cây ớt đông đưa vào sản xuất đã được khẳng định chất lượng về tỷ lệ nẩy mầm, cũng như năng xuất cây trồng, phù hợp với đồng đất của xã nhà, đảm bảo đạt năng xuất cao nếu được thâm canh đúng kỷ thuật.chỉ đạo nhân dân sản xuất theo hướng tập trung liền vùng liền thửa từ 3 ha trở lên để được hưởng chính sách hỗ trợ kích cầu của nhà nước.

Căn cứ vào kế hoạch và chỉ tiêu giao đến từng đơn vị và các tổ chức, đoàn thể. UBND- HTX đã có kế hoạch và triển khai đến các đơn vị để thông báo cho nhân dân đăng ký các giống vật tư phân bón cho sản xuất vụ đông đúng lịch thời vụ.Bên cạnh đó xã tiếp tục tuyên truyền thực hiện chủ trương hỗ trợ nguồn kinh phí, nhằm động viên khuyến khích nông dân tích cực tham gia sản xuất cây vụ đông.

BCĐ sản xuất và cấp ủy đơn vị thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo lực lượng bảo vệ, bảo nông đắp chặn nổ rãnh, giữ đủ nước đối với diện tích đồng chủng để tạo điều kiện cho máy gặt thu hoạch thuận lợi, kiểm tra có kế hoạch kịp thời tu bổ cầu cống, thu dọn đường giao thông nội đồng để thuận lợi cho việc vận chuyển sản phẩm nông nghiệp, đồng thời quản lý tốt các chủ máy về giá cả và cam kết khi nhận thu hoạch phải thu hoạc hết diện tích của đơn vị không được rể làm khó bỏ và có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, không làm hư hỏng đường giao thông, mương máng, cầu cống trong quá trình thu hoạch đối với máy gặt và các phương tiện vận chuyển khác tại địa phương.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ngành từ xã đến cấp ủy thôn, vụ đông năm 2019 - 2020 xã Thiệu Phúc sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng thu nhập cho người nông dân, đồng thời tăng sản lượng lương thực hàng năm của xã.

Đài truyền thanh xã