ĐẠi hội HTXDVNN

Đăng lúc: 29/07/2021 (GMT+7)
100%

Ngày 28/07/2021, Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Phúc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bài viết: Đại hội đại biểu Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Phúc, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 28/07/2021, Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Phúc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự Đại hội có đồng đồng chí Lê Thị Thúy- Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện, đồng chí Nguyễn Văn Thụ Thành, HUV- Bí thư Đảng bộ - chủ tịch HĐND xã, đồng chí Trần Bình Trọng – Chủ tịch UBND xã, các đồng chí lãnh đạo BTV Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể của xã, bí thư chi bộ, cùng 60 đại biểu chính thức cũng đã về dự.

Đồng chí Nguyễn văn Tình – CTHĐQT HTXDVNN khai mạc đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của phòng Nông ngiệp huyện Thiệu Hóa và của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thiệu Phúc, Hội đồng quản trị HTXNN xã Thiệu Phúc đã lãnh đạo cùng thành viên hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. HTX đã chủ động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác quản lý, khai thác, điều hành các khâu dịch vụ đảm bảo cho việc sản xuất đúng thời vụ. Trong nhiệm kỳ HTX tranh thủ được sự hỗ trợ của nhà nước cùng với kinh phí đối ứng của địa phương đã xây dựng được các tuyến mương quan trọng mà nhân dân đề nghị như mương Đồng tép, mương đồng bái, mương cần dưới, mương Đồng Cát, mương tiêu Xóm 2 tổng chiều dài 3.300m, Kinh phí xã hội hóa xây mới 2 trạm bơm tưới trị giá 1 tỷ 2 trăm lẻ 8 triệu, xây dựng cầu cống, đảm bảo tưới tiêu cả 3 vụ. Các dịch vụ như: Bảo vệ thực vật, làm đất, máy gặt… cũng được ban quản trị HTX quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền vận động xã viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch sản xuất , triển khai lịch thời vụ hàng năm phù hợp tổ chức thực hiện đúng và hiệu quả các chính sách nông nghiệp tạo lòng tin cho nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Đại hội đã thông qua báo cáo thu chi tài chính của nhiệm kỳ, báo cáo hoạt động của ban kiểm soát, tờ trình sửa đổi điều lệ HTX

Các đại biểu thông qua báo cáo

Tại đại hội các thành viên đã có ý ý kiến thảo luận để chỉ rõ những tồn tại và đưa ra các giải pháp để thực hiện cho thời gian tới với mục tiêu đưa hoạt động của HTXDV ngày càng phát triển.

Đại hội đã được nghe các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Thúy – Phó phòng nông nghiệp huyện và đồng chí Nguyễn Văn Thụ - HUV – Bí thư đảng ủy – CT HĐND xã. Các ý kiến đã ghi nhận những kết quả HTX đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đã nhấn mạnh trong thời gian tới Ban quản trị HTX cần tập trung thực hiện tốt nội dung sau:Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2021, tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các khâu dịch vụ công để tổ chức HTX thực sự là bà đở cho nông dân, củng cố khâu dịch vụ cạnh tranh đầu tư. Nâng cấp hạ tầng đảm bảo tiền công, tiền lương cho ngưới lao động, tìm kiếm thị trường mở thêm các khâu dịch vụ khi có điều kiện. Quản lý tốt nguồn vốn để tránh thất thoát, thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính theo đúng quy định của pháp luật hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế với nhà nước. Tin tưởng rằng HTXDVNN bước sang nhiệm kỳ thứ 2(2021-2026) sản xuất kinh doanh theo luật HTX với tinh thần trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân, sự đoàn kết thống nhất của HĐT và các thành viên trong HTX sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, UBND, sự động viên của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, sự kết hợp ủng hộ của chi ủy thôn, trưởng thôn, để từ đó HĐQT HTX nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra.

Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc Đại Hội HTX Nông nghiệp đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX và Trưởng Ban kiểm soát HTX, Ông Nguyễn Văn Tỉnh được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTXNN Thiệu Phúc, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Kim Oanh - Công chức Văn Hóa -TT

ĐẠi hội HTXDVNN

Đăng lúc: 29/07/2021 (GMT+7)
100%

Ngày 28/07/2021, Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Phúc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bài viết: Đại hội đại biểu Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Phúc, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 28/07/2021, Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Phúc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự Đại hội có đồng đồng chí Lê Thị Thúy- Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện, đồng chí Nguyễn Văn Thụ Thành, HUV- Bí thư Đảng bộ - chủ tịch HĐND xã, đồng chí Trần Bình Trọng – Chủ tịch UBND xã, các đồng chí lãnh đạo BTV Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể của xã, bí thư chi bộ, cùng 60 đại biểu chính thức cũng đã về dự.

Đồng chí Nguyễn văn Tình – CTHĐQT HTXDVNN khai mạc đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của phòng Nông ngiệp huyện Thiệu Hóa và của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thiệu Phúc, Hội đồng quản trị HTXNN xã Thiệu Phúc đã lãnh đạo cùng thành viên hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. HTX đã chủ động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác quản lý, khai thác, điều hành các khâu dịch vụ đảm bảo cho việc sản xuất đúng thời vụ. Trong nhiệm kỳ HTX tranh thủ được sự hỗ trợ của nhà nước cùng với kinh phí đối ứng của địa phương đã xây dựng được các tuyến mương quan trọng mà nhân dân đề nghị như mương Đồng tép, mương đồng bái, mương cần dưới, mương Đồng Cát, mương tiêu Xóm 2 tổng chiều dài 3.300m, Kinh phí xã hội hóa xây mới 2 trạm bơm tưới trị giá 1 tỷ 2 trăm lẻ 8 triệu, xây dựng cầu cống, đảm bảo tưới tiêu cả 3 vụ. Các dịch vụ như: Bảo vệ thực vật, làm đất, máy gặt… cũng được ban quản trị HTX quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền vận động xã viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch sản xuất , triển khai lịch thời vụ hàng năm phù hợp tổ chức thực hiện đúng và hiệu quả các chính sách nông nghiệp tạo lòng tin cho nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Đại hội đã thông qua báo cáo thu chi tài chính của nhiệm kỳ, báo cáo hoạt động của ban kiểm soát, tờ trình sửa đổi điều lệ HTX

Các đại biểu thông qua báo cáo

Tại đại hội các thành viên đã có ý ý kiến thảo luận để chỉ rõ những tồn tại và đưa ra các giải pháp để thực hiện cho thời gian tới với mục tiêu đưa hoạt động của HTXDV ngày càng phát triển.

Đại hội đã được nghe các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Thúy – Phó phòng nông nghiệp huyện và đồng chí Nguyễn Văn Thụ - HUV – Bí thư đảng ủy – CT HĐND xã. Các ý kiến đã ghi nhận những kết quả HTX đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đã nhấn mạnh trong thời gian tới Ban quản trị HTX cần tập trung thực hiện tốt nội dung sau:Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2021, tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các khâu dịch vụ công để tổ chức HTX thực sự là bà đở cho nông dân, củng cố khâu dịch vụ cạnh tranh đầu tư. Nâng cấp hạ tầng đảm bảo tiền công, tiền lương cho ngưới lao động, tìm kiếm thị trường mở thêm các khâu dịch vụ khi có điều kiện. Quản lý tốt nguồn vốn để tránh thất thoát, thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính theo đúng quy định của pháp luật hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế với nhà nước. Tin tưởng rằng HTXDVNN bước sang nhiệm kỳ thứ 2(2021-2026) sản xuất kinh doanh theo luật HTX với tinh thần trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân, sự đoàn kết thống nhất của HĐT và các thành viên trong HTX sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, UBND, sự động viên của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, sự kết hợp ủng hộ của chi ủy thôn, trưởng thôn, để từ đó HĐQT HTX nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra.

Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc Đại Hội HTX Nông nghiệp đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX và Trưởng Ban kiểm soát HTX, Ông Nguyễn Văn Tỉnh được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTXNN Thiệu Phúc, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Kim Oanh - Công chức Văn Hóa -TT

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT