Hội nghi

Đăng lúc: 01/09/2020 (GMT+7)
100%

Bài viết: UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu vụ 5 /2020 và triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2020-2021, kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2020.

Bài viết: UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu vụ 5 /2020 và triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2020-2021, kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2020.

Thực hiện NQ của BCH Đảng ủy và kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong đó có tổng kết công tác thu vụ 5 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông, kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020.

Vào sáng ngày 01/09/2020 UBND và HTXDVNN đã tổ chức hội nghị mở rộng để tổng kết công tác thu vụ 5/2020 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông, kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020.

20200901_081019

Đồng chí Lê Văn Hoàng –P Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy,Cùng dự có đại diện MTTQ và các đoàn thể, các thành viên Ban chỉ đạo sản xuất và tiêm phòng của xã.

Tại hội nghị các đồng chí về dự đã được thông qua quyết định thành lập BCĐ SX vụ đông, công tác tiêm phòng GSGC đợt 2 năm 2020 và báo cáo kết quả thu các chỉ tiêu vụ 5/2020 qua quá trình mở bàn thu chúng ta đã thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra các đơn vị đã làm theo đúng quy quy đinh BCĐ hướng dẫn chính vì vậy đã được phần lớn nhân dân hoàn toàn đồng tình không có thắc mắc. Đặc biệt cấp ủy các đơn vị đã tập trung cao độ có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết các tồn đọng. Tuy nhiên do điều kiện khách quan nên công tác thu năm nay còn đơn vị mở bàn thu chậm so với kế hoạch và thời gian còn kéo dài, chưa triệt để.

20200901_073417

Trong sản xuất vụ Đông năm 2019-2020 UBND xã đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, có biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ mở rộng diện tích sản xuất vụ đông trên đất 2 lúa, có biện pháp chỉ đạo đưa các cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tổng diện tích sản xuất đạt 65 ha. Để tạo điều kiện khuyến khích phát triển cây trồng vụ Đông 2019-2020 xã đã triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại các đơn vị cho cây ngô, cây ớt đông, rau màu các loại, trên cơ sở những kết quả đạt được trong sản xuất vụ Đông năm 2020-2021, vụ đông năm 2020-2021 BCĐ xã tiếp tục tập trung chỉ đạo duy trì các cây trồng truyền thống, đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao năng xuất, chất lượng, giá trị trên đơn vị diện tích, phấn đấu sử dụng tối đa quỹ đất để sản xuất với mục tiêu tổng diện tích gieo trồng 85ha, với mục tiêu diện tích các cây trồng chính như cây ngô đông 42ha, cây khoai lang 7ha; cây bầu bí 8ha; cây ớt đông 15ha, cây rau, đậu các loại 13ha.

Trong lĩnh vực chăn nuôi 8 tháng đầu năm 2020 dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, bệnh dịch tả lợn Châu Phi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, dịch cúm gia cầm vẫn diễn ra, đặc biệt còn một bộ phận người dân ý thức chấp hành lệnh thú y của người chăn nuôi chưa cao, việc tổ chức tiêm phòng tại một số thôn có lúc có nơi thiếu quyết liệt chính vì vậy làm ảnh hưởng đến sự phát triển ngành chăn nuôi và ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt một năm 2020. Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp để chủ động phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh BCĐ xã đã đưa ra phương án, kế hoạch cụ thể cho công tác tiêm phòng đợt 2 cho đàn GSGC.

Sau khi được nghe các báo cáo và kế hoạch các đồng chí về dự đã có ý kiến phát biểu nhằm đưa ra các giải pháp đóng góp cho phương án, kế hoạch để cho công tác sản xuất vụ đông và công tác tiêm phòng cho đàn GSGC đạt hiệu quả cao hơn. Đặc biệt sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư đảng ủy, đồng chí chủ tọa đã thay mặt hội nghị và đưa ra kết luận. Trong sản xuất vụ đông chúng ta đạt kết quả đáng khích lệ năm 2019-2020, trong sản xuất chúng ta đã phát triển những cây trồng có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho nông dân, tiếp tục thực hiện tốt vùng rau an toàn, tiếp tục chuyển đổi đất lúa sang trồng đất màu với cây trồng hàng hóa, về chăn nuôi chỉ đạo tiêm phòng đảm bảo đúng quy trình đạt hiệu quả cao. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: Tập trung tuyên truyền về cây trồng mới, chính sách phát triển nông nghiệp của tỉnh, Nghị định 119 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêm phòng để nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân, UBND xã giao chỉ tiêu cụ thể đến từng thôn xóm, làm tốt công tác chủ động tiêu thoát nước, chủ động đấu mối, phối hợp với các công ty liên kết sản xuất ưu tiên số 1 cho tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đối với kế hoạch tiêm phòng đánh giá kết quả tiêm phòng, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng thôn xóm, chú trọng chất lượng tiêm phòng; tổ chức giao ban thường xuyên, cán bộ thú y đấu mối chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất phục vụ, theo dõi sát chất lượng tiêm phòng, tổng hợp báo cáo về ban chỉ đạo xã; Đài truyền thanh tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền các mô hình sản xuất có hiệu quả, có triển vọng, tuyên truyền nghị định luật thú y; Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất, tiêm phòng đợt 2 năm 2020; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động để các đoàn viên làm tốt công tác sản xuất vụ Đông năm 2020-2021.

Để thực hiện thắng lợi phương án sản xuất vụ đông và công tác tiêm phòng đạt kết quả cao góp phần hoàn thành mục tiêu lương thực cả năm 2020 đề nghị các cấp, các ngành, UBMTTQ, các đoàn thể cần tập trung phối hợp với chính quyền và các chi hội để giao diện tích đến từng hội viên, đoàn viên tích cực tham gia sản xuất vụ đông, hăng haí thi đua lao động sản xuất thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra xây dựng thành công xã chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đài truyền thanh xã

Hội nghi

Đăng lúc: 01/09/2020 (GMT+7)
100%

Bài viết: UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu vụ 5 /2020 và triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2020-2021, kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2020.

Bài viết: UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu vụ 5 /2020 và triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2020-2021, kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2020.

Thực hiện NQ của BCH Đảng ủy và kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong đó có tổng kết công tác thu vụ 5 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông, kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020.

Vào sáng ngày 01/09/2020 UBND và HTXDVNN đã tổ chức hội nghị mở rộng để tổng kết công tác thu vụ 5/2020 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông, kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020.

20200901_081019

Đồng chí Lê Văn Hoàng –P Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy,Cùng dự có đại diện MTTQ và các đoàn thể, các thành viên Ban chỉ đạo sản xuất và tiêm phòng của xã.

Tại hội nghị các đồng chí về dự đã được thông qua quyết định thành lập BCĐ SX vụ đông, công tác tiêm phòng GSGC đợt 2 năm 2020 và báo cáo kết quả thu các chỉ tiêu vụ 5/2020 qua quá trình mở bàn thu chúng ta đã thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra các đơn vị đã làm theo đúng quy quy đinh BCĐ hướng dẫn chính vì vậy đã được phần lớn nhân dân hoàn toàn đồng tình không có thắc mắc. Đặc biệt cấp ủy các đơn vị đã tập trung cao độ có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết các tồn đọng. Tuy nhiên do điều kiện khách quan nên công tác thu năm nay còn đơn vị mở bàn thu chậm so với kế hoạch và thời gian còn kéo dài, chưa triệt để.

20200901_073417

Trong sản xuất vụ Đông năm 2019-2020 UBND xã đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, có biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ mở rộng diện tích sản xuất vụ đông trên đất 2 lúa, có biện pháp chỉ đạo đưa các cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tổng diện tích sản xuất đạt 65 ha. Để tạo điều kiện khuyến khích phát triển cây trồng vụ Đông 2019-2020 xã đã triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại các đơn vị cho cây ngô, cây ớt đông, rau màu các loại, trên cơ sở những kết quả đạt được trong sản xuất vụ Đông năm 2020-2021, vụ đông năm 2020-2021 BCĐ xã tiếp tục tập trung chỉ đạo duy trì các cây trồng truyền thống, đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao năng xuất, chất lượng, giá trị trên đơn vị diện tích, phấn đấu sử dụng tối đa quỹ đất để sản xuất với mục tiêu tổng diện tích gieo trồng 85ha, với mục tiêu diện tích các cây trồng chính như cây ngô đông 42ha, cây khoai lang 7ha; cây bầu bí 8ha; cây ớt đông 15ha, cây rau, đậu các loại 13ha.

Trong lĩnh vực chăn nuôi 8 tháng đầu năm 2020 dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, bệnh dịch tả lợn Châu Phi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, dịch cúm gia cầm vẫn diễn ra, đặc biệt còn một bộ phận người dân ý thức chấp hành lệnh thú y của người chăn nuôi chưa cao, việc tổ chức tiêm phòng tại một số thôn có lúc có nơi thiếu quyết liệt chính vì vậy làm ảnh hưởng đến sự phát triển ngành chăn nuôi và ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt một năm 2020. Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp để chủ động phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh BCĐ xã đã đưa ra phương án, kế hoạch cụ thể cho công tác tiêm phòng đợt 2 cho đàn GSGC.

Sau khi được nghe các báo cáo và kế hoạch các đồng chí về dự đã có ý kiến phát biểu nhằm đưa ra các giải pháp đóng góp cho phương án, kế hoạch để cho công tác sản xuất vụ đông và công tác tiêm phòng cho đàn GSGC đạt hiệu quả cao hơn. Đặc biệt sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư đảng ủy, đồng chí chủ tọa đã thay mặt hội nghị và đưa ra kết luận. Trong sản xuất vụ đông chúng ta đạt kết quả đáng khích lệ năm 2019-2020, trong sản xuất chúng ta đã phát triển những cây trồng có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho nông dân, tiếp tục thực hiện tốt vùng rau an toàn, tiếp tục chuyển đổi đất lúa sang trồng đất màu với cây trồng hàng hóa, về chăn nuôi chỉ đạo tiêm phòng đảm bảo đúng quy trình đạt hiệu quả cao. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: Tập trung tuyên truyền về cây trồng mới, chính sách phát triển nông nghiệp của tỉnh, Nghị định 119 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêm phòng để nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân, UBND xã giao chỉ tiêu cụ thể đến từng thôn xóm, làm tốt công tác chủ động tiêu thoát nước, chủ động đấu mối, phối hợp với các công ty liên kết sản xuất ưu tiên số 1 cho tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đối với kế hoạch tiêm phòng đánh giá kết quả tiêm phòng, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng thôn xóm, chú trọng chất lượng tiêm phòng; tổ chức giao ban thường xuyên, cán bộ thú y đấu mối chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất phục vụ, theo dõi sát chất lượng tiêm phòng, tổng hợp báo cáo về ban chỉ đạo xã; Đài truyền thanh tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền các mô hình sản xuất có hiệu quả, có triển vọng, tuyên truyền nghị định luật thú y; Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất, tiêm phòng đợt 2 năm 2020; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động để các đoàn viên làm tốt công tác sản xuất vụ Đông năm 2020-2021.

Để thực hiện thắng lợi phương án sản xuất vụ đông và công tác tiêm phòng đạt kết quả cao góp phần hoàn thành mục tiêu lương thực cả năm 2020 đề nghị các cấp, các ngành, UBMTTQ, các đoàn thể cần tập trung phối hợp với chính quyền và các chi hội để giao diện tích đến từng hội viên, đoàn viên tích cực tham gia sản xuất vụ đông, hăng haí thi đua lao động sản xuất thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra xây dựng thành công xã chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đài truyền thanh xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT