Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

Đăng lúc: 08/04/2021 (GMT+7)
100%

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Phúc phối hợp với UBND xã, ban công tác mặt trận thôn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài viết: Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đơn vị Mật Thôn

Thực hiện các quy trình về chuẩn bị, các bước cho công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh hội nghị

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Phúc phối hợp với UBND xã, ban công tác mặt trận thôn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu về dự hội nghị

Chiều ngày 5/4/2021, tại Nhà văn hóa thôn Mật Thôn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thụ - HUV- Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã, về dự còn có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy- thường trực HĐND -lãnh đạo UBND - UBMTTQ xã, đại diện các ngành tổ chức, đoàn thể và các cử tri trong thôn.

Đồng chủ trì hội nghị đồng chí Lê Văn Hoàng- PCTUBND xã.

Đồng chí: Nguyễn Văn Nam -CT MTTQ xã.

Hội nghị đã thông qua nội dung, các bước quy trình và tiêu chuẩn của đại biểu HĐND theo điều 7 của luật tổ chức chính quyền đại phương.

Tại hội nghị đồng chí chủ trì đã lần lượt thông qua danh sách 18 ứng cử viên đại biểu HĐND trong đó có 1 ứng cử viên là đại biểu HĐND tỉnh và 1 ứng cử viên tham gia ứng cử tại HĐND xã Thiệu Thành. 16 Ứng cử viên tham gia ứng cử tại HĐND xã Thiệu Phúc

Danh sách người ứng cử lần này gồm

1.Ông: Trần Huy Cường, Phó CHT BCHQS xã Thiệu Phúc
2. Bà: Thiều Thị Chung – Công chức VPTK xã Thiệu Phúc
3.Ông: Thân Văn Dũng - P Bí thư trực Đảng xã Thiệu Thành
4.Bà: Lê Thị Đào- HV hội phụ nữ thôn Mật Thôn
5.Bà Trần Thị Hoa, GV trường THCS Thiệu Phúc
6. Bà Đõ Thị Hà- BTCB – hiệu trưởng trường THCS xã Thiệu Phúc,
7.Ông: Vũ Xuân Hòa -BTchi đoàn thôn Mật Thôn
8. Bà: Thân Thị Hiệp- HV hội PN thôn Mật Thôn
9.Ông: Nguyễn Văn Minh- PBT, trưởng ban công tác MT thôn Mật Thôn
10. Bà Nguyễn Thị Ngọc- KT HTXDVNN- chi hội trưởng HPN thôn MT
11: Bà Lê Thị Tâm - Hội viên HPN thôn Mật Thôn.
12. Ông: Lê Hữu Thanh- Chi ủy viên , công an viên thôn Mật Thôn
13. Bà: Trần Thị Thảo- Quyền trưởng trạm y tế
14.Ông: Nguyễn Xuân Tường- Thôn đội trưởng thôn Mật Thôn
15.Ông: Trần Bình Trọng- ĐUV- PBT Chủ tịch UBND xã Thiệu Phúc
16.Bà: Trịnh Thị Sinh- HVHPN thôn Mật Thôn
17. Bà: Lê Thị Vân- HVHPN thôn Mật Thôn
18. Ông: Lê Thế Vựa - HV hội CCB thôn Mật Thôn

Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của 18 ứng cử viên các cử tri đã có 10 ý kiến phát biểu, nhận xét đối với những ngườiứng cử tại nơi cư trú. Cácý kiến đã có những góp ý và nhận định, những người ứng cử đại biểu HĐND là những cá nhân tiêu biểu về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, nhân cách, có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, địa phương,liên hệ mật thiết với nhân dân,đặc biệt sau ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thụ- HUV-BT Đảng ủy- CT HĐND xã đã thống nhất với các ý kiến và đồng chí nhấn mạnh nếu được tín nhiệm bầu trở thành đại biểu HĐND các cấpcác ứng cử viên sẽ phát huy hơn nữa năng lực, kinh nghiệm, thực hiệntốt chức năng nhiệm vụ, chuyên môn được giao và vai trò người đại biểu của nhân dân.

Đồng chí Trần Bình Trọng- PBT - CTUBND xã phát biểu

Thay mặt những người ứng cử đại biểu HĐND tại nơi cư trú, đồng chí Trần Bình Trọng, P.Bí thư- CT UBND xã trân trọng tiếp thu các ý kiến nhận xét của cử tri. nếu được bầu vào đại biểu HĐND bản thân cùng với các ứng cử viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu nhân dân thường xuyên lắng nghe, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri đề xuất vớí cấp có thẩm quyền; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, gắn bó với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục cùng Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXXI, góp phần xây dựng xã nhà phát triển nhanh, bền vững.

Kết thúc hội nghị đã có 100% cử tri dự Hội nghị nhất trí tín nhiệm 18 đồng chí ứng cử đại biểuHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

BAN VĂN HÓA XÃ

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

Đăng lúc: 08/04/2021 (GMT+7)
100%

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Phúc phối hợp với UBND xã, ban công tác mặt trận thôn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài viết: Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đơn vị Mật Thôn

Thực hiện các quy trình về chuẩn bị, các bước cho công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh hội nghị

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Phúc phối hợp với UBND xã, ban công tác mặt trận thôn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu về dự hội nghị

Chiều ngày 5/4/2021, tại Nhà văn hóa thôn Mật Thôn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thụ - HUV- Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã, về dự còn có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy- thường trực HĐND -lãnh đạo UBND - UBMTTQ xã, đại diện các ngành tổ chức, đoàn thể và các cử tri trong thôn.

Đồng chủ trì hội nghị đồng chí Lê Văn Hoàng- PCTUBND xã.

Đồng chí: Nguyễn Văn Nam -CT MTTQ xã.

Hội nghị đã thông qua nội dung, các bước quy trình và tiêu chuẩn của đại biểu HĐND theo điều 7 của luật tổ chức chính quyền đại phương.

Tại hội nghị đồng chí chủ trì đã lần lượt thông qua danh sách 18 ứng cử viên đại biểu HĐND trong đó có 1 ứng cử viên là đại biểu HĐND tỉnh và 1 ứng cử viên tham gia ứng cử tại HĐND xã Thiệu Thành. 16 Ứng cử viên tham gia ứng cử tại HĐND xã Thiệu Phúc

Danh sách người ứng cử lần này gồm

1.Ông: Trần Huy Cường, Phó CHT BCHQS xã Thiệu Phúc
2. Bà: Thiều Thị Chung – Công chức VPTK xã Thiệu Phúc
3.Ông: Thân Văn Dũng - P Bí thư trực Đảng xã Thiệu Thành
4.Bà: Lê Thị Đào- HV hội phụ nữ thôn Mật Thôn
5.Bà Trần Thị Hoa, GV trường THCS Thiệu Phúc
6. Bà Đõ Thị Hà- BTCB – hiệu trưởng trường THCS xã Thiệu Phúc,
7.Ông: Vũ Xuân Hòa -BTchi đoàn thôn Mật Thôn
8. Bà: Thân Thị Hiệp- HV hội PN thôn Mật Thôn
9.Ông: Nguyễn Văn Minh- PBT, trưởng ban công tác MT thôn Mật Thôn
10. Bà Nguyễn Thị Ngọc- KT HTXDVNN- chi hội trưởng HPN thôn MT
11: Bà Lê Thị Tâm - Hội viên HPN thôn Mật Thôn.
12. Ông: Lê Hữu Thanh- Chi ủy viên , công an viên thôn Mật Thôn
13. Bà: Trần Thị Thảo- Quyền trưởng trạm y tế
14.Ông: Nguyễn Xuân Tường- Thôn đội trưởng thôn Mật Thôn
15.Ông: Trần Bình Trọng- ĐUV- PBT Chủ tịch UBND xã Thiệu Phúc
16.Bà: Trịnh Thị Sinh- HVHPN thôn Mật Thôn
17. Bà: Lê Thị Vân- HVHPN thôn Mật Thôn
18. Ông: Lê Thế Vựa - HV hội CCB thôn Mật Thôn

Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của 18 ứng cử viên các cử tri đã có 10 ý kiến phát biểu, nhận xét đối với những ngườiứng cử tại nơi cư trú. Cácý kiến đã có những góp ý và nhận định, những người ứng cử đại biểu HĐND là những cá nhân tiêu biểu về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, nhân cách, có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, địa phương,liên hệ mật thiết với nhân dân,đặc biệt sau ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thụ- HUV-BT Đảng ủy- CT HĐND xã đã thống nhất với các ý kiến và đồng chí nhấn mạnh nếu được tín nhiệm bầu trở thành đại biểu HĐND các cấpcác ứng cử viên sẽ phát huy hơn nữa năng lực, kinh nghiệm, thực hiệntốt chức năng nhiệm vụ, chuyên môn được giao và vai trò người đại biểu của nhân dân.

Đồng chí Trần Bình Trọng- PBT - CTUBND xã phát biểu

Thay mặt những người ứng cử đại biểu HĐND tại nơi cư trú, đồng chí Trần Bình Trọng, P.Bí thư- CT UBND xã trân trọng tiếp thu các ý kiến nhận xét của cử tri. nếu được bầu vào đại biểu HĐND bản thân cùng với các ứng cử viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu nhân dân thường xuyên lắng nghe, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri đề xuất vớí cấp có thẩm quyền; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, gắn bó với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục cùng Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXXI, góp phần xây dựng xã nhà phát triển nhanh, bền vững.

Kết thúc hội nghị đã có 100% cử tri dự Hội nghị nhất trí tín nhiệm 18 đồng chí ứng cử đại biểuHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

BAN VĂN HÓA XÃ

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT