Hội nghị sản xuất vụ đông và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2019

Ngày 04/09/2019 08:09:57

Bài viết: UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu vụ 5 /2019 và triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2019-2020, kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2019.

Bài viết: UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu vụ 5 /2019 và triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2019-2020, kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2019.

Thực hiện NQ của BCH Đảng ủy và kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong đó có tổng kết công tác thu vụ 5 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông, kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019.

Vào sáng ngày 30/08/2019 UBND và HTXDVNN đã tổ chức hội nghị mở rộng để tổng kết công tác thu vụ 5/2019và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông, kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019.

Đồng chí Trịnh Đức Hùng PBT - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy,Cùng dự có đại diện MTTQ và các đoàn thể, các thành viên Ban chỉ đạo sản xuất và tiêm phòng của xã.

Hội đã được thông qua quyết định thành lập BCĐ SX vụ đông công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2019 và báo cáo kết quả thu các chỉ tiêu vụ 5/ 2019 qua quá trình mở bàn thu chúng ta đã thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra các, đơn vị đã làm theo đúng quy quy đinh BCĐ hướng dẫn chính vì vậy đã được nhân dân hoàn toàn đồng tình không có thắc mắc. Đặc biệt cấp ủy các đơn vị đã tập trung cao độ có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết các tồn đọng.

Trong sản xuất vụ Đông năm 2018-2019 UBND xã đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, có biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ mở rộng diện tích sản xuất vụ đông trên đất 2 lúa, có biện pháp chỉ đạo đưa các cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tổng diện tích sản xuất đạt 65 ha. Để tạo điều kiện khuyến khích phát triển cây trồng vụ Đông 2018-2019 xã đã triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại các đơn vị cho cây ngô, cây ớt đông, rau màu các loại, trên cơ sở những kết quả đạt được trong sản xuất vụ Đông năm 2018-2019, vụ Đông năm 2019-2020 xã tiếp tục tập trung chỉ đạo duy trì các cây trồng truyền thống, đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao năng xuất, chất lượng, giá trị trên đơn vị diện tích, phấn đấu sử dụng tối đa quỹ đất để sản xuất với mục tiêu tổng diện tích gieo trồng 85ha, với mục tiêu diện tích các cây trồng chính như cây ngô đông 42ha, cây khoai lang 7ha; cây khoai tây 8ha; cây ớt đông15ha, cây rau, đậu các loại13ha.

Trong lĩnh vực chăn nuôi 8 tháng đầu năm 2019 dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp trên diện rộng, đặc biệt là dịch lở mồm long móng và dịch tả lợn Châu Phi lây lan với tốc độ nhanh. Đảng ủy, UBND xã đã có những giải pháp chỉ đạo cụ thể kịp thời, khoanh vùng dịch, chỉ đạo phun tiêu độc khử trùng, hạn chế dịch lợn bùng phát, đồng thời chỉ đạo đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2019, phân công thành viên BCĐ phụ trách và bám sát trực tiếp cùng tiểu ban thôn thực hiện tiêm triệt để có hiệu quả, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân vật lực, về kỹ thuật để chỉ đạo thực hiện đợt tiêm phòng đạt kết quả cao, tuyệt đối an toàn, ghi chép báo cáo đầy đủ theo quy định, đồng thời tham mưu xử lý nghiêm đối với chủ hộ gia súc, gia cầm không thực hiện tiêm phòng bắt buộc theo quy định của pháp luật về công tác thú y.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Đức Hùng PBT- CTUBND đã ghi nhận kết quả sản xuất vụ Đông năm 2018-2019, đồng thời khuyến khích phát triển những cây trồng có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho nông dân, tiếp tục thực hiện tốt vùng rau an toàn, tiếp tục chuyển đổi đất lúa sang trồng đất màu với cây trồng hàng hóa, về chăn nuôi chỉ đạo tiêm phòng đảm bảo đúng quy trình đạt hiệu quả cao. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: Tập trung tuyên truyền về cây trồng mới, chính sách phát triển nông nghiệp của tỉnh, cơ chế hỗ trợ sản xuất của huyện, tiếp tục tuyên truyền về chỉ tiêu, Nghị định 119 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêm phòng để nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân, UBND xã giao chỉ tiêu cụ thể đến từng thôn xóm, làm tốt công tác chủ động tiêu thoát nước, chủ động đấu mối, phối hợp với các công ty liên kết sản xuất ưu tiên số 1 cho tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đối với kế hoạch tiêm phòng đánh giá kết quả tiêm phòng, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng thôn xóm, chú trọng chất lượng tiêm phòng; tổ chức giao ban thường xuyên, cán bộ thú y đấu mối chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất phục vụ, theo dõi sát chất lượng tiêm phòng, tổng hợp báo cáo về ban chỉ đạo xã; Đài truyền thanh tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền các mô hình sản xuất có hiệu quả, có triển vọng, tuyên truyền nghị định luật thú y; Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất, tiêm phòng đợt 2 năm 2019; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động để các đoàn viên làm tốt công tác sản xuất vụ Đông năm 2019-2020.

Để thực hiện thắng lợi phương án sản xuất vụ đông và công tác tiêm phòng đạt kết quả cao góp phần hoàn thành mục tiêu lương thực cả năm 2019 đề nghị các cấp, các ngành, UBMTTQ, các đoàn thể cần tập trung phối hợp với chính quyền và các chi hội để giao diện tích đến từng hội viên, đoàn viên tích cực tham gia sản xuất vụ đông, hăng haí thi đua lao động sản xuất thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra.

Đài truyền thanh xã

Hội nghị sản xuất vụ đông và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2019

Đăng lúc: 04/09/2019 08:09:57 (GMT+7)

Bài viết: UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu vụ 5 /2019 và triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2019-2020, kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2019.

Bài viết: UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu vụ 5 /2019 và triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2019-2020, kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2019.

Thực hiện NQ của BCH Đảng ủy và kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong đó có tổng kết công tác thu vụ 5 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông, kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019.

Vào sáng ngày 30/08/2019 UBND và HTXDVNN đã tổ chức hội nghị mở rộng để tổng kết công tác thu vụ 5/2019và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông, kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019.

Đồng chí Trịnh Đức Hùng PBT - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy,Cùng dự có đại diện MTTQ và các đoàn thể, các thành viên Ban chỉ đạo sản xuất và tiêm phòng của xã.

Hội đã được thông qua quyết định thành lập BCĐ SX vụ đông công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2019 và báo cáo kết quả thu các chỉ tiêu vụ 5/ 2019 qua quá trình mở bàn thu chúng ta đã thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra các, đơn vị đã làm theo đúng quy quy đinh BCĐ hướng dẫn chính vì vậy đã được nhân dân hoàn toàn đồng tình không có thắc mắc. Đặc biệt cấp ủy các đơn vị đã tập trung cao độ có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết các tồn đọng.

Trong sản xuất vụ Đông năm 2018-2019 UBND xã đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, có biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ mở rộng diện tích sản xuất vụ đông trên đất 2 lúa, có biện pháp chỉ đạo đưa các cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tổng diện tích sản xuất đạt 65 ha. Để tạo điều kiện khuyến khích phát triển cây trồng vụ Đông 2018-2019 xã đã triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại các đơn vị cho cây ngô, cây ớt đông, rau màu các loại, trên cơ sở những kết quả đạt được trong sản xuất vụ Đông năm 2018-2019, vụ Đông năm 2019-2020 xã tiếp tục tập trung chỉ đạo duy trì các cây trồng truyền thống, đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao năng xuất, chất lượng, giá trị trên đơn vị diện tích, phấn đấu sử dụng tối đa quỹ đất để sản xuất với mục tiêu tổng diện tích gieo trồng 85ha, với mục tiêu diện tích các cây trồng chính như cây ngô đông 42ha, cây khoai lang 7ha; cây khoai tây 8ha; cây ớt đông15ha, cây rau, đậu các loại13ha.

Trong lĩnh vực chăn nuôi 8 tháng đầu năm 2019 dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp trên diện rộng, đặc biệt là dịch lở mồm long móng và dịch tả lợn Châu Phi lây lan với tốc độ nhanh. Đảng ủy, UBND xã đã có những giải pháp chỉ đạo cụ thể kịp thời, khoanh vùng dịch, chỉ đạo phun tiêu độc khử trùng, hạn chế dịch lợn bùng phát, đồng thời chỉ đạo đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2019, phân công thành viên BCĐ phụ trách và bám sát trực tiếp cùng tiểu ban thôn thực hiện tiêm triệt để có hiệu quả, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân vật lực, về kỹ thuật để chỉ đạo thực hiện đợt tiêm phòng đạt kết quả cao, tuyệt đối an toàn, ghi chép báo cáo đầy đủ theo quy định, đồng thời tham mưu xử lý nghiêm đối với chủ hộ gia súc, gia cầm không thực hiện tiêm phòng bắt buộc theo quy định của pháp luật về công tác thú y.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Đức Hùng PBT- CTUBND đã ghi nhận kết quả sản xuất vụ Đông năm 2018-2019, đồng thời khuyến khích phát triển những cây trồng có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho nông dân, tiếp tục thực hiện tốt vùng rau an toàn, tiếp tục chuyển đổi đất lúa sang trồng đất màu với cây trồng hàng hóa, về chăn nuôi chỉ đạo tiêm phòng đảm bảo đúng quy trình đạt hiệu quả cao. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: Tập trung tuyên truyền về cây trồng mới, chính sách phát triển nông nghiệp của tỉnh, cơ chế hỗ trợ sản xuất của huyện, tiếp tục tuyên truyền về chỉ tiêu, Nghị định 119 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêm phòng để nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân, UBND xã giao chỉ tiêu cụ thể đến từng thôn xóm, làm tốt công tác chủ động tiêu thoát nước, chủ động đấu mối, phối hợp với các công ty liên kết sản xuất ưu tiên số 1 cho tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đối với kế hoạch tiêm phòng đánh giá kết quả tiêm phòng, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng thôn xóm, chú trọng chất lượng tiêm phòng; tổ chức giao ban thường xuyên, cán bộ thú y đấu mối chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất phục vụ, theo dõi sát chất lượng tiêm phòng, tổng hợp báo cáo về ban chỉ đạo xã; Đài truyền thanh tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền các mô hình sản xuất có hiệu quả, có triển vọng, tuyên truyền nghị định luật thú y; Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất, tiêm phòng đợt 2 năm 2019; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động để các đoàn viên làm tốt công tác sản xuất vụ Đông năm 2019-2020.

Để thực hiện thắng lợi phương án sản xuất vụ đông và công tác tiêm phòng đạt kết quả cao góp phần hoàn thành mục tiêu lương thực cả năm 2019 đề nghị các cấp, các ngành, UBMTTQ, các đoàn thể cần tập trung phối hợp với chính quyền và các chi hội để giao diện tích đến từng hội viên, đoàn viên tích cực tham gia sản xuất vụ đông, hăng haí thi đua lao động sản xuất thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra.

Đài truyền thanh xã