hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 21/06/2019 15:35:30

Thực hiện NQ của BCH Đảng ủy. Được sự thống nhất của thường vụ đảng ủy vào chiều ngày 17/6/2019 UBND – BCĐ xây dựng NTM xã đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác xây dựng NTM và thực hiện NQ 06 năm 2019.

Về dự hội nghị có các đồng chí trong TVĐU - HĐND - UBND - MTTQ, các ông,bà là trưởng, phó các ban ngành đoàn thể,CBCC, HTX DVNN, trạm y tế, Cấp ủy thôn.
Chủ trì hội nghị đ/c Nguyễn Văn Thụ - BTđảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo xã.
Sau khi được thông qua báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM và NQ06 sáu tháng đầu năm 2019 cũng như giải pháp thực hiện trong thời gian tới của xã nhà. Các đồng chí về dự đều đồng tình với nội dung mà báo cáo đã nêu ra và đã có những ý kiến phát biểu nhằm chỉ rõ hơn những nguyên nhân dẫn đến phần tồn tại và đưa ra những giải pháp nhằm đóng góp xây dựng cho công tác xây dựng NTM và thực hiện chuyển đổi ruộng đất theo NQ 06 của huyện ủy.
Sau nhiều ý kiến thảo luận kết thúc hội nghị đồng chí bí thư đảng ủy đã có đánh giá cụ thể, kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể. Năm 2019 là năm xã tập trung cao độ phấn đấu đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM với mục tiêu về đích xã NTM cuối năm 2019 và thực hiện chuyển đổi, tích tụ ruộng đất theo Nghị quyết 06 của BCH Huyện ủy.
Thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết đầu năm, xã đăng ký hoàn thành 03 tiêu chí đó là tiêu chí số 06 cơ sở vật chất văn hóa, và tiêu chí số 17 Môi trường & ATTP, tiêu chí 07 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đồng thời củng cố, hoàn thiện các nội dung còn thiếu của các tiêu chí đã đạt, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện Nghị quyết 06.
Tuy nhiên đến nay nhìn chung tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM và thực hiện NQ06 trên địa bàn xã là rất chậm. Công trình các thôn đăng ký đầu năm chưa được quan tâm thực hiện, công tác thông tin tuyên truyền trong việc vận động nhân dân chưa thực sự có hiệu quả, các đoàn thể chính trị xã hội từ xã đến thôn chưa phát huy hết vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM đặc biệt trong thời điểm đẩy nhanh tiến độ về đích xã, thôn đạt chuẩn NTM như hiện nay. Chính vì vậy chúng ta cần.

1. Trong công tác Xây dựng NTM

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM ở tất cả các ngành, các thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí với quyết tâm về đích xã NTM trong năm 2019.Công tác thông tin, tuyên truyền Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống đài truyền thanh từ xã đến thôn bằng nhiều hình thức, lồng ghép thông qua các hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm cùng chung tay thực hiện mục tiêu xây dựng NTM mà đảng bộ đề ra.Đối với tiêu chí xây dựng NTM đối với các tiêu chí đã đạt: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị phòng chuyên môn thẩm định xong trước tháng 8/2019
Đối với các tiêu chí đã đạt nhưng cần củng cố về nội dung tiêu chí như:
Tiêu chí Quy hoạch, tiêu chí Trường học, tiêu chí Thông tin và Truyền thông, tiêu chí nhà ở dân cư,tiêu chí Thu nhập, tiêu chí Y tế, tiêu chí Hệ thống chính trị đã có kế hoạch cụ thể cần phải tích cực đẩy nhanh tiến độ để thực hiện thời gian Xong trước 15/9/2019
Đối với các tiêu chí chưa đạt như:
* Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị và đưa vào hoạt động nhà Hội trường đa năng của xã.
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình gồm khuôn viên công sở, sửa chữa, chỉnh trang, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa các thôn.
- Kêu gọi đầu tư, tìm nguồn vốn để xây dựng Sân vận động của xã.
* Tiêu chí Môi trường
- Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền để nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, phối hợp với các chi hội đoàn thể đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường tại đơn vị, xây dựng kế hoạch định kỳ hàng tuần huy động, đoàn viên, hội viên, nhân dân dọn vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ xóm, phát quang cỏ rậm hai bên lề đường các trục đường làng, đường trục chính nội đồng vào thôn để trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tuyên truyền để các hộ dân dọc các tuyến trục chính của xã, thôn không tập kết các loại vật liệu xây dựng, rơm rạ, cây ngô và các phụ phẩm nông nghiệp ra hành lang đường giao thông làm ảnh hưởng đến môi trường, và người tham gia giao thông.
- Chỉ đạo đơn vị Xóm 1 khẩn trương xây dựng bãi rác phía bên đồng, Mật Thôn và Xóm 2 tiếp tục tuyên truyền, vận động 2 hộ có diện tích đất sản xuất nông nghiệp liên quan đến vị trí xây dựng bãi rác của 2 thôn đổi đất để xây dựng bãi rác.
- Bổ sung các thùng rác ngoài đồng phù hợp với diện tích canh tác của thôn.
- Vận động nhân dân tổ chức hoàn thiện việc đậy nắp cống rãnh trong khu dân cư.
- Thực hiện các nội dung của tiêu chí số 17.8 về an toàn thực phẩm.
Thời gian thực hiện và hoàn thành trong năm 2019.

2. Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU của BCH huyện ủy

Triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU của BCH huyện ủy, Đề án số 01 của UBND huyện Thiệu Hóa về tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp", tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 20/KH-UBND ngày 01/4/2017 và Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 14/6/2019 của UBND xã Thiệu Phúc, BCĐ chuyển đổi ruộng đất xã về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện.
Thời gian phấn đấu hoàn thành: Từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019
Phạm vi thực hiện: 5/5 thôn trên địa bàn xã.
Vì vậy đồng chí chủ tọa hội nghị yêu cầu sự quyết tâm cao và vào cuộc của tổ chức đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến từng hội viên, tham gia họp cùng với chi bộ, với nhân dân và giao trách nhiệm cho từng cán bộ, từng đồng chí đảng viên, hội viên của mình để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, phân tích, giải thích đối với những trường hợp còn vướng mắc, gây khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết để họ hiểu được mục đích, lợi ích và hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đã đề ra.

Đài truyền thanh xã

hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Đăng lúc: 21/06/2019 15:35:30 (GMT+7)

Thực hiện NQ của BCH Đảng ủy. Được sự thống nhất của thường vụ đảng ủy vào chiều ngày 17/6/2019 UBND – BCĐ xây dựng NTM xã đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác xây dựng NTM và thực hiện NQ 06 năm 2019.

Về dự hội nghị có các đồng chí trong TVĐU - HĐND - UBND - MTTQ, các ông,bà là trưởng, phó các ban ngành đoàn thể,CBCC, HTX DVNN, trạm y tế, Cấp ủy thôn.
Chủ trì hội nghị đ/c Nguyễn Văn Thụ - BTđảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo xã.
Sau khi được thông qua báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM và NQ06 sáu tháng đầu năm 2019 cũng như giải pháp thực hiện trong thời gian tới của xã nhà. Các đồng chí về dự đều đồng tình với nội dung mà báo cáo đã nêu ra và đã có những ý kiến phát biểu nhằm chỉ rõ hơn những nguyên nhân dẫn đến phần tồn tại và đưa ra những giải pháp nhằm đóng góp xây dựng cho công tác xây dựng NTM và thực hiện chuyển đổi ruộng đất theo NQ 06 của huyện ủy.
Sau nhiều ý kiến thảo luận kết thúc hội nghị đồng chí bí thư đảng ủy đã có đánh giá cụ thể, kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể. Năm 2019 là năm xã tập trung cao độ phấn đấu đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM với mục tiêu về đích xã NTM cuối năm 2019 và thực hiện chuyển đổi, tích tụ ruộng đất theo Nghị quyết 06 của BCH Huyện ủy.
Thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết đầu năm, xã đăng ký hoàn thành 03 tiêu chí đó là tiêu chí số 06 cơ sở vật chất văn hóa, và tiêu chí số 17 Môi trường & ATTP, tiêu chí 07 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đồng thời củng cố, hoàn thiện các nội dung còn thiếu của các tiêu chí đã đạt, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện Nghị quyết 06.
Tuy nhiên đến nay nhìn chung tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM và thực hiện NQ06 trên địa bàn xã là rất chậm. Công trình các thôn đăng ký đầu năm chưa được quan tâm thực hiện, công tác thông tin tuyên truyền trong việc vận động nhân dân chưa thực sự có hiệu quả, các đoàn thể chính trị xã hội từ xã đến thôn chưa phát huy hết vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM đặc biệt trong thời điểm đẩy nhanh tiến độ về đích xã, thôn đạt chuẩn NTM như hiện nay. Chính vì vậy chúng ta cần.

1. Trong công tác Xây dựng NTM

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM ở tất cả các ngành, các thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí với quyết tâm về đích xã NTM trong năm 2019.Công tác thông tin, tuyên truyền Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống đài truyền thanh từ xã đến thôn bằng nhiều hình thức, lồng ghép thông qua các hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm cùng chung tay thực hiện mục tiêu xây dựng NTM mà đảng bộ đề ra.Đối với tiêu chí xây dựng NTM đối với các tiêu chí đã đạt: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị phòng chuyên môn thẩm định xong trước tháng 8/2019
Đối với các tiêu chí đã đạt nhưng cần củng cố về nội dung tiêu chí như:
Tiêu chí Quy hoạch, tiêu chí Trường học, tiêu chí Thông tin và Truyền thông, tiêu chí nhà ở dân cư,tiêu chí Thu nhập, tiêu chí Y tế, tiêu chí Hệ thống chính trị đã có kế hoạch cụ thể cần phải tích cực đẩy nhanh tiến độ để thực hiện thời gian Xong trước 15/9/2019
Đối với các tiêu chí chưa đạt như:
* Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị và đưa vào hoạt động nhà Hội trường đa năng của xã.
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình gồm khuôn viên công sở, sửa chữa, chỉnh trang, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa các thôn.
- Kêu gọi đầu tư, tìm nguồn vốn để xây dựng Sân vận động của xã.
* Tiêu chí Môi trường
- Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền để nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, phối hợp với các chi hội đoàn thể đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường tại đơn vị, xây dựng kế hoạch định kỳ hàng tuần huy động, đoàn viên, hội viên, nhân dân dọn vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ xóm, phát quang cỏ rậm hai bên lề đường các trục đường làng, đường trục chính nội đồng vào thôn để trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tuyên truyền để các hộ dân dọc các tuyến trục chính của xã, thôn không tập kết các loại vật liệu xây dựng, rơm rạ, cây ngô và các phụ phẩm nông nghiệp ra hành lang đường giao thông làm ảnh hưởng đến môi trường, và người tham gia giao thông.
- Chỉ đạo đơn vị Xóm 1 khẩn trương xây dựng bãi rác phía bên đồng, Mật Thôn và Xóm 2 tiếp tục tuyên truyền, vận động 2 hộ có diện tích đất sản xuất nông nghiệp liên quan đến vị trí xây dựng bãi rác của 2 thôn đổi đất để xây dựng bãi rác.
- Bổ sung các thùng rác ngoài đồng phù hợp với diện tích canh tác của thôn.
- Vận động nhân dân tổ chức hoàn thiện việc đậy nắp cống rãnh trong khu dân cư.
- Thực hiện các nội dung của tiêu chí số 17.8 về an toàn thực phẩm.
Thời gian thực hiện và hoàn thành trong năm 2019.

2. Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU của BCH huyện ủy

Triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU của BCH huyện ủy, Đề án số 01 của UBND huyện Thiệu Hóa về tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp", tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 20/KH-UBND ngày 01/4/2017 và Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 14/6/2019 của UBND xã Thiệu Phúc, BCĐ chuyển đổi ruộng đất xã về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện.
Thời gian phấn đấu hoàn thành: Từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019
Phạm vi thực hiện: 5/5 thôn trên địa bàn xã.
Vì vậy đồng chí chủ tọa hội nghị yêu cầu sự quyết tâm cao và vào cuộc của tổ chức đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến từng hội viên, tham gia họp cùng với chi bộ, với nhân dân và giao trách nhiệm cho từng cán bộ, từng đồng chí đảng viên, hội viên của mình để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, phân tích, giải thích đối với những trường hợp còn vướng mắc, gây khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết để họ hiểu được mục đích, lợi ích và hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đã đề ra.

Đài truyền thanh xã