hội nghị thăm đồng vụ chiêm xuân năm 2020

Ngày 13/05/2020 08:21:09

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy- UBND xã. Để chuẩn bị cho công tác thu hoạch lúa vụ chiêm xuân 2020. Vào sáng ngày 12/5/2020 Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã cùng với các đồng chí cấp ủy 5 đơn vị, cán bộ công chức, trưởng các tổ chức đoàn thể, Ban giám đốc HTX DVNN Thiệu Phúc tổ chức thăm đồng nhằm đánh giá năng suất sản lượng lúa vụ chiêm xuân năm 2020.

Bài viết: UBND xã tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất lúa vụ chiêm xuân 2020.

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy- UBND xã. Để chuẩn bị cho công tác thu hoạch lúa vụ chiêm xuân năm 2020.

Vào sáng ngày 12/5/2020 Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã cùng với các đồng chí cấp ủy 5 đơn vị, cán bộ công chức, trưởng các tổ chức đoàn thể, Ban giám đốc HTX DVNN Thiệu Phúc tổ chức thăm đồng nhằm đánh giá năng suất sản lượng lúa vụ chiêm xuân năm 2020.

Vụ chiêm xuân năm 2020 toàn xã gieo cấy 217,4 ha lúa, được cơ cấu chủ yếu là giống lúa lai khung thời vụ 100% trà xuân muộn.

Vụ chiêm xuân năm 2020 dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy – UBND, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể cùng với sự tham mưu của HTXDVNN, đặc biệt là sự nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn thể nhân dân trong xã đã tập trung cho việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, thực hiện nghiêm kế haochj đề ra về khung lịch thời vụ, khâu chọn giống phù hợp với đồng đất của địa phương, giống đạt tiêu chuẩn.

Chủ trì buổi thăm đồng, đồng chí Trịnh Đức Hùng – PBT – Chủ tịch UBND xã .Sau khi triển khai các nội dung của buổi làm việc. BCĐ sản xuất của xã đã chia làm 2 doàn, đoàn 1 đi thămđồng và đánh giá năng suất lúa đơn vị xóm 1, xóm 2,Mật Thôn. Đoàn hai đi thăm đồng và đánh giá năng suất lúa đơn vị Vĩ Thôn, Hoạch Phúc.

Sau khi đi kiểm tra và các đồng chí trong đoàn đánh giá năng suất lúa của 5 đơn vị. Thay mặt BCĐSX của xã đồng chí Trịnh Đức Hùng- PBT- CT UBND xã đã có nhận định “Nhìn chung năm nay toàn bộ diện tích lúa sinh trưởng và phát triển tốt ít bị sâu bệnh, năng suất ước đạt 64 ta/ha”.

Đơn vị xóm 1 tổng diện tích gieo cấy 33.1 ha năng suất 330kg/S sản lượng bình quân 330 kg/sào.

Đơn vị xóm 2 Tồng diện tích gieo cấy 29.1 ha năng suất cả lúa lai và lúa thuần 330kg/S sản lượng bình quân 330 kg/sào.

Đơn vị Mật Thôn tổng diện tích gieo cấy 52.1 ha năng suất của lúa lai và lúa thuần 310kg/S sản lượng bình quân 310 kg/sào.

Đơn vị Vĩ Thôn tổng diện tích gieo cấy 49 ha năng suất lúa lai 320kg/S, lúa thuần 270 kg/S sản lượng bình quân 314 kg/sào.

Đơn vị Hoạch Phúc tổng diện tích gieo cấy 54,1 ha năng suất lúa lai 340kg/S, lúa thuần 270 kg/S sản lượng bình quân 325 kg/sào.

Kết luận tại hội nghị đồng chí đã nhấn mạnh với kết quả đạt được như trên đề nghị các cấp ủy đơn vị, các ngành, đoàn thể cần tổ chức tốt việc tuyên truyền để nhân dân tăng cường kiểm tra, bảo vệ tốt diện tích lúa tránh để xảy ra dịch bệnh ở cuối vụ. Đề nghị cấp ủy đơn vị tăng cường chỉ đạo lực lượng bảo vệ bảo nông tuyên truyền đề nhân dân làm tốt công tác bồi đắp, tu bổ bờ vùng bờ thửa, nạo vét hệ thống rãnh giao thông nội đồng, đảm bảo các điều kiện máy móc, vật tư phục vụ cho việc chuẩn bị thu hoạch đồng thời có phương pháp để quản lý tốt về giá carkhoanr thu, không để máy móc làm hư hỏng cầu cống mương máng của tập thể. HTXDNN chủ động bám sát kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện – Phòng NN, Trạm khuyến nông để tham mưu cho UBND xã chỉ đạo thực hiện phương á kế hoạch sản xuất vụ thu mùa năm 2020.

Chỉ đạo nhân dân khi lúa chín thu hoạch nhanh gọn để tạo điều kiện tốt nhất về quỹ đất, vận động nhân dân trong việc nạo vét kênh mương tu bổ hệ thống mương tưới, tiêu tại các đơn vị để phục vụ tốt nhất cho công tác sản xuất. Phát triển kinh tế từng bước xây dựng quê hương Thiệu Phúc ngày càng phát triển đi lên . Xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.


Một số hình ảnh buổi thăm đồng

hội nghị thăm đồng vụ chiêm xuân năm 2020

Đăng lúc: 13/05/2020 08:21:09 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy- UBND xã. Để chuẩn bị cho công tác thu hoạch lúa vụ chiêm xuân 2020. Vào sáng ngày 12/5/2020 Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã cùng với các đồng chí cấp ủy 5 đơn vị, cán bộ công chức, trưởng các tổ chức đoàn thể, Ban giám đốc HTX DVNN Thiệu Phúc tổ chức thăm đồng nhằm đánh giá năng suất sản lượng lúa vụ chiêm xuân năm 2020.

Bài viết: UBND xã tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất lúa vụ chiêm xuân 2020.

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy- UBND xã. Để chuẩn bị cho công tác thu hoạch lúa vụ chiêm xuân năm 2020.

Vào sáng ngày 12/5/2020 Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã cùng với các đồng chí cấp ủy 5 đơn vị, cán bộ công chức, trưởng các tổ chức đoàn thể, Ban giám đốc HTX DVNN Thiệu Phúc tổ chức thăm đồng nhằm đánh giá năng suất sản lượng lúa vụ chiêm xuân năm 2020.

Vụ chiêm xuân năm 2020 toàn xã gieo cấy 217,4 ha lúa, được cơ cấu chủ yếu là giống lúa lai khung thời vụ 100% trà xuân muộn.

Vụ chiêm xuân năm 2020 dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy – UBND, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể cùng với sự tham mưu của HTXDVNN, đặc biệt là sự nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn thể nhân dân trong xã đã tập trung cho việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, thực hiện nghiêm kế haochj đề ra về khung lịch thời vụ, khâu chọn giống phù hợp với đồng đất của địa phương, giống đạt tiêu chuẩn.

Chủ trì buổi thăm đồng, đồng chí Trịnh Đức Hùng – PBT – Chủ tịch UBND xã .Sau khi triển khai các nội dung của buổi làm việc. BCĐ sản xuất của xã đã chia làm 2 doàn, đoàn 1 đi thămđồng và đánh giá năng suất lúa đơn vị xóm 1, xóm 2,Mật Thôn. Đoàn hai đi thăm đồng và đánh giá năng suất lúa đơn vị Vĩ Thôn, Hoạch Phúc.

Sau khi đi kiểm tra và các đồng chí trong đoàn đánh giá năng suất lúa của 5 đơn vị. Thay mặt BCĐSX của xã đồng chí Trịnh Đức Hùng- PBT- CT UBND xã đã có nhận định “Nhìn chung năm nay toàn bộ diện tích lúa sinh trưởng và phát triển tốt ít bị sâu bệnh, năng suất ước đạt 64 ta/ha”.

Đơn vị xóm 1 tổng diện tích gieo cấy 33.1 ha năng suất 330kg/S sản lượng bình quân 330 kg/sào.

Đơn vị xóm 2 Tồng diện tích gieo cấy 29.1 ha năng suất cả lúa lai và lúa thuần 330kg/S sản lượng bình quân 330 kg/sào.

Đơn vị Mật Thôn tổng diện tích gieo cấy 52.1 ha năng suất của lúa lai và lúa thuần 310kg/S sản lượng bình quân 310 kg/sào.

Đơn vị Vĩ Thôn tổng diện tích gieo cấy 49 ha năng suất lúa lai 320kg/S, lúa thuần 270 kg/S sản lượng bình quân 314 kg/sào.

Đơn vị Hoạch Phúc tổng diện tích gieo cấy 54,1 ha năng suất lúa lai 340kg/S, lúa thuần 270 kg/S sản lượng bình quân 325 kg/sào.

Kết luận tại hội nghị đồng chí đã nhấn mạnh với kết quả đạt được như trên đề nghị các cấp ủy đơn vị, các ngành, đoàn thể cần tổ chức tốt việc tuyên truyền để nhân dân tăng cường kiểm tra, bảo vệ tốt diện tích lúa tránh để xảy ra dịch bệnh ở cuối vụ. Đề nghị cấp ủy đơn vị tăng cường chỉ đạo lực lượng bảo vệ bảo nông tuyên truyền đề nhân dân làm tốt công tác bồi đắp, tu bổ bờ vùng bờ thửa, nạo vét hệ thống rãnh giao thông nội đồng, đảm bảo các điều kiện máy móc, vật tư phục vụ cho việc chuẩn bị thu hoạch đồng thời có phương pháp để quản lý tốt về giá carkhoanr thu, không để máy móc làm hư hỏng cầu cống mương máng của tập thể. HTXDNN chủ động bám sát kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện – Phòng NN, Trạm khuyến nông để tham mưu cho UBND xã chỉ đạo thực hiện phương á kế hoạch sản xuất vụ thu mùa năm 2020.

Chỉ đạo nhân dân khi lúa chín thu hoạch nhanh gọn để tạo điều kiện tốt nhất về quỹ đất, vận động nhân dân trong việc nạo vét kênh mương tu bổ hệ thống mương tưới, tiêu tại các đơn vị để phục vụ tốt nhất cho công tác sản xuất. Phát triển kinh tế từng bước xây dựng quê hương Thiệu Phúc ngày càng phát triển đi lên . Xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.


Một số hình ảnh buổi thăm đồng