Hội nghị ttrieenr khai kê shoachj sản xuất vụ thu, mùa và phương án phòng chông bTT- TKCN năm 2020

Ngày 11/05/2020 15:42:54

Sáng ngày 9/5/2020, tại hội trường UBND xã Thiệu Phúc, đồng chí Trịnh Đức Hùng – Phó bí thư - chủ tịch UBND xã đã chủ trì hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2020, tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Bài viết: Xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa, tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Sáng ngày 9/5/2020, tại hội trường UBND xã Thiệu Phúc, đồng chí Trịnh Đức Hùng - Phó bí thư - chủ tịch UBND xã đã chủ trì hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2020, tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Thụ - bí thư Đảng ủy xã - dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo và có đầy đủ các đồng chí trong BCH Đảng ủy- HĐND- UBMTTQ- trưởng phó các đoàn thể, CBCC, hiệu trưởng 3 nhà trường, trưởng trạm y tế, cấp ủy 5 đơn vị về dự.

Đồng chí Trịnh Đức Hùng - PBT CHủ tịch UBNDChủ trì hội nghị

Hội nghị đã được thông qua báo cáo tổng kết và triển khai phương án sản xuất vụ thu, mùa năm 2020 và báo cáo tổng kết công tác phòng, chống TT_TKCN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn văn Tỉnh -Giám đốc HTXDVNN báo cáo phương án sản xuất vụ thu, mùa năm 2020.

Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất vụ thu mùa năm 2019 cho thấy: Sản xuất vụ thu mùa vừa qua, xã đã tập trung làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành; chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu giống, xây dựng các mô hình sản xuất theo định hướng nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích; tiếp tục ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Do vậy, toàn xã đã gieo trồng 245 ha, trong đó diện tích gieo cấy là 217,5 ha đạt 98,5% kế hoạch; năng suất bình quân đạt 58 tạ/ha. còn lại là ngô, khoai lang, cói và các loại cây trồng khác năng suất đạt 45 tạ/ha..

Với điều kiên thuận lợi lúa vụ chiêm xuân 2020 dự kiến thu hoạch sớm hơn kế hoạch 3-5 ngày nên tạo được thời gian và quỹ đất cho sản xuất vụ thu, mùa, các chương trình dự án, đề án cùng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất chả nhà nước, hỗ trợ từ nguồn dự án của ngân hàng thế giới WB nước tự chảy đi qua hỗ trợ giống cho nhân dân sản xuất bắt đầu từ vụ đông, HTX DVNN chủ động trong việc tưới tieeuphucj vụ sản xuất, cung ứng đầy ddue giống, thuốc BVTV phối hợp với nông dân cung ứng vật tư phân bón đảm bảo chất lượng, công trình thủy lợi nội đồng từng bước hoàn thiện, công tác chỉ đạo điều hành của đảng ủy, UBND ngày càng chặt chẽ Trên cơ sở đó, xã xây dựng phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2020 Để phấn đấu giành thắng lợi toàn diện cả về diện tích, năng suất và sản lượng các loại cây trồng vụ thu mùa, cơ cấu giống được xã bố trí như sau: Trà mùa sớm trên chân đất vàn cao chủ động nước gieo cấy lúa giống thiên ưu 8, nếp N97 có thời gian sinh trưởng 105-115 dự kiến gieo 30/5-5/6/2020 ngày cấy tử 15-20/6/2020. Trà mùa chính vụ trên chân đất vàn và đất dọc sâu gieo cấy các loại giống Thiên ưu 8, BC15, Q5 ...có thời gian sinh trưởng từ 110 ngày đến 120 ngày, Ngày gieo 30/5-5/6/2020, ngày cấy từ 15-20/6/2020. Đối với những diện tích còn lại Cây ngô thu trên đất bãi màu ở Mật Thôn dùng giống chủ lực, CP 333, CP 999 thời gian gieo trồng từ 01-05/6/2020. Đối với cây rau màu, chân đất màu (khu vực đồng cát đơn vị xóm 1) xã khuyến khích các hộ nông dân trồng cây rau màu có giá trị kinh tế đáp ứng tiêu dùng tại chỗ và thị trường thời gian gieo 10-20/6/2020. Bên cạnh đó, giải pháp sản xuất vụ thu mùa được xã tập trung triển khai là thực hiện tốt công tác thủy lợi, phòng chống hạn và phòng chống thiên tai. Thực hiện hiệu quả các biện pháp kỹ thuật, chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh; Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất; Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt; Bố trí cơ cấu giống thời vụ, cây trồng trên chân đất phù hợp; Thực hiện tốt các biện pháp thâm canh gắn với an toàn thực phẩm; Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và an toàn thực phẩm.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng– xã dội trưởng báo cáo kế hoạch PCTT- TKCN năm 2020.

Tiếp đó, hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Trong năm 2019, trên địa bàn xã thiên tai không gây thiệt hại về người, nhưng đã gây thiệt hại về sản xuất; có 46 mẫu lúa bị hư hại;

Năm 2020, dự báo tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp và bất thường. đặc biệt là hiện tượng dông lốc, mưa đá gây thất thiệt về nhà cửa,nắng nóng nhiệt độ cao, và chịu ảnh hưởng mưa to, gió mạnh của một số cơn bão.

Chủ động ứng phó có hiệu quả với thiên tai, xã đã có phương án kế hoạch và chuẩn bị cụ thể, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ" và nguyên tắc phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, trường học kiểm tra, rà soát lại tất cả các công trình nhà cửa, kho tàng, trường học, trạm y tế để kịp thời sửa chữa, khắc phục xong trước mùa mưa bão. Có phương án ứng phó với bão và áp thấp nhiệt đới; sơ tán dân sinh sống tại vùng nguy hiểm đặc biệt la 26 hộ sông ngoài đê sữn sàng di rời khi có lệnh; phương án bảo vệ nhà cửa, các công trình phúc lợi. Kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng công trình đề điều, hồ đập, kênh mương, trạm bơm tiêu, công trình phục vụ phòng chống lũ để kịp thời sửa chữa những hư hỏng, đảm bảo cho mục tiêu chống lũ. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020, xã cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để chỉ đạo thực hiện.

Tại đây, hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích rõ những nguyên nhân dẫn đến khó khăn, hạn chế trong sản xuất vụ thu mùa và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019, đề xuất những giải pháp trong sản xuất vụ mùa và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí NguyễnVăn Thụ - bí thư đảng ủy

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí NguyễnVăn Thụ - bí thư đảng ủy khằng định: những nội dung triển khai tại hội nghị là nhiệm vụ quan trọng của xã thời điểm này. Về sản xuất nông nghiệp các đơn vị tập trung chỉ đạo bà con nông dân gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo cơ cấu giống. Về công tác PCBL, TKCN, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm rà soát lại các công trình phúc lợi công cộng để có phương án tu sửa, nâng cấp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, có sự chủ động chuẩn bị các vật tư trang thiết bị phòng chống và khi có thiên tai xảy ra; quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ già cả neo đơn và các đối tượng yếu thế trong xã hội để có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

Sau khi nghe các ý kiến và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư Đảng bộ đồng chí chủ tọa hội nghị đã tiếp thu và có kế hoạch bổ sung trong phương án kế hoạch đề ra và UBND xã đề nghị các cấp ủy đơn vị, MTTQ, các ngành đoàn thể chính trị- xã hội cần tập trung cao độ cho công tác lãnh chỉ đạo, động viên đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân phát huy truyền thống và kết quả đạt được trong sản xuất cúng như trong công tác phòng chống thiên tai, bằng mọi biện pháp khắc phục khó khăn, quyết tâm để chúng ta hoàn thành tốt hai nhiệm vụ trong tâm của xã trong thời gian tới.

Đài truyền thanh xã

Hội nghị ttrieenr khai kê shoachj sản xuất vụ thu, mùa và phương án phòng chông bTT- TKCN năm 2020

Đăng lúc: 11/05/2020 15:42:54 (GMT+7)

Sáng ngày 9/5/2020, tại hội trường UBND xã Thiệu Phúc, đồng chí Trịnh Đức Hùng – Phó bí thư - chủ tịch UBND xã đã chủ trì hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2020, tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Bài viết: Xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa, tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Sáng ngày 9/5/2020, tại hội trường UBND xã Thiệu Phúc, đồng chí Trịnh Đức Hùng - Phó bí thư - chủ tịch UBND xã đã chủ trì hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2020, tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Thụ - bí thư Đảng ủy xã - dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo và có đầy đủ các đồng chí trong BCH Đảng ủy- HĐND- UBMTTQ- trưởng phó các đoàn thể, CBCC, hiệu trưởng 3 nhà trường, trưởng trạm y tế, cấp ủy 5 đơn vị về dự.

Đồng chí Trịnh Đức Hùng - PBT CHủ tịch UBNDChủ trì hội nghị

Hội nghị đã được thông qua báo cáo tổng kết và triển khai phương án sản xuất vụ thu, mùa năm 2020 và báo cáo tổng kết công tác phòng, chống TT_TKCN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn văn Tỉnh -Giám đốc HTXDVNN báo cáo phương án sản xuất vụ thu, mùa năm 2020.

Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất vụ thu mùa năm 2019 cho thấy: Sản xuất vụ thu mùa vừa qua, xã đã tập trung làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành; chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu giống, xây dựng các mô hình sản xuất theo định hướng nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích; tiếp tục ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Do vậy, toàn xã đã gieo trồng 245 ha, trong đó diện tích gieo cấy là 217,5 ha đạt 98,5% kế hoạch; năng suất bình quân đạt 58 tạ/ha. còn lại là ngô, khoai lang, cói và các loại cây trồng khác năng suất đạt 45 tạ/ha..

Với điều kiên thuận lợi lúa vụ chiêm xuân 2020 dự kiến thu hoạch sớm hơn kế hoạch 3-5 ngày nên tạo được thời gian và quỹ đất cho sản xuất vụ thu, mùa, các chương trình dự án, đề án cùng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất chả nhà nước, hỗ trợ từ nguồn dự án của ngân hàng thế giới WB nước tự chảy đi qua hỗ trợ giống cho nhân dân sản xuất bắt đầu từ vụ đông, HTX DVNN chủ động trong việc tưới tieeuphucj vụ sản xuất, cung ứng đầy ddue giống, thuốc BVTV phối hợp với nông dân cung ứng vật tư phân bón đảm bảo chất lượng, công trình thủy lợi nội đồng từng bước hoàn thiện, công tác chỉ đạo điều hành của đảng ủy, UBND ngày càng chặt chẽ Trên cơ sở đó, xã xây dựng phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2020 Để phấn đấu giành thắng lợi toàn diện cả về diện tích, năng suất và sản lượng các loại cây trồng vụ thu mùa, cơ cấu giống được xã bố trí như sau: Trà mùa sớm trên chân đất vàn cao chủ động nước gieo cấy lúa giống thiên ưu 8, nếp N97 có thời gian sinh trưởng 105-115 dự kiến gieo 30/5-5/6/2020 ngày cấy tử 15-20/6/2020. Trà mùa chính vụ trên chân đất vàn và đất dọc sâu gieo cấy các loại giống Thiên ưu 8, BC15, Q5 ...có thời gian sinh trưởng từ 110 ngày đến 120 ngày, Ngày gieo 30/5-5/6/2020, ngày cấy từ 15-20/6/2020. Đối với những diện tích còn lại Cây ngô thu trên đất bãi màu ở Mật Thôn dùng giống chủ lực, CP 333, CP 999 thời gian gieo trồng từ 01-05/6/2020. Đối với cây rau màu, chân đất màu (khu vực đồng cát đơn vị xóm 1) xã khuyến khích các hộ nông dân trồng cây rau màu có giá trị kinh tế đáp ứng tiêu dùng tại chỗ và thị trường thời gian gieo 10-20/6/2020. Bên cạnh đó, giải pháp sản xuất vụ thu mùa được xã tập trung triển khai là thực hiện tốt công tác thủy lợi, phòng chống hạn và phòng chống thiên tai. Thực hiện hiệu quả các biện pháp kỹ thuật, chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh; Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất; Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt; Bố trí cơ cấu giống thời vụ, cây trồng trên chân đất phù hợp; Thực hiện tốt các biện pháp thâm canh gắn với an toàn thực phẩm; Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và an toàn thực phẩm.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng– xã dội trưởng báo cáo kế hoạch PCTT- TKCN năm 2020.

Tiếp đó, hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Trong năm 2019, trên địa bàn xã thiên tai không gây thiệt hại về người, nhưng đã gây thiệt hại về sản xuất; có 46 mẫu lúa bị hư hại;

Năm 2020, dự báo tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp và bất thường. đặc biệt là hiện tượng dông lốc, mưa đá gây thất thiệt về nhà cửa,nắng nóng nhiệt độ cao, và chịu ảnh hưởng mưa to, gió mạnh của một số cơn bão.

Chủ động ứng phó có hiệu quả với thiên tai, xã đã có phương án kế hoạch và chuẩn bị cụ thể, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ" và nguyên tắc phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, trường học kiểm tra, rà soát lại tất cả các công trình nhà cửa, kho tàng, trường học, trạm y tế để kịp thời sửa chữa, khắc phục xong trước mùa mưa bão. Có phương án ứng phó với bão và áp thấp nhiệt đới; sơ tán dân sinh sống tại vùng nguy hiểm đặc biệt la 26 hộ sông ngoài đê sữn sàng di rời khi có lệnh; phương án bảo vệ nhà cửa, các công trình phúc lợi. Kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng công trình đề điều, hồ đập, kênh mương, trạm bơm tiêu, công trình phục vụ phòng chống lũ để kịp thời sửa chữa những hư hỏng, đảm bảo cho mục tiêu chống lũ. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020, xã cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để chỉ đạo thực hiện.

Tại đây, hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích rõ những nguyên nhân dẫn đến khó khăn, hạn chế trong sản xuất vụ thu mùa và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019, đề xuất những giải pháp trong sản xuất vụ mùa và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí NguyễnVăn Thụ - bí thư đảng ủy

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí NguyễnVăn Thụ - bí thư đảng ủy khằng định: những nội dung triển khai tại hội nghị là nhiệm vụ quan trọng của xã thời điểm này. Về sản xuất nông nghiệp các đơn vị tập trung chỉ đạo bà con nông dân gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo cơ cấu giống. Về công tác PCBL, TKCN, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm rà soát lại các công trình phúc lợi công cộng để có phương án tu sửa, nâng cấp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, có sự chủ động chuẩn bị các vật tư trang thiết bị phòng chống và khi có thiên tai xảy ra; quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ già cả neo đơn và các đối tượng yếu thế trong xã hội để có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

Sau khi nghe các ý kiến và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư Đảng bộ đồng chí chủ tọa hội nghị đã tiếp thu và có kế hoạch bổ sung trong phương án kế hoạch đề ra và UBND xã đề nghị các cấp ủy đơn vị, MTTQ, các ngành đoàn thể chính trị- xã hội cần tập trung cao độ cho công tác lãnh chỉ đạo, động viên đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân phát huy truyền thống và kết quả đạt được trong sản xuất cúng như trong công tác phòng chống thiên tai, bằng mọi biện pháp khắc phục khó khăn, quyết tâm để chúng ta hoàn thành tốt hai nhiệm vụ trong tâm của xã trong thời gian tới.

Đài truyền thanh xã