hội nghị UBMTTQ

Đăng lúc: 07/07/2021 (GMT+7)
100%

sáng ngày 6/7/2021 UBMTTQ xã tổ chức hội nghị lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2024

Bài viết: UBMTTQ xã Thiệu phúc tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhiệm kỳ 2019-2024.

Sáng ngày 06/07/2021, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Về dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy- TTHĐND – UBND các tổ chức đoàn thể.Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ xã Thiệu Phúc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng phong phú, đa dạng,đặc biệt UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền tốt cho công tác bầu cử QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBMTTQ tổ chức thực hiện các bước quy trình hiệp thương trong bầu cử, tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú góp phần thành công cho cuộc bầu cử; công tác phòng chống dịch covid 19. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo được tăng cường... Vận động nhân dân tích cực sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi giúp nhau phát triển kinh tế làm giàu chính đáng. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng đậy nắp cống rãnh, sửa sang nhà cửa khu văn hóa thôn, Vận đông các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, bài trừ mê tín dị đoan. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhận quà cấp phát đúng chế độ đến tay đối tượng đặc biệt trong dịp tết nguyên đán MTTQ cùng với UBND. ban chính sách, các ngành tiếp nhận và tặng 33 suất quà. ngoài ra còn phối hợp công ty nước sạch Sông Chu thặng 7 xuất quà, Hội hoa lan Thiệu Hóa tặng 6 xuất quà .Các tổ chứ đoàn thể và 3 nhà trường đã trao tặng 25 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng chống Dịch covid thu được số tiền 41.035.000đ

Về Kết quả triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam".MTTQ và các thành viên tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hàng hóa, đảm bảo chất lượng, cương quyết không đưa chất cấm vào trong chăn nuôi. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh trên địa bàn, động viên nhân dân sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh,.v.v.v...

Các phong trào khác, các cuộc vận động do các tổ chức thành viên phát động như hội phụ nữ, đoàn thành niên, công đoàn, hội CCB, vv... thu được kết quả ngày càng thiết thực.

Đ/c Nguyễn Văn Thụ - HUV Bí thư đảng ủy - CT HĐND xã phát biểu

Các đồng chí về dự đã có ý kiến phát biểu tại hội nghị đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng ủy xã đồng chí nhấn mạnh thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Phúc cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tuyên truyền tổ chức tốt các ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước trong năm 2021: tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” “Tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”, tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Phối hợp với chính quyền các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện tốt các hương ước, quy ước của thôn. tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021 và tết vì người nghèo năm 2022. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện nghị quyết 06/HU, NQ 13 tích tụ ruộng đất của tỉnh Thanh Hóa. Tham gia xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao theo chỉ đạo của cấp trên, Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. phát huy dân chủ, đại diện , bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng chính quyền vững mạnh: tiếp tục duy trì thực hiện xây dựng "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu", vận động các thành viên tham gia các cuộc vận động và đợt phát động của đất nước và của địa phươngTiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đài truyền thanh xã

hội nghị UBMTTQ

Đăng lúc: 07/07/2021 (GMT+7)
100%

sáng ngày 6/7/2021 UBMTTQ xã tổ chức hội nghị lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2024

Bài viết: UBMTTQ xã Thiệu phúc tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhiệm kỳ 2019-2024.

Sáng ngày 06/07/2021, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Về dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy- TTHĐND – UBND các tổ chức đoàn thể.Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ xã Thiệu Phúc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng phong phú, đa dạng,đặc biệt UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền tốt cho công tác bầu cử QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBMTTQ tổ chức thực hiện các bước quy trình hiệp thương trong bầu cử, tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú góp phần thành công cho cuộc bầu cử; công tác phòng chống dịch covid 19. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo được tăng cường... Vận động nhân dân tích cực sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi giúp nhau phát triển kinh tế làm giàu chính đáng. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng đậy nắp cống rãnh, sửa sang nhà cửa khu văn hóa thôn, Vận đông các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, bài trừ mê tín dị đoan. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhận quà cấp phát đúng chế độ đến tay đối tượng đặc biệt trong dịp tết nguyên đán MTTQ cùng với UBND. ban chính sách, các ngành tiếp nhận và tặng 33 suất quà. ngoài ra còn phối hợp công ty nước sạch Sông Chu thặng 7 xuất quà, Hội hoa lan Thiệu Hóa tặng 6 xuất quà .Các tổ chứ đoàn thể và 3 nhà trường đã trao tặng 25 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng chống Dịch covid thu được số tiền 41.035.000đ

Về Kết quả triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam".MTTQ và các thành viên tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hàng hóa, đảm bảo chất lượng, cương quyết không đưa chất cấm vào trong chăn nuôi. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh trên địa bàn, động viên nhân dân sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh,.v.v.v...

Các phong trào khác, các cuộc vận động do các tổ chức thành viên phát động như hội phụ nữ, đoàn thành niên, công đoàn, hội CCB, vv... thu được kết quả ngày càng thiết thực.

Đ/c Nguyễn Văn Thụ - HUV Bí thư đảng ủy - CT HĐND xã phát biểu

Các đồng chí về dự đã có ý kiến phát biểu tại hội nghị đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng ủy xã đồng chí nhấn mạnh thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Phúc cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tuyên truyền tổ chức tốt các ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước trong năm 2021: tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” “Tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”, tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Phối hợp với chính quyền các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện tốt các hương ước, quy ước của thôn. tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021 và tết vì người nghèo năm 2022. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện nghị quyết 06/HU, NQ 13 tích tụ ruộng đất của tỉnh Thanh Hóa. Tham gia xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao theo chỉ đạo của cấp trên, Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. phát huy dân chủ, đại diện , bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng chính quyền vững mạnh: tiếp tục duy trì thực hiện xây dựng "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu", vận động các thành viên tham gia các cuộc vận động và đợt phát động của đất nước và của địa phươngTiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đài truyền thanh xã

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT