Hội phụ nữ xã tổ chức khai giảng lớp học chăn nuôi

Ngày 27/06/2019 08:56:45

Thực hiện công văn số 43/CV- TTDN của trung tâm dạy nghề hội LHPN tỉnh Thanh Hóa ngày 22 tháng 4 năm 2019 về việc tổ chức lớp học dạy nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm khóa II năm 2019 cho lao động là hội viên phụ nữ trong xã.

Thực hiện công văn số 43/CV- TTDN của trung tâm dạy nghề hội LHPN tỉnh Thanh Hóa ngày 22 tháng 4 năm 2019 về việc tổ chức lớp học dạy nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm khóa II năm 2019 cho lao động là hội viên phụ nữ trong xã.
Thực hiện kê hoạch hướng dẫn của Hội LHPN huyện Thiệu Hóa, được sự chỉ đạo và thông nhất của thường vụ Đảng ủy vào sáng ngày 20 tháng 6 năm 2019 Ban thường vụ hội LHPN xã Thiệu Phúc đã tổ chức khai giảng lớp học nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm cho học viên là hội viên hội LHPN xã.

Các đồng chí về dự lễ khai giảng lớp học đào tạo nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm
Về dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Thị Thúy – Trưởng ban kinh tế, phó giám đốc TTDN Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa
Về phía huyện hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Chủ tịch hội LHPN huyện Thiệu Hóa.
Về phía địa phương có đại diện thường vụ Đảng ủy đồng chí Hoàng Ngọc Hân PBT, CT HĐND xã cùng các đồng chí trong BCH đảng ủy- HĐND- UBND – MTTQ –Ban GĐTT HTCĐ xã, giảng viên Mai Danh Luân, các đồng chí lãnhđạo thôn và sự có mặt của 30 đồng chí học viên tham gia lớp học.

Đồng chí Phạm Thị Thúy Trưởng ban kinh tế, phó giám đốc TTDN Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đọc lời khai mạc tại buổi lễ khai giảng.
Sau khi đồng chí Phạm Thị Thúy Trưởng ban kinh tế, phó giám đốc TTDN Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đọc lời khai mạc, thay mặt cho lãnh đạo địa phương đồng chí Hoàng Ngọc Hân Phó bí thư Đảng bộ - CT HĐND xã có những ý kiến phát biểu về việc tổ chức lớp tập huấn cho hội viên, phụ nữ đồng chí đánh giá cao tinh thần của các học viên đã có mặt đông đủ tại buổi học, cùng với sự say mê học hỏi kiến thức về sản xuất kinh tế.Mở lớp học với mục đích đào tạo nghề tại chỗ cho học viên, nâng cao kiến thức cho CB hội viên trong quy trình chăn nuôi gia súc, gia cầm, hạn chế những rủi do, đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, thông qua lớp học các học viên có dịp để trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, tạo ra giá trị chuỗi sản xuất, tăng thu nhập phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo tiền đề cho địa phương thành lập được các mô hình kinh tế tập thể (THT, TLK) phát triển các phong trào mô hình phát triển kinh tế có hiện quả, đồng chí cũng nhấn mạnh trong khóa học này mục đích là các học viên phải nắm được kiến thức và vận dụng thực tiễn để đem lại kiến thức tổng số đàn và tăng trưởng kinh tế hộ gia đình để góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương đưa nền kinh tế của xã nhà ngày càng phát triển đi lên.

Đài truyền thanh xã

Hội phụ nữ xã tổ chức khai giảng lớp học chăn nuôi

Đăng lúc: 27/06/2019 08:56:45 (GMT+7)

Thực hiện công văn số 43/CV- TTDN của trung tâm dạy nghề hội LHPN tỉnh Thanh Hóa ngày 22 tháng 4 năm 2019 về việc tổ chức lớp học dạy nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm khóa II năm 2019 cho lao động là hội viên phụ nữ trong xã.

Thực hiện công văn số 43/CV- TTDN của trung tâm dạy nghề hội LHPN tỉnh Thanh Hóa ngày 22 tháng 4 năm 2019 về việc tổ chức lớp học dạy nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm khóa II năm 2019 cho lao động là hội viên phụ nữ trong xã.
Thực hiện kê hoạch hướng dẫn của Hội LHPN huyện Thiệu Hóa, được sự chỉ đạo và thông nhất của thường vụ Đảng ủy vào sáng ngày 20 tháng 6 năm 2019 Ban thường vụ hội LHPN xã Thiệu Phúc đã tổ chức khai giảng lớp học nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm cho học viên là hội viên hội LHPN xã.

Các đồng chí về dự lễ khai giảng lớp học đào tạo nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm
Về dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Thị Thúy – Trưởng ban kinh tế, phó giám đốc TTDN Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa
Về phía huyện hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Chủ tịch hội LHPN huyện Thiệu Hóa.
Về phía địa phương có đại diện thường vụ Đảng ủy đồng chí Hoàng Ngọc Hân PBT, CT HĐND xã cùng các đồng chí trong BCH đảng ủy- HĐND- UBND – MTTQ –Ban GĐTT HTCĐ xã, giảng viên Mai Danh Luân, các đồng chí lãnhđạo thôn và sự có mặt của 30 đồng chí học viên tham gia lớp học.

Đồng chí Phạm Thị Thúy Trưởng ban kinh tế, phó giám đốc TTDN Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đọc lời khai mạc tại buổi lễ khai giảng.
Sau khi đồng chí Phạm Thị Thúy Trưởng ban kinh tế, phó giám đốc TTDN Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đọc lời khai mạc, thay mặt cho lãnh đạo địa phương đồng chí Hoàng Ngọc Hân Phó bí thư Đảng bộ - CT HĐND xã có những ý kiến phát biểu về việc tổ chức lớp tập huấn cho hội viên, phụ nữ đồng chí đánh giá cao tinh thần của các học viên đã có mặt đông đủ tại buổi học, cùng với sự say mê học hỏi kiến thức về sản xuất kinh tế.Mở lớp học với mục đích đào tạo nghề tại chỗ cho học viên, nâng cao kiến thức cho CB hội viên trong quy trình chăn nuôi gia súc, gia cầm, hạn chế những rủi do, đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, thông qua lớp học các học viên có dịp để trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, tạo ra giá trị chuỗi sản xuất, tăng thu nhập phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo tiền đề cho địa phương thành lập được các mô hình kinh tế tập thể (THT, TLK) phát triển các phong trào mô hình phát triển kinh tế có hiện quả, đồng chí cũng nhấn mạnh trong khóa học này mục đích là các học viên phải nắm được kiến thức và vận dụng thực tiễn để đem lại kiến thức tổng số đàn và tăng trưởng kinh tế hộ gia đình để góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương đưa nền kinh tế của xã nhà ngày càng phát triển đi lên.

Đài truyền thanh xã