Kỳ họp HĐND

Đăng lúc: 28/12/2021 (GMT+7)
100%

Ngày 24/12/2021, HĐND xã khóa XXXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 03 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Bài viết: HĐND xã thiệu Phúc tổ chức kỳ họp thứ 03 khóa XXXI nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 24/12/2021, HĐND xã khóa XXXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 03 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Trọng Cường-UVBTV- PCTUBND huyện, đại biểu HĐND huyện cụm số 7 Hoàng Thị Đào, Về phía xã đ/c; Nguyễn Văn Thụ - HUV, Bí thư đảng ủy - CT HĐND xã, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, 25 đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026. `Đồng chí Nguyễn Văn Thụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp.

Tiếp đó, đồng chí Trần Bình Trọng- PBT- Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế, xã hội, công tác điều hành của UBND xã năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Báo cáo nêu rõ: năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, gây khó khăn cho hoạt động, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực đời sống xã hội.Song, với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể từ xã đến cơ sở,sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trong xã, tình hình kinh tế, xã hội năm 2021 trên địa bàn xã tiếp tục duy trì ổn định. Về lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả khá, tổng sản lượng cả năm 3.133/3.100 tấn= 101% vượt kế hoạch đã mang lại thu nhập sản lượng và giá trị cho nhân. Trong chăn nuôi có giảm so với cùng kỳ do dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò. Dịch vụ thương mại ở địa phương duy trì tốt có trên 200 hộ KD cá thể và 1 HTX phục vụ, 1 công ty Thuần Dũng phục vụ thiết yếu cho SXNN và tiêu thụ vào đời sống nhân dân. tác xây dựng Nông thôn mới được tập trung cao. Trong năm được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên cùng với nguồn vốn đối ứng, vốn vay tín dụng, kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân xã đã đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế như: Công trình cấp trên hỗ trợ như xây dựng nhà lớp học đa năng 2 tầng 10 phòng trường THCS ( 4 tỷ 250 triệu đồng), xây dựng nhà canh đê từ nguồn vốn của xã: 650 triệu đồng, xây dựng đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng, tu sữa nâng cấp trạm bơn số 2 và số 3 từ nguồn vận động đóng góp của nhân dân 558.092.170 đồng, hiện nay dang tiếp tục chỉ đạo các thôn tuyên truyền vận động nhân dân, con em địa phương đang học tập công tác trên mọi miền đất nước đóng góp ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất văn hóa để thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu đối với đơn vị xóm 1, xóm 2.

Thu ngân sách năm 15.423.674000 đồng vượt thu do từ nguồn hỗ trợ của cấp trên về xây dựng CSHT và an sinh xã hội. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản cơ bản được chấn chỉnh.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến; Các phòng trào thi đua “dạy tốt học tốt” thường xuyên phát động. Công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được quan tâm chú trọng. Hoạt động thông tin, tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, tuyên truyền xxaay dựng NTM, công tác phòng chống dịch bệnh. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời đúng đối tượng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,67%, hộ cận nghèo còn 13,59%. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình được các ngành quan tâm, chỉ đạo. Tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, khống chế dịch bệnh không để lây lan trên địa bàn.

UBND xã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện công tác, kế hoạch hành động thực hiện NQ của huyện ủy, HĐND. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phục vụ nhân dân. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.Công tác an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đó là: công tác điều hành phát triển kinh tế- xã hội từ xã xuống thôn chưa thực sự sâu sát nên một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, công tác tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc gia cầm còn hạn chế đặc biệt viêm da nổi cục trên trâu bò còn kéo dài, việc sản xuất liên kết tích tụ tập trung đất đai chưa đạt theo kế hoạch. việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị chưa nghiêm túc. Công tác quản lý xã hội đôi lúc còn chủ quan lơ là, chưa sát sao nên vẫn còn công dân về từ vùng dịch không khai báo y tế vi phạm quy định về phòng chống dịch. Một bộ phận nhân dân lơ là chủ quan, chưa nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch covid19.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, phấn đấu tốc độ tăng giá trưởng kinh tế đạt 14%, sản lượng lương thực đạt 3100 tấn trở lên. Tổng số vốn huy động xây dựng cơ bản đạt 50 tỷ đồng, Tăng cường công tác tuyên tuyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, việc tang, quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện tốt XHH giáo dục để mua sắm tu sữa cơ sở vật chất trường học đồng thời nhà trường thường xuyên đổi mới để nâng cao chất lương dạy và học, tăng cường công tác tuyên truyền sự đấu mối của nhà trường, gia đình, xã hội để làm tốt hơn nữa công tác quản lý giáo dục con em Quan tâm chuẩn bị tốt nhất cho chất lượng giảng dạy cuối năm học và đầu năm học mới 2022-2023. Giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu để người dân biết và tham gia thực hiện.

Tiếp đó, kỳ họp thông qua các báo cáo của UBND xã, đó là: báo cáo kết quả thu chi năm 2021, nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022.

Tờ trình UBND về việc xin nghị quyết phân bổ dự toán thu NSNN – chi NS địa phương xã Thiệu Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử năm 2021. MTTQ báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 03 HĐND xã. Nghe Báo cáo của Ban kinh tế & xã hội, Ban pháp chế thẩm tra các nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.Nghe Thường trực HĐND thông qua tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 và năm 2022.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu, Đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 03 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong phần thảo luận, đã có 4 ý kiến góp ý vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các báo cáo, tờ trình và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân như: đề nghị các ngành quan tâm đầu tư xây dựng, tu sửa các công trình giao thông nông thôn, công trình tưới tiêu, hệ thống mương trên địa bàn. Tập trung giải quyết tồn đọng đất đai. Đề nghị các ngành chức năng chấn chỉnh hoạt, xử lý xe quá khổ, qúa tải. Tăng cường quản lý hoạt động trên mạng xã hội . Đồng chí Trần Bình Trọng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền mà các đại biểu và cử tri quan tâm. Đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị: năm 2022 tình hình vẫn còn nhiều khó khăn. Song UBND xã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện “mục tiêu kép”vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Cùng với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid 19 phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Tiếp tục thực hiện các nội dung của chương trình nông thôn mới. Đẩy mạnh chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn, nâng cao các tiêu chí NTM ở các đơn vị, Tập trung giải quyết tồn đọng đất đai, xử lý xe quá khổ, quá tải. Giải quyết các băn khoăn, thắc mắc của cử tri. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền công khai, minh bạch, xử lý hồ sơ cho công dân một cách nhanh nhất, không phiền hà, sách nhiều, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí nguyễn Văn Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã một lần nữa khẳng định những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại trong thực nhiệm nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2021. Đồng thời nhấn mạnh: năm 2022, mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thương và đầu tư sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, thời tiết, thiên tai khó lường.

HĐND xã mong muốn cử tri và nhân dân trong xã nêu cao quyết tâm chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó tâp trung triển khai, tổ chức các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đề nghị Thường trực HĐND, UBND tiếp thu ý kiến của các đại biểu tai kỳ họp, cử tri, và nhân dân trong xã tâp trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý. Các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND phát huy vai trò giám sát, tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền, vận động nhân dân quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng, an ninh năm 2022 đã đề ra.

Ban văn hóa xã

Bài viết: Nông dân xã Thiệu Phúc xuống đồng sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã


Theo kế hoạch vụ chiêm xuân năm nay toàn xã sẽ gieo cấy 240,4ha lúa, trong đó diện tích lúa 202,4ha, lúa chiếm 1.417ha, ngoài ra cây ngô 15ha, cây ớt 7ha, rau màu khác 16ha.

Các trà lúa được bố trí theo cơ cấu: Trà xuân muộn , giống lúa lai chiếm 70% bằng các giống chủ lực Nhị Ưu 986, thái xuyên 111 VT 404, cơ cấu giống lúa thuần chất lượng cao là 30% bằng giống chủ lực thiên Ưu 8, nếp N97 và 1 số giống lúa thuần khác .

Để đảm bảo cho vụ chiêm xuân 2021 theo đúng kế hoạch và đạt năng suất cao đảng ủy xã đã chỉ đạo sự vào cuộc của chính quyền, cả hệ thống chính trị các ban ngành và nhân dân thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

BCĐ sản xuất của xã đã bám sát lịch thời vụ chỉ đạo các thành viên, các ngành đoàn thể, cấp ủy đơn vị đặc biệt giao cho HTX là cơ quan tham mưu về công tác tuyên truyền, khuyến cáo kỹ thuật thâm canh các loại cây trồng, giới thiệu các giống và biện pháp canh tác mới cho bà con nông dân. Hướng dẫn phát triển sản xuất theo hướng an toàn, chất lượng, chuyển giao các thiết bị kỹ thuật mới về giống. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo định kỳ, đột xuất, giám sát tiến độ sản xuất, kiểm soát tình hình dịch bệnh. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh giống lúa, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp không đúng quy định.
Trong những ngày vừa qua với điều kiện thời tiết thuận lợi HTX phối hợp với các đơn vị, ngành cung ứng đầy đủ vật tư giống, phân bón đảm bảo chất lượng chủ động công tác tưới tiêu quản lý điều hành lực lượng BVBN phục vụ sản xuất chủ động kiểm tra tu sữa máy móc , mương máng chuẩn bị tốt cho việc đổ ải, nhân dân trong xã đã tập trung cao độ về nhân vật lực tổ chức ra quân làm thủy lợi mùa khô, nạo vét kênh mương, bồi trúc các trục đường, đắp chặn bờ vùng bờ thửa, tổ chức cày ải giải phóng đất nhằm phong tỏa các tạp chất trong đất sau một vụ sản xuất, hạn chế tình trạng sâu bệnh gây hại cho lúa và hoa màu. Thực hiện theo đúng lich thời vụ nhân dân trong xã đã tổ chức ngâm hạt giống và bắt đầu gieo mạ ngày 6/1/2021, để đảm bảo cho cây mạ phát triển nhân dân tiến hành làm đất kỷ dùng lượng phân chuồng từ 400-500kg/sào kết hợp với lân Supe lâm thao vãi đều, tiến hành lên luống mặt luống rộng từ 1.2-1.4m gạt mặt luống ráo nước rồi mang gieo. Theo dự báo thời tiết trong những ngày tới sẽ có đợt rét đậm nên sau khi gieo mạ xong nhân dân phải dùng ni lông tre phủ giữ ấm cho mạ. khi mạ có 2 lá thật thì tiến hành hòa loãng phân đạm nhẹ, kết hợp với phân SUPE lân lâm thao ngâm tưới đều cho mạ phát triển.

Kính thưa toàn thể nhân dân sản xuất vụ chiêm xuân là vụ sản xuất chính, chủ lực và có tính quyết định đến năng suất sản lượng mục tiêu lương thực và ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong năm 2021. Vì vậy để đạt được kế hoạch đề ra rất cần sự tập trung cao độ trong công tác chỉ đạo và các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, động viên đoàn viên hội viên và quần chúng nhân dân phát huy hơn nữa những truyền thống kết quả đạt được của những năm trước, bằng mọi biện pháp khắc phục khó khăn, tồn tại, quyết tâm thực hiện kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021 dành thắng lợi toàn diện, kết quả cao.

Duyệt tin bài Đài truyền thanh xã

Phó chủ tịch

Lê Văn Hoàng

Kỳ họp HĐND

Đăng lúc: 28/12/2021 (GMT+7)
100%

Ngày 24/12/2021, HĐND xã khóa XXXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 03 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Bài viết: HĐND xã thiệu Phúc tổ chức kỳ họp thứ 03 khóa XXXI nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 24/12/2021, HĐND xã khóa XXXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 03 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Trọng Cường-UVBTV- PCTUBND huyện, đại biểu HĐND huyện cụm số 7 Hoàng Thị Đào, Về phía xã đ/c; Nguyễn Văn Thụ - HUV, Bí thư đảng ủy - CT HĐND xã, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, 25 đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026. `Đồng chí Nguyễn Văn Thụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp.

Tiếp đó, đồng chí Trần Bình Trọng- PBT- Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế, xã hội, công tác điều hành của UBND xã năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Báo cáo nêu rõ: năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, gây khó khăn cho hoạt động, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực đời sống xã hội.Song, với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể từ xã đến cơ sở,sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trong xã, tình hình kinh tế, xã hội năm 2021 trên địa bàn xã tiếp tục duy trì ổn định. Về lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả khá, tổng sản lượng cả năm 3.133/3.100 tấn= 101% vượt kế hoạch đã mang lại thu nhập sản lượng và giá trị cho nhân. Trong chăn nuôi có giảm so với cùng kỳ do dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò. Dịch vụ thương mại ở địa phương duy trì tốt có trên 200 hộ KD cá thể và 1 HTX phục vụ, 1 công ty Thuần Dũng phục vụ thiết yếu cho SXNN và tiêu thụ vào đời sống nhân dân. tác xây dựng Nông thôn mới được tập trung cao. Trong năm được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên cùng với nguồn vốn đối ứng, vốn vay tín dụng, kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân xã đã đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế như: Công trình cấp trên hỗ trợ như xây dựng nhà lớp học đa năng 2 tầng 10 phòng trường THCS ( 4 tỷ 250 triệu đồng), xây dựng nhà canh đê từ nguồn vốn của xã: 650 triệu đồng, xây dựng đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng, tu sữa nâng cấp trạm bơn số 2 và số 3 từ nguồn vận động đóng góp của nhân dân 558.092.170 đồng, hiện nay dang tiếp tục chỉ đạo các thôn tuyên truyền vận động nhân dân, con em địa phương đang học tập công tác trên mọi miền đất nước đóng góp ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất văn hóa để thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu đối với đơn vị xóm 1, xóm 2.

Thu ngân sách năm 15.423.674000 đồng vượt thu do từ nguồn hỗ trợ của cấp trên về xây dựng CSHT và an sinh xã hội. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản cơ bản được chấn chỉnh.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến; Các phòng trào thi đua “dạy tốt học tốt” thường xuyên phát động. Công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được quan tâm chú trọng. Hoạt động thông tin, tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, tuyên truyền xxaay dựng NTM, công tác phòng chống dịch bệnh. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời đúng đối tượng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,67%, hộ cận nghèo còn 13,59%. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình được các ngành quan tâm, chỉ đạo. Tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, khống chế dịch bệnh không để lây lan trên địa bàn.

UBND xã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện công tác, kế hoạch hành động thực hiện NQ của huyện ủy, HĐND. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phục vụ nhân dân. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.Công tác an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đó là: công tác điều hành phát triển kinh tế- xã hội từ xã xuống thôn chưa thực sự sâu sát nên một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, công tác tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc gia cầm còn hạn chế đặc biệt viêm da nổi cục trên trâu bò còn kéo dài, việc sản xuất liên kết tích tụ tập trung đất đai chưa đạt theo kế hoạch. việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị chưa nghiêm túc. Công tác quản lý xã hội đôi lúc còn chủ quan lơ là, chưa sát sao nên vẫn còn công dân về từ vùng dịch không khai báo y tế vi phạm quy định về phòng chống dịch. Một bộ phận nhân dân lơ là chủ quan, chưa nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch covid19.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, phấn đấu tốc độ tăng giá trưởng kinh tế đạt 14%, sản lượng lương thực đạt 3100 tấn trở lên. Tổng số vốn huy động xây dựng cơ bản đạt 50 tỷ đồng, Tăng cường công tác tuyên tuyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, việc tang, quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện tốt XHH giáo dục để mua sắm tu sữa cơ sở vật chất trường học đồng thời nhà trường thường xuyên đổi mới để nâng cao chất lương dạy và học, tăng cường công tác tuyên truyền sự đấu mối của nhà trường, gia đình, xã hội để làm tốt hơn nữa công tác quản lý giáo dục con em Quan tâm chuẩn bị tốt nhất cho chất lượng giảng dạy cuối năm học và đầu năm học mới 2022-2023. Giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu để người dân biết và tham gia thực hiện.

Tiếp đó, kỳ họp thông qua các báo cáo của UBND xã, đó là: báo cáo kết quả thu chi năm 2021, nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022.

Tờ trình UBND về việc xin nghị quyết phân bổ dự toán thu NSNN – chi NS địa phương xã Thiệu Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử năm 2021. MTTQ báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 03 HĐND xã. Nghe Báo cáo của Ban kinh tế & xã hội, Ban pháp chế thẩm tra các nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.Nghe Thường trực HĐND thông qua tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 và năm 2022.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu, Đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 03 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong phần thảo luận, đã có 4 ý kiến góp ý vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các báo cáo, tờ trình và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân như: đề nghị các ngành quan tâm đầu tư xây dựng, tu sửa các công trình giao thông nông thôn, công trình tưới tiêu, hệ thống mương trên địa bàn. Tập trung giải quyết tồn đọng đất đai. Đề nghị các ngành chức năng chấn chỉnh hoạt, xử lý xe quá khổ, qúa tải. Tăng cường quản lý hoạt động trên mạng xã hội . Đồng chí Trần Bình Trọng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền mà các đại biểu và cử tri quan tâm. Đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị: năm 2022 tình hình vẫn còn nhiều khó khăn. Song UBND xã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện “mục tiêu kép”vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Cùng với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid 19 phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Tiếp tục thực hiện các nội dung của chương trình nông thôn mới. Đẩy mạnh chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn, nâng cao các tiêu chí NTM ở các đơn vị, Tập trung giải quyết tồn đọng đất đai, xử lý xe quá khổ, quá tải. Giải quyết các băn khoăn, thắc mắc của cử tri. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền công khai, minh bạch, xử lý hồ sơ cho công dân một cách nhanh nhất, không phiền hà, sách nhiều, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí nguyễn Văn Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã một lần nữa khẳng định những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại trong thực nhiệm nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2021. Đồng thời nhấn mạnh: năm 2022, mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thương và đầu tư sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, thời tiết, thiên tai khó lường.

HĐND xã mong muốn cử tri và nhân dân trong xã nêu cao quyết tâm chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó tâp trung triển khai, tổ chức các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đề nghị Thường trực HĐND, UBND tiếp thu ý kiến của các đại biểu tai kỳ họp, cử tri, và nhân dân trong xã tâp trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý. Các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND phát huy vai trò giám sát, tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền, vận động nhân dân quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng, an ninh năm 2022 đã đề ra.

Ban văn hóa xã

Bài viết: Nông dân xã Thiệu Phúc xuống đồng sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã


Theo kế hoạch vụ chiêm xuân năm nay toàn xã sẽ gieo cấy 240,4ha lúa, trong đó diện tích lúa 202,4ha, lúa chiếm 1.417ha, ngoài ra cây ngô 15ha, cây ớt 7ha, rau màu khác 16ha.

Các trà lúa được bố trí theo cơ cấu: Trà xuân muộn , giống lúa lai chiếm 70% bằng các giống chủ lực Nhị Ưu 986, thái xuyên 111 VT 404, cơ cấu giống lúa thuần chất lượng cao là 30% bằng giống chủ lực thiên Ưu 8, nếp N97 và 1 số giống lúa thuần khác .

Để đảm bảo cho vụ chiêm xuân 2021 theo đúng kế hoạch và đạt năng suất cao đảng ủy xã đã chỉ đạo sự vào cuộc của chính quyền, cả hệ thống chính trị các ban ngành và nhân dân thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

BCĐ sản xuất của xã đã bám sát lịch thời vụ chỉ đạo các thành viên, các ngành đoàn thể, cấp ủy đơn vị đặc biệt giao cho HTX là cơ quan tham mưu về công tác tuyên truyền, khuyến cáo kỹ thuật thâm canh các loại cây trồng, giới thiệu các giống và biện pháp canh tác mới cho bà con nông dân. Hướng dẫn phát triển sản xuất theo hướng an toàn, chất lượng, chuyển giao các thiết bị kỹ thuật mới về giống. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo định kỳ, đột xuất, giám sát tiến độ sản xuất, kiểm soát tình hình dịch bệnh. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh giống lúa, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp không đúng quy định.
Trong những ngày vừa qua với điều kiện thời tiết thuận lợi HTX phối hợp với các đơn vị, ngành cung ứng đầy đủ vật tư giống, phân bón đảm bảo chất lượng chủ động công tác tưới tiêu quản lý điều hành lực lượng BVBN phục vụ sản xuất chủ động kiểm tra tu sữa máy móc , mương máng chuẩn bị tốt cho việc đổ ải, nhân dân trong xã đã tập trung cao độ về nhân vật lực tổ chức ra quân làm thủy lợi mùa khô, nạo vét kênh mương, bồi trúc các trục đường, đắp chặn bờ vùng bờ thửa, tổ chức cày ải giải phóng đất nhằm phong tỏa các tạp chất trong đất sau một vụ sản xuất, hạn chế tình trạng sâu bệnh gây hại cho lúa và hoa màu. Thực hiện theo đúng lich thời vụ nhân dân trong xã đã tổ chức ngâm hạt giống và bắt đầu gieo mạ ngày 6/1/2021, để đảm bảo cho cây mạ phát triển nhân dân tiến hành làm đất kỷ dùng lượng phân chuồng từ 400-500kg/sào kết hợp với lân Supe lâm thao vãi đều, tiến hành lên luống mặt luống rộng từ 1.2-1.4m gạt mặt luống ráo nước rồi mang gieo. Theo dự báo thời tiết trong những ngày tới sẽ có đợt rét đậm nên sau khi gieo mạ xong nhân dân phải dùng ni lông tre phủ giữ ấm cho mạ. khi mạ có 2 lá thật thì tiến hành hòa loãng phân đạm nhẹ, kết hợp với phân SUPE lân lâm thao ngâm tưới đều cho mạ phát triển.

Kính thưa toàn thể nhân dân sản xuất vụ chiêm xuân là vụ sản xuất chính, chủ lực và có tính quyết định đến năng suất sản lượng mục tiêu lương thực và ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong năm 2021. Vì vậy để đạt được kế hoạch đề ra rất cần sự tập trung cao độ trong công tác chỉ đạo và các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, động viên đoàn viên hội viên và quần chúng nhân dân phát huy hơn nữa những truyền thống kết quả đạt được của những năm trước, bằng mọi biện pháp khắc phục khó khăn, tồn tại, quyết tâm thực hiện kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021 dành thắng lợi toàn diện, kết quả cao.

Duyệt tin bài Đài truyền thanh xã

Phó chủ tịch

Lê Văn Hoàng

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT