Nhân dân xã thiệu Phúc tập trung sản xuất vụ chiêm thu, mùa năm 2020

Đăng lúc: 19/06/2020 (GMT+7)
100%

Những ngày này, ngay sau khi thu hoạch xong diện tích lúa chiêm xuân với năng suất và giá trị đạt cao, bà con nhân dân các đơn vị trong xã Thiệu Phúc đang tập trung sản xuất vụ mùa theo đúng khung lịch thời vụ tốt nhất.

Xã Thiệu Phúc tập trung sản xuất vụ thu, mùa năm 2020

Những ngày này, ngay sau khi thu hoạch xong diện tích lúa chiêm xuân với năng suất và giá trị đạt cao, bà con nhân dân các đơn vị trong xã Thiệu Phúc đang tập trung sản xuất vụ mùa theo đúng khung lịch thời vụ tốt nhất.

Nông dân xã Thiệu Phúc chuẩn bị mạ gieo cấy vụ mùa

Theo kế hoạch vụ mùa năm nay, xã Thiệu Phúc gieo cấy 217,4ha cây lúa, Cơ cấu 100% giống lúa thuần bằng các loại giổng chủ lực Thiên ưu 8, BC 15, Q5, Bắc thơm số 7 và nếp N97. Để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ mùa, xã đã chỉ đạo cho HTX là cơ quan tham mưu chính và tất cả đồng chí thành viên trong ban chỉ đạotăng cường tuyên truyền cho bà con nông dân về thời vụ gieo cấy,kỹ thuật gieo và chăm sóc cây mạ, chuẩn bị các điều kiện về giống, vật tư, phân bón, chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý đảm bảo các điều thuận lợi cho bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng.

Ông Đỗ Tiến Lực ở xóm 2 cho biết: “Vụ mùa năm nay, gia đình tôi cấy 4 sào, chủ yếu là Thiên ưu BC 15 hợp chất đất ở đây. Hiện nay, Cây mạ phát triển tốt và chúng tôi đang tiến hành gieo cấy”.

Ông Lê Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND xã thiệu Phúc cho biết thêm: “Vụ chiêm xuân vừa qua, năng suất lúa của xã đạt 66 tạ/ha. Sau khi hoàn thành thu hoạch vụ chiêm xuân, xã chủ động triển khai đến toàn dân về gieo cấy vụ mùa, thời gian ngâm hạt giống và gieo mạ từ ngày 29/5 đến hết ngày 4/6/2020 thời gian gieo cấy bắt đầu từ ngày 17/6. Đến nay, địa phương cơ bản chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác gieo cấy từ khâu làm đất, gieo mạ, chăm sóc mạ theo đúng kỷ thuật hướng dẫn đảm bảo đúng khung lịch thời vụ của huyện”

Theo đó, đối với lúa mùa sớm, làm mạ trong tháng 5, cấy trong tháng 6, thu hoạch trước ngày 20/9 để kịp gieo trồng cây màu vụ Đông. Lúa mùa chính vụ gieo mạ trong tháng 6, cấy xong trong tháng 7.

Nhân dân xã Thiệu phúc xuống đồng gieo cấy vụ mùa

Về cơ cấu giống, xã chỉ đạo các HTX DVNN và đồng chí trưởng thôn hướng dẫn nhân dân bố trí giống lúa phù hợp theo từng vùng sản xuất; mở rộng diện tích gieo trồng các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với việc đầu tư thâm canh như: Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7, … để đảm bảo trồng cây màu vụ Đông kịp thời vụ. Với tinh thần khẩn trương, bám sát thời vụ, cho đến thời điểm hiện tại, bà con nông dân trên địa bàn xã đã tập trung mọi nguồn lực khẩn trương làm đất, gieo cấy, toàn xã đã gieo cấy được 50% tổng diện tích. Với quyết tâm cao trong sản xuất vụ mùa, toàn xã phấn đấu gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa theo đúng kế hoạch đề ra.

Đài truyền thanh xã

Nhân dân xã thiệu Phúc tập trung sản xuất vụ chiêm thu, mùa năm 2020

Đăng lúc: 19/06/2020 (GMT+7)
100%

Những ngày này, ngay sau khi thu hoạch xong diện tích lúa chiêm xuân với năng suất và giá trị đạt cao, bà con nhân dân các đơn vị trong xã Thiệu Phúc đang tập trung sản xuất vụ mùa theo đúng khung lịch thời vụ tốt nhất.

Xã Thiệu Phúc tập trung sản xuất vụ thu, mùa năm 2020

Những ngày này, ngay sau khi thu hoạch xong diện tích lúa chiêm xuân với năng suất và giá trị đạt cao, bà con nhân dân các đơn vị trong xã Thiệu Phúc đang tập trung sản xuất vụ mùa theo đúng khung lịch thời vụ tốt nhất.

Nông dân xã Thiệu Phúc chuẩn bị mạ gieo cấy vụ mùa

Theo kế hoạch vụ mùa năm nay, xã Thiệu Phúc gieo cấy 217,4ha cây lúa, Cơ cấu 100% giống lúa thuần bằng các loại giổng chủ lực Thiên ưu 8, BC 15, Q5, Bắc thơm số 7 và nếp N97. Để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ mùa, xã đã chỉ đạo cho HTX là cơ quan tham mưu chính và tất cả đồng chí thành viên trong ban chỉ đạotăng cường tuyên truyền cho bà con nông dân về thời vụ gieo cấy,kỹ thuật gieo và chăm sóc cây mạ, chuẩn bị các điều kiện về giống, vật tư, phân bón, chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý đảm bảo các điều thuận lợi cho bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng.

Ông Đỗ Tiến Lực ở xóm 2 cho biết: “Vụ mùa năm nay, gia đình tôi cấy 4 sào, chủ yếu là Thiên ưu BC 15 hợp chất đất ở đây. Hiện nay, Cây mạ phát triển tốt và chúng tôi đang tiến hành gieo cấy”.

Ông Lê Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND xã thiệu Phúc cho biết thêm: “Vụ chiêm xuân vừa qua, năng suất lúa của xã đạt 66 tạ/ha. Sau khi hoàn thành thu hoạch vụ chiêm xuân, xã chủ động triển khai đến toàn dân về gieo cấy vụ mùa, thời gian ngâm hạt giống và gieo mạ từ ngày 29/5 đến hết ngày 4/6/2020 thời gian gieo cấy bắt đầu từ ngày 17/6. Đến nay, địa phương cơ bản chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác gieo cấy từ khâu làm đất, gieo mạ, chăm sóc mạ theo đúng kỷ thuật hướng dẫn đảm bảo đúng khung lịch thời vụ của huyện”

Theo đó, đối với lúa mùa sớm, làm mạ trong tháng 5, cấy trong tháng 6, thu hoạch trước ngày 20/9 để kịp gieo trồng cây màu vụ Đông. Lúa mùa chính vụ gieo mạ trong tháng 6, cấy xong trong tháng 7.

Nhân dân xã Thiệu phúc xuống đồng gieo cấy vụ mùa

Về cơ cấu giống, xã chỉ đạo các HTX DVNN và đồng chí trưởng thôn hướng dẫn nhân dân bố trí giống lúa phù hợp theo từng vùng sản xuất; mở rộng diện tích gieo trồng các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với việc đầu tư thâm canh như: Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7, … để đảm bảo trồng cây màu vụ Đông kịp thời vụ. Với tinh thần khẩn trương, bám sát thời vụ, cho đến thời điểm hiện tại, bà con nông dân trên địa bàn xã đã tập trung mọi nguồn lực khẩn trương làm đất, gieo cấy, toàn xã đã gieo cấy được 50% tổng diện tích. Với quyết tâm cao trong sản xuất vụ mùa, toàn xã phấn đấu gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa theo đúng kế hoạch đề ra.

Đài truyền thanh xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT