sản xuất nông nghiệp

Ngày 07/06/2019 13:42:40

Thiệu Phúc tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhân dân chuẩn bị sản xuất vụ chiêm xuân 2019

Xác định vụ chiêm xuân là vụ sản xuất chính, quan trọng trong năm có tính quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu lương thực của năm 2019. Đảng uỷ - UBND xã Thiệu Phúc đã ban hành nghị quyết chuyên đề để tập trung chỉ đạo đồng bộ cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ xã xuống thôn tuyên truyền cho nhân dân để thực hiện tốt công tác từ khâu cung ứng giống, vật tư để phục vụ sản xuất gieo mạ, đảm bảo cấy hết 100% diện tích theo khung lịch thời vụ thực hiện theo phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019.
Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện - Phòng NN huyện năm nay vụ chiệm xuân toàn xã gieo cấy trà xuân muộn. Thực hiện theo kế hoạch cơ cấu giống cây trồng trong thời gia qua HTX đã tiến hành cung ứng đầy đủ các loại giống phục vụ nhu cầu cho nhân dân tiến hành đổ nước mạ, hướng dẫn kỹ thuật ngân ủ mạ. tTrong những ngày này nhân dân trong xã đang khắc phục điều kiện thời tiết khó khăn như mưa, gió, rét đạm, rét hại...Đồng thời UBND xã đang tiếp tục chỉ đạo HTX DVNN phối hợp tốt với các đơn vị tập trung nhân vật lực để cày bừa, ngâm ủ đất đắp bờ giữ nước, thời gian ngâm hạt giống từ 03/01/2019 và bắt đầu gieo mạ từ ngày 06/01/2019.Lưu ý nhân dân thực hiện kỹ thuật gieo mạ theo ội dung đã hướng dẫn .
Để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc gieo cấy, UBND xã đề nghị cấp ủy các đơn vị, các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân và đặc biệt là các hộ dân hãy thực hiện theo đúng hướng dẫn và kế hoạch đề ra để khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện tốt việc sản xuất vụ chiêm xuân dành thắng lợi


sản xuất nông nghiệp

Đăng lúc: 07/06/2019 13:42:40 (GMT+7)

Thiệu Phúc tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhân dân chuẩn bị sản xuất vụ chiêm xuân 2019

Xác định vụ chiêm xuân là vụ sản xuất chính, quan trọng trong năm có tính quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu lương thực của năm 2019. Đảng uỷ - UBND xã Thiệu Phúc đã ban hành nghị quyết chuyên đề để tập trung chỉ đạo đồng bộ cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ xã xuống thôn tuyên truyền cho nhân dân để thực hiện tốt công tác từ khâu cung ứng giống, vật tư để phục vụ sản xuất gieo mạ, đảm bảo cấy hết 100% diện tích theo khung lịch thời vụ thực hiện theo phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019.
Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện - Phòng NN huyện năm nay vụ chiệm xuân toàn xã gieo cấy trà xuân muộn. Thực hiện theo kế hoạch cơ cấu giống cây trồng trong thời gia qua HTX đã tiến hành cung ứng đầy đủ các loại giống phục vụ nhu cầu cho nhân dân tiến hành đổ nước mạ, hướng dẫn kỹ thuật ngân ủ mạ. tTrong những ngày này nhân dân trong xã đang khắc phục điều kiện thời tiết khó khăn như mưa, gió, rét đạm, rét hại...Đồng thời UBND xã đang tiếp tục chỉ đạo HTX DVNN phối hợp tốt với các đơn vị tập trung nhân vật lực để cày bừa, ngâm ủ đất đắp bờ giữ nước, thời gian ngâm hạt giống từ 03/01/2019 và bắt đầu gieo mạ từ ngày 06/01/2019.Lưu ý nhân dân thực hiện kỹ thuật gieo mạ theo ội dung đã hướng dẫn .
Để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc gieo cấy, UBND xã đề nghị cấp ủy các đơn vị, các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân và đặc biệt là các hộ dân hãy thực hiện theo đúng hướng dẫn và kế hoạch đề ra để khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện tốt việc sản xuất vụ chiêm xuân dành thắng lợi