UBND xã họp thường kỳ tháng 5 năm 2019

Ngày 04/06/2019 16:38:34

Thực hiện nghị quyết đảng ủy và lịch công tác tháng của UBND xã vào sáng ngày 4 tháng 6 năm 2019 UBND xã đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong tháng và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2019.

Bài viết: UBND xã Thiệu phúc tổ chức họp thường kỳ tháng 5 năm 2019.

Thực hiện nghị quyết đảng ủy và lịch công tác tháng của UBND xã vào sáng ngày 4 tháng 6 năm 2019 UBND xã đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong tháng và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2019.
Về dự hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy – HĐND – UBND– MTTQ, các cán bộ công chức và các ngành có liên quan.
Chủ trì hội nghị đồng chí Trịnh Đức Hùng PBT - CT UBND xã.
Tại phiên họp các đại biểu về dự đều thống nhất với đánh giá kết quả của các ngành đã đạt được trong tháng 5 và khẳng định: Tình hình phát triển kinh tế tháng 5 tiếp tục được giữ vững và có bước phát triển ổn định trong lĩnh vực sản xuất cây trồng vụ chiêm xuân phát triển tốt nhân dân thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa và đang tiến hành chuẩn bị mọi điều kiện về nhân vật lực cho gieo cấy vụ mùa. HTX đã thực hiện triển khai giống và hỗ trợ cho nhân dân tập trung hướng dẫn nhân dân khâu kỹ thuật làm đất và gieo mạ đồng thời tập trung nạo vét hệ thống kênh mương, cung cấp hệ thống tưới tiêu để nhân dân chuẩn bị gieo cấy, tập trung thực hiện vùng rau an toàn tại xóm 1. Văn hóa xã hội được duy trì, phát triển. Tổ chức tuyên truyền tốt các ngày lễ lớn trong tháng hoạt động thể thao tại các đơn vị được duy trì, các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Bộ phận một cửa thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, giải quyết hồ sơ kịp thời đúng lịch, công tác xây dựng cơ bản tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên chúng ta còn có những hạn chế, khó khăn, như dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp, lây lan làm ảnh hưởng lớn đến pháttriển chăn nuôi. Công tác sản xuất một bộ phận nhân dân chưa tích cực giải phóng đất còn có sự chông chờ vào tập thể. Tiến độ xây dựng NTM có một số phần việc còn chậm.
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đồng chí về dự. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã kết luận và chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tất cả các ngành, đơn vị cần kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, văn phòng UBND xã có trách nhiệm đôn đốc các ban ngành, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ để có báo cáo kịp thời lãnh đạo để có hướng chỉ đạo giải quyết. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong công tác sản xuất cần tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân tập trung gieo cấy, HTX kiểm tra tu sữa hệ thống mương tưới tiêu, hướng dẫn nhân dân các kỹ thuật gieo mạ và chăm sóc cây mạ sau cấy, đẩy nhanh dự án vùng rau an toàn tại xóm 1. Trong công tác chăn nuôi tiếp tục chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch tả lợn Châu phi. Tập trung tổ chức huấn luyện lực lượng AN - QP chuẩn bị tốt nhân vật lực trong công tác PCTT - TKCN. Tăng cường công tác an ninh trên địa bàn, quản lý, ngăn chặn các tai tệ nạn xã hội, bảo vệ tài nguyên. Đảm bảo an toàn giao thông
Lĩnh vực văn hóa chính sách tiếp tục hướng dẫn đôn đốc các đơn vị xây dựng nhà văn hóa mới, tu sữa chỉnh trang nhà văn hóa cũ, làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đặc biệt các bệnh dịch vào mùa hè nắng nóng. trong công tác xây dựng cơ bản cần được đẩy nhanh hơn nữa các hồ sơ quy hoạch để tổ chức đấu giá đất, làm việc với nhà thầu hoàn thiện khuôn viên khu công sở, khu hội trường đa năng, xây dựng nhà văn hóa thôn, xây dựng bãi rác thải 3 thôn ven đê, khuyến khích nhân dân trồng hoa hai bên đường để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
Có thể nói để hoàn thành kế hoạch đề ra đòi hỏi phải có sự chung tay vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể. Các cấp, các ngành, các đơn vị phải tập trung cao độ để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển KT- XH. Xã Thiệu Phúc đạt chuẩn văn hóa NTM trong năm 2019.

Ban văn hóa xã

UBND xã họp thường kỳ tháng 5 năm 2019

Đăng lúc: 04/06/2019 16:38:34 (GMT+7)

Thực hiện nghị quyết đảng ủy và lịch công tác tháng của UBND xã vào sáng ngày 4 tháng 6 năm 2019 UBND xã đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong tháng và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2019.

Bài viết: UBND xã Thiệu phúc tổ chức họp thường kỳ tháng 5 năm 2019.

Thực hiện nghị quyết đảng ủy và lịch công tác tháng của UBND xã vào sáng ngày 4 tháng 6 năm 2019 UBND xã đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong tháng và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2019.
Về dự hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy – HĐND – UBND– MTTQ, các cán bộ công chức và các ngành có liên quan.
Chủ trì hội nghị đồng chí Trịnh Đức Hùng PBT - CT UBND xã.
Tại phiên họp các đại biểu về dự đều thống nhất với đánh giá kết quả của các ngành đã đạt được trong tháng 5 và khẳng định: Tình hình phát triển kinh tế tháng 5 tiếp tục được giữ vững và có bước phát triển ổn định trong lĩnh vực sản xuất cây trồng vụ chiêm xuân phát triển tốt nhân dân thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa và đang tiến hành chuẩn bị mọi điều kiện về nhân vật lực cho gieo cấy vụ mùa. HTX đã thực hiện triển khai giống và hỗ trợ cho nhân dân tập trung hướng dẫn nhân dân khâu kỹ thuật làm đất và gieo mạ đồng thời tập trung nạo vét hệ thống kênh mương, cung cấp hệ thống tưới tiêu để nhân dân chuẩn bị gieo cấy, tập trung thực hiện vùng rau an toàn tại xóm 1. Văn hóa xã hội được duy trì, phát triển. Tổ chức tuyên truyền tốt các ngày lễ lớn trong tháng hoạt động thể thao tại các đơn vị được duy trì, các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Bộ phận một cửa thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, giải quyết hồ sơ kịp thời đúng lịch, công tác xây dựng cơ bản tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên chúng ta còn có những hạn chế, khó khăn, như dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp, lây lan làm ảnh hưởng lớn đến pháttriển chăn nuôi. Công tác sản xuất một bộ phận nhân dân chưa tích cực giải phóng đất còn có sự chông chờ vào tập thể. Tiến độ xây dựng NTM có một số phần việc còn chậm.
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đồng chí về dự. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã kết luận và chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tất cả các ngành, đơn vị cần kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, văn phòng UBND xã có trách nhiệm đôn đốc các ban ngành, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ để có báo cáo kịp thời lãnh đạo để có hướng chỉ đạo giải quyết. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong công tác sản xuất cần tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân tập trung gieo cấy, HTX kiểm tra tu sữa hệ thống mương tưới tiêu, hướng dẫn nhân dân các kỹ thuật gieo mạ và chăm sóc cây mạ sau cấy, đẩy nhanh dự án vùng rau an toàn tại xóm 1. Trong công tác chăn nuôi tiếp tục chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch tả lợn Châu phi. Tập trung tổ chức huấn luyện lực lượng AN - QP chuẩn bị tốt nhân vật lực trong công tác PCTT - TKCN. Tăng cường công tác an ninh trên địa bàn, quản lý, ngăn chặn các tai tệ nạn xã hội, bảo vệ tài nguyên. Đảm bảo an toàn giao thông
Lĩnh vực văn hóa chính sách tiếp tục hướng dẫn đôn đốc các đơn vị xây dựng nhà văn hóa mới, tu sữa chỉnh trang nhà văn hóa cũ, làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đặc biệt các bệnh dịch vào mùa hè nắng nóng. trong công tác xây dựng cơ bản cần được đẩy nhanh hơn nữa các hồ sơ quy hoạch để tổ chức đấu giá đất, làm việc với nhà thầu hoàn thiện khuôn viên khu công sở, khu hội trường đa năng, xây dựng nhà văn hóa thôn, xây dựng bãi rác thải 3 thôn ven đê, khuyến khích nhân dân trồng hoa hai bên đường để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
Có thể nói để hoàn thành kế hoạch đề ra đòi hỏi phải có sự chung tay vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể. Các cấp, các ngành, các đơn vị phải tập trung cao độ để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển KT- XH. Xã Thiệu Phúc đạt chuẩn văn hóa NTM trong năm 2019.

Ban văn hóa xã