Cấp quà cho các đối tượng chính sách người có công

Ngày 05/02/2020 11:06:41

Việc chăm lo tết cho gia đình chính sách, người có công và người nghèo luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai với nhiều nội dung, hình thức thiết thực và cụ thể. Đây cũng là dịp Đảng bộ, chính quyền cùng toàn thể nhân dân trong xã tích cực tham gia các hoạt động nhằm tri ân và gửi những tình cảm sâu sắc đến thân nhân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Kịp thời quan tâm và động viên các hộ gia đình nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đón tết cổ truyền đầm ấm.

Bài viết: Xã Thiệu Phúc chăm lo tết cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020

Việc chăm lo tết cho gia đình chính sách, người có côngvà người nghèo luônđược các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai với nhiều nội dung, hình thức thiết thựcvàcụ thể. Đâycũnglà dịp Đảng bộ, chính quyền cùng toàn thể nhân dântrong xã tích cực tham gia các hoạt động nhằm tri ân và gửi những tình cảm sâu sắc đến thân nhân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Kịp thời quan tâm và động viên các hộ gia đình nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đón tết cổ truyền đầm ấm.

Hiện trên địa bàn xã có 138gia đình chính sách, người có công với cách mạngđang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, 37hộ gia đình nghèo,220hộ cận nghèo;231 người khuyết tật nặng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi tròn 80 tuổi trở lên không có lương hưu đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.Đây là những đối tượng cần được quan tâm, chăm lo đặc biệt khimỗi dịpTết đến, Xuân về. Vì vậy, với phương châm đảm bảo cho mọi người đều cótết,nhà nhà có tếtngay từcuốinăm2018, Đảng ủy xã đã chỉ đạobộ phận chuyên môn phối hợp với các thôn, các ngành, đoàn thể tiến hành rà soát, lập danh sách chi tiết các đối tượng được đề nghị tặng quà của các cấp theo quy định. Đồng thời chỉ đạo cácthôn rà soát lập danh sách nhữnggia đình chính sách,gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, người cao tuổi đang hưởng trợ cấp hàng tháng có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày đề nghị được thăm hỏi tặng quà. Qua rà soát,UBND xãđã lập danh sách và đề nghị tặng 146xuất quàcủa các cấp, các ngành đến các đối tượng chính sách, người có công, gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngàyvới tổng số tiền khoảng68.000.000đ và những suất quà tuy nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa.

Theo kế hoạch, sáng ngày 17,18/01/2020, Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ xã phối hợp cùng với công ty Anh Vũ các ngành, đoàn thể, đã đến thăm hỏi, chúc tết và tổ chức hội nghị gặp mặt tặng quà của trrung ương, tỉnh và quà của công ty, của UBMDTQVN đến đại diện thân nhân gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo,người cao tuổi vàtrẻ em có hoàn cảnh khó khăntrên địa bàn. Đây cũng là dịp các các cấp uỷ Đảng,chính quyền địa phương quan tâm thực hiện chu đáo đến các đối tượng chính sách, người có công mỗidịptết đến xuân về, góp phần phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"; nâng cao nhân thức trong nhân dân về các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", nhằm thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm, của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là quan tâm góp phần chăm lo đến đời sống các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và người có công trên địa bàn.

Một số hình ảnh hoạt động chăm lo tết cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo

Đài truyền thanh xã

Cấp quà cho các đối tượng chính sách người có công

Đăng lúc: 05/02/2020 11:06:41 (GMT+7)

Việc chăm lo tết cho gia đình chính sách, người có công và người nghèo luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai với nhiều nội dung, hình thức thiết thực và cụ thể. Đây cũng là dịp Đảng bộ, chính quyền cùng toàn thể nhân dân trong xã tích cực tham gia các hoạt động nhằm tri ân và gửi những tình cảm sâu sắc đến thân nhân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Kịp thời quan tâm và động viên các hộ gia đình nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đón tết cổ truyền đầm ấm.

Bài viết: Xã Thiệu Phúc chăm lo tết cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020

Việc chăm lo tết cho gia đình chính sách, người có côngvà người nghèo luônđược các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai với nhiều nội dung, hình thức thiết thựcvàcụ thể. Đâycũnglà dịp Đảng bộ, chính quyền cùng toàn thể nhân dântrong xã tích cực tham gia các hoạt động nhằm tri ân và gửi những tình cảm sâu sắc đến thân nhân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Kịp thời quan tâm và động viên các hộ gia đình nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đón tết cổ truyền đầm ấm.

Hiện trên địa bàn xã có 138gia đình chính sách, người có công với cách mạngđang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, 37hộ gia đình nghèo,220hộ cận nghèo;231 người khuyết tật nặng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi tròn 80 tuổi trở lên không có lương hưu đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.Đây là những đối tượng cần được quan tâm, chăm lo đặc biệt khimỗi dịpTết đến, Xuân về. Vì vậy, với phương châm đảm bảo cho mọi người đều cótết,nhà nhà có tếtngay từcuốinăm2018, Đảng ủy xã đã chỉ đạobộ phận chuyên môn phối hợp với các thôn, các ngành, đoàn thể tiến hành rà soát, lập danh sách chi tiết các đối tượng được đề nghị tặng quà của các cấp theo quy định. Đồng thời chỉ đạo cácthôn rà soát lập danh sách nhữnggia đình chính sách,gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, người cao tuổi đang hưởng trợ cấp hàng tháng có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày đề nghị được thăm hỏi tặng quà. Qua rà soát,UBND xãđã lập danh sách và đề nghị tặng 146xuất quàcủa các cấp, các ngành đến các đối tượng chính sách, người có công, gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngàyvới tổng số tiền khoảng68.000.000đ và những suất quà tuy nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa.

Theo kế hoạch, sáng ngày 17,18/01/2020, Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ xã phối hợp cùng với công ty Anh Vũ các ngành, đoàn thể, đã đến thăm hỏi, chúc tết và tổ chức hội nghị gặp mặt tặng quà của trrung ương, tỉnh và quà của công ty, của UBMDTQVN đến đại diện thân nhân gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo,người cao tuổi vàtrẻ em có hoàn cảnh khó khăntrên địa bàn. Đây cũng là dịp các các cấp uỷ Đảng,chính quyền địa phương quan tâm thực hiện chu đáo đến các đối tượng chính sách, người có công mỗidịptết đến xuân về, góp phần phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"; nâng cao nhân thức trong nhân dân về các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", nhằm thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm, của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là quan tâm góp phần chăm lo đến đời sống các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và người có công trên địa bàn.

Một số hình ảnh hoạt động chăm lo tết cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo

Đài truyền thanh xã