Công tác vệ sinh môi trường

Đăng lúc: 22/03/2021 (GMT+7)
100%

Thực hiện công văn số 187-CV/HU ngày 01/02/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc chỉ đạo công tác tổng vệ sinh môi trường, căn cứ vào kế hoạch số 03-KH/HU ngày 15/03/2021 của Đảng ủy xã Thiệu Phúc về tổng dọn vệ sinh chỉnh trang cảnh quan nông thôn trên địa bàn xã và vào chiều thứ 6 và thực hiện ngày thứ 7 ngày nông thôn mới hàng tuần

Bài viết: Xã Thiệu Phúc phát động ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã

Kính thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã

Thực hiện công văn số 187-CV/HU ngày 01/02/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc chỉ đạo công tác tổng vệ sinh môi trường, căn cứ vào kế hoạch số 03-KH/HU ngày 15/03/2021 của Đảng ủy xã Thiệu Phúc về tổng dọn vệ sinh chỉnh trang cảnh quan nông thôn trên địa bàn xã và vào chiều thứ 6 và thực hiện ngày thứ 7 ngày nông thôn mới hàng tuần, chiều ngày 19/3/2021 và ngày 20/03/2021 đồng loạt các đơn vị, các trường học trên địa bàn đã huy động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia tổng vệ sinh khu vực cơ quan, trường học, các tuyến đường trên địa bàn toàn xã tiêu biểu trong phong trào đó là tổ chức hội phụ nữ chi hội xóm 2, công đoàn xã Thiệu Phúc, trường THCS Thiệu Phúc đã tổ chức tổng dọn vào chiều ngày 19/03/2021 và tuyến đường trục chính khu nhà bia của xã. Tuy nhiên còn 1 số đơn vị, đoàn thể và hộ dân sự vaò cuộc chưa cao, chưa mang tính quyết liệt.

Cũng trong ngày 20/03/2021 đoàn công tác của xã cũng đã đến các hộ gia đình có các cây cối hoa màu, công trình xây dựng phía bắc kênh WB7 và phía nam kênh nam làm việc và yêu cầu hộ phải tự giải phóng xong trong ngày 22/03/2021 để trả lại hành lang kênh thông thoáng sạch đẹp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn điện lưới.

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã làm tốt công tác vệ sinh môi trường để bảo vệ sức khỏe con người tạo môi trường sống trong sạch, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các cấp các ngành và tầng lớp nhân dân, là một việc làm phải thực hiện thường xuyên liên tục vì vậy trong thời gian tiếp theo, các đơn vị, trường học tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân thấy rõ việc giữ gìn bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người và của toàn xã hội. Phát huy vai trò hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội như hiệu quả hoạt động đường ngõ tự quản của tổ chức hội trong công tác bảo vệ môi trường duy trì vào chiều thứ 6, thứ 7 hàng tuần tổ chức dọn vệ sinh làm sạch đường làng, ngõ xóm, cơ quan, trường học; thu gom, xử lý rác thải;ngăn chặn việc vứt rác, xả rác thải, các loại bao bì túi ni lon ra lòng sông ao hồ, rìa đường tổ chức trồng hoa, cây cảnh, cây xanh; quét vôi tường rào các hộ gia đình, dọc các tuyến đường; chỉnh trang khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường học, nhà ở dân cư góp phần tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp.

Sau đây là một số hình hình ảnh Tổng vệ sinh ở cơ quan và đơn vị, trường học trên địa bàn xã:

`

Ban văn hóa xã

Công tác vệ sinh môi trường

Đăng lúc: 22/03/2021 (GMT+7)
100%

Thực hiện công văn số 187-CV/HU ngày 01/02/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc chỉ đạo công tác tổng vệ sinh môi trường, căn cứ vào kế hoạch số 03-KH/HU ngày 15/03/2021 của Đảng ủy xã Thiệu Phúc về tổng dọn vệ sinh chỉnh trang cảnh quan nông thôn trên địa bàn xã và vào chiều thứ 6 và thực hiện ngày thứ 7 ngày nông thôn mới hàng tuần

Bài viết: Xã Thiệu Phúc phát động ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã

Kính thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã

Thực hiện công văn số 187-CV/HU ngày 01/02/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc chỉ đạo công tác tổng vệ sinh môi trường, căn cứ vào kế hoạch số 03-KH/HU ngày 15/03/2021 của Đảng ủy xã Thiệu Phúc về tổng dọn vệ sinh chỉnh trang cảnh quan nông thôn trên địa bàn xã và vào chiều thứ 6 và thực hiện ngày thứ 7 ngày nông thôn mới hàng tuần, chiều ngày 19/3/2021 và ngày 20/03/2021 đồng loạt các đơn vị, các trường học trên địa bàn đã huy động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia tổng vệ sinh khu vực cơ quan, trường học, các tuyến đường trên địa bàn toàn xã tiêu biểu trong phong trào đó là tổ chức hội phụ nữ chi hội xóm 2, công đoàn xã Thiệu Phúc, trường THCS Thiệu Phúc đã tổ chức tổng dọn vào chiều ngày 19/03/2021 và tuyến đường trục chính khu nhà bia của xã. Tuy nhiên còn 1 số đơn vị, đoàn thể và hộ dân sự vaò cuộc chưa cao, chưa mang tính quyết liệt.

Cũng trong ngày 20/03/2021 đoàn công tác của xã cũng đã đến các hộ gia đình có các cây cối hoa màu, công trình xây dựng phía bắc kênh WB7 và phía nam kênh nam làm việc và yêu cầu hộ phải tự giải phóng xong trong ngày 22/03/2021 để trả lại hành lang kênh thông thoáng sạch đẹp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn điện lưới.

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã làm tốt công tác vệ sinh môi trường để bảo vệ sức khỏe con người tạo môi trường sống trong sạch, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các cấp các ngành và tầng lớp nhân dân, là một việc làm phải thực hiện thường xuyên liên tục vì vậy trong thời gian tiếp theo, các đơn vị, trường học tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân thấy rõ việc giữ gìn bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người và của toàn xã hội. Phát huy vai trò hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội như hiệu quả hoạt động đường ngõ tự quản của tổ chức hội trong công tác bảo vệ môi trường duy trì vào chiều thứ 6, thứ 7 hàng tuần tổ chức dọn vệ sinh làm sạch đường làng, ngõ xóm, cơ quan, trường học; thu gom, xử lý rác thải;ngăn chặn việc vứt rác, xả rác thải, các loại bao bì túi ni lon ra lòng sông ao hồ, rìa đường tổ chức trồng hoa, cây cảnh, cây xanh; quét vôi tường rào các hộ gia đình, dọc các tuyến đường; chỉnh trang khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường học, nhà ở dân cư góp phần tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp.

Sau đây là một số hình hình ảnh Tổng vệ sinh ở cơ quan và đơn vị, trường học trên địa bàn xã:

`

Ban văn hóa xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT