Đại hội hội khuyến học xã lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 04/01/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 02/-01/2021 hội khuyến học xã long trọng tổ chức đại hội hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2020-2025

Bài viết: Hội Khuyến học xã Thiệu Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 02/01/2021, Hội Khuyến học xã Thiệu Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự có đồng chí Lê Bá Huệ - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ các đoàn thể và 40 đại biểu tiêu biểu trên địa bàn xã đã tới dự.

Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã Thiệu Phúc đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác khuyến học, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn xã 8 chi hội khuyến học ở các thôn và các đơn vị trường học. Tổng số gia đình đạt "Gia đình học tập" là 920 hộ đạt 70%; 13 dòng họ đăng ký và đạt 13 dòng họ đạt danh hiệu "Dòng họ học tập". 3 đơn vị học tập, 5 cộng đồng học tập. Tổng số quỹ khuyến học của toàn xã vận động nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 270 triệu đồng. Trong 5 năm qua, UBND xã, Ban chấp hành Hội khuyến học xã, các chi hội khuyến học cơ sở đã khen thưởng cho 71 thầy, cô giáo và 273 em đạt thành tích trong giảng dạy và học tập, học sinh đỗ đại học, học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 43.600.000 nghìn đồng. Tổ chức hội còn được quỹ khuyến học Thiện Tâm, Quỹ khuyến học nâng cánh ước mơ, quỹ khuyến học Lam Sơn trao học bổng cho những học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, ngoài ra hội còn phối hợp với MTTQ và hội chữ thập đỏ hàng năm vào dịp tết nguyên đán đều có phần quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón tết.

Đồng chí Lê Bá Huệ CT hội khuyến học huyện phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học huyện và đồng chí Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận những kết quả mà Hội khuyến học xã nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị mà nòng cốt là Hội khuyến học xã cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Kết luận số 49 ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị khóa 10 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, duy trì và phát huy tốt vai trò của Chi hội khuyến học ở các thôn và các Ban khuyến học dòng họ. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài gắn với các phong trào, các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo. Tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, các tấm gương “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 17 thành viên, đồng chí Thiều Thị Chung tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch hội khuyến học xã Thiệu Phúc khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh khác của đại hội

Ban văn hóa xã

Đại hội hội khuyến học xã lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 04/01/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 02/-01/2021 hội khuyến học xã long trọng tổ chức đại hội hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2020-2025

Bài viết: Hội Khuyến học xã Thiệu Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 02/01/2021, Hội Khuyến học xã Thiệu Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự có đồng chí Lê Bá Huệ - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ các đoàn thể và 40 đại biểu tiêu biểu trên địa bàn xã đã tới dự.

Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã Thiệu Phúc đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác khuyến học, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn xã 8 chi hội khuyến học ở các thôn và các đơn vị trường học. Tổng số gia đình đạt "Gia đình học tập" là 920 hộ đạt 70%; 13 dòng họ đăng ký và đạt 13 dòng họ đạt danh hiệu "Dòng họ học tập". 3 đơn vị học tập, 5 cộng đồng học tập. Tổng số quỹ khuyến học của toàn xã vận động nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 270 triệu đồng. Trong 5 năm qua, UBND xã, Ban chấp hành Hội khuyến học xã, các chi hội khuyến học cơ sở đã khen thưởng cho 71 thầy, cô giáo và 273 em đạt thành tích trong giảng dạy và học tập, học sinh đỗ đại học, học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 43.600.000 nghìn đồng. Tổ chức hội còn được quỹ khuyến học Thiện Tâm, Quỹ khuyến học nâng cánh ước mơ, quỹ khuyến học Lam Sơn trao học bổng cho những học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, ngoài ra hội còn phối hợp với MTTQ và hội chữ thập đỏ hàng năm vào dịp tết nguyên đán đều có phần quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón tết.

Đồng chí Lê Bá Huệ CT hội khuyến học huyện phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học huyện và đồng chí Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận những kết quả mà Hội khuyến học xã nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị mà nòng cốt là Hội khuyến học xã cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Kết luận số 49 ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị khóa 10 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, duy trì và phát huy tốt vai trò của Chi hội khuyến học ở các thôn và các Ban khuyến học dòng họ. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài gắn với các phong trào, các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo. Tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, các tấm gương “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 17 thành viên, đồng chí Thiều Thị Chung tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch hội khuyến học xã Thiệu Phúc khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh khác của đại hội

Ban văn hóa xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT