Hội nghị tổng kết công tác mặt trận

Ngày 10/01/2020 16:39:45

Chiều 07/01, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Bài viết: Thiệu Phúc tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2019 nhiệm kỳ 2019-2024

Chiều 07/01, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Về dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy- TTHĐND - UBND các tổ chức đoàn thể.

Trong năm vừa qua, MTTQ xã Thiệu Phúc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng phong phú, đa dạng; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo được tăng cường... Vận động nhân dân tích cực sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi giúp nhau phát triển kinh tế làm giàu chính đáng. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng đậy nắp cống rãnh, sửa sang nhà cửa khu văn hóa thôn, xây bao bãi rác bảo vệ môi trường.

Hình thức vận động tự nguyện ở mỗi đơn vị với số tiền thu được năm 2019 là số tiền toàn xã 421 triệu đồng.

Với phương châm thu đâu làm đó, làm đâu đẹp đó. Thực hiện tốt quy chế dân chủ công khai minh bạch. Vì vậy nhân dân rất đồng tình phấn khởi trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, bài trừ mê tín dị đoan. Thực hiện tốt phổ cập giáo dục nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tỷ lệ đạt 82,6%.Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, chăm sóc phụng dưỡng những người có công nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7 ngày thương binh liệt sỹ, nhận quà cấp phát đúng chế độ đến tay đối tượng. Thực hiện tốt cuộc vận động ngày vì người nghèo, hưởng ứng lời kêu gọi của UBND tỉnh Thanh Hóa với phương châm thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách được đông đảo nhân dân ủng hộ.

Kết quả cuộc vận động ngày vì người nghèo thu được 9.367.000

Ủng hộ đồng bào lũ lụt với số tiền là 18.153.000

Cùng với quỹ vì người nghèo Ban thường trực đã phối hợp với UBMTTQ huyện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo là 33 triệu đồng. Hỗ trợ hộ khó khăn trong dịp tết là 4.800.000đ, ngoài ra còn hỗ trợ cho các đối tượng rủi ro khác.v.v...

Tiếp tục đề nghị với UBMTTQ huyện Tỉnh hỗ trợ làm mới nâng cấp tu sửa cho những hộ đã được khảo sát phê duyệt còn lại trong năm 2018 và cứu trợ xã hội trong dịp tết cổ truyền 2019. VềKết quả triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam".

MTTQ và các thành viên tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hàng hóa, đảm bảo chất lượng, cương quyết không đưa chất cấm vào trong chăn nuôi. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh trên địa bàn, động viên nhân dân sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh,.v.v.v...

Các phong trào khác, các cuộc vận động do các tổ chức thành viên phát động như hội phụ nữ, đoàn thành niên, công đoàn, hội CCB, vv... thu được kết quả ngày càng thiết thực.
Thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện nghị quyết 06/HU tham gia xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục duy trì thực hiện xây dựng. Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, hưởng ứng ngày môi trường thế giới; Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đài truyền thanh xã

Hội nghị tổng kết công tác mặt trận

Đăng lúc: 10/01/2020 16:39:45 (GMT+7)

Chiều 07/01, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Bài viết: Thiệu Phúc tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2019 nhiệm kỳ 2019-2024

Chiều 07/01, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Về dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy- TTHĐND - UBND các tổ chức đoàn thể.

Trong năm vừa qua, MTTQ xã Thiệu Phúc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng phong phú, đa dạng; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo được tăng cường... Vận động nhân dân tích cực sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi giúp nhau phát triển kinh tế làm giàu chính đáng. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng đậy nắp cống rãnh, sửa sang nhà cửa khu văn hóa thôn, xây bao bãi rác bảo vệ môi trường.

Hình thức vận động tự nguyện ở mỗi đơn vị với số tiền thu được năm 2019 là số tiền toàn xã 421 triệu đồng.

Với phương châm thu đâu làm đó, làm đâu đẹp đó. Thực hiện tốt quy chế dân chủ công khai minh bạch. Vì vậy nhân dân rất đồng tình phấn khởi trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, bài trừ mê tín dị đoan. Thực hiện tốt phổ cập giáo dục nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tỷ lệ đạt 82,6%.Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, chăm sóc phụng dưỡng những người có công nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7 ngày thương binh liệt sỹ, nhận quà cấp phát đúng chế độ đến tay đối tượng. Thực hiện tốt cuộc vận động ngày vì người nghèo, hưởng ứng lời kêu gọi của UBND tỉnh Thanh Hóa với phương châm thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách được đông đảo nhân dân ủng hộ.

Kết quả cuộc vận động ngày vì người nghèo thu được 9.367.000

Ủng hộ đồng bào lũ lụt với số tiền là 18.153.000

Cùng với quỹ vì người nghèo Ban thường trực đã phối hợp với UBMTTQ huyện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo là 33 triệu đồng. Hỗ trợ hộ khó khăn trong dịp tết là 4.800.000đ, ngoài ra còn hỗ trợ cho các đối tượng rủi ro khác.v.v...

Tiếp tục đề nghị với UBMTTQ huyện Tỉnh hỗ trợ làm mới nâng cấp tu sửa cho những hộ đã được khảo sát phê duyệt còn lại trong năm 2018 và cứu trợ xã hội trong dịp tết cổ truyền 2019. VềKết quả triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam".

MTTQ và các thành viên tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hàng hóa, đảm bảo chất lượng, cương quyết không đưa chất cấm vào trong chăn nuôi. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh trên địa bàn, động viên nhân dân sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh,.v.v.v...

Các phong trào khác, các cuộc vận động do các tổ chức thành viên phát động như hội phụ nữ, đoàn thành niên, công đoàn, hội CCB, vv... thu được kết quả ngày càng thiết thực.
Thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện nghị quyết 06/HU tham gia xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục duy trì thực hiện xây dựng. Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, hưởng ứng ngày môi trường thế giới; Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đài truyền thanh xã