Hội nghị tổng kết họi ND năm 2020

Đăng lúc: 08/12/2020 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 7/12/2020, Hội Nông dân xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân xã năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Bài viết: Hội Nông dân xã Thiệu Phúc tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân xã năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Kính thưa: toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã

Chiều ngày 7/12/2020, Hội Nông dân xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân xã năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy xã; các ban, ngành, hội đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, chi hội trưởng hội nông dân thôn. Trong năm 2020, Hội nông dân xã đã bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch, nghị quyết của Hội và các nghị quyết của cấp trên; tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, nông dân phấn khởi phát triển sản xuất, chăn nuôi; về trồng trọt như trồng cây ớt, ngô rau màu các loại cho giá trị kinh tế cao tiêu biểu như đơn vị xóm 1, xóm 2,

Về Chăn nuôi nhân dân chủ động mở rộng lượng đàn như đơn vị Mật Thô. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương về công tác văn hóa xã hội an ninh quốc phòng, các văn bản của Hội cấp trên, phối hợp với Tư pháp xã tuyên truyền Luật hôn nhân gia đình, tuyên truyền cho hội viên Nông dân, nhân dân các ngày lễ lớn của đất nước;…hướng dẫn, triển khai, xây dựng mô hình học tập làm theo Bác; Đặc biệt trong phong trào xây dựng NTM đã góp phần lớn đưa xã nhà được công nhận xã NTM năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy xã ghi nhận những kết quả của Hội Nông dân đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị Hội cần đưa ra nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân về các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục nâng cao thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu giao, chú trọng việc hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế và thu nhập của hội viên; tăng cường phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. Tại Hội nghị, Hội Nông dân xã đã trao giấy khen cho đơn vị đoán Quyết Thượng và Đoán Quyết Hạ đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2020.

Ban văn hóa xã

Hội nghị tổng kết họi ND năm 2020

Đăng lúc: 08/12/2020 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 7/12/2020, Hội Nông dân xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân xã năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Bài viết: Hội Nông dân xã Thiệu Phúc tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân xã năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Kính thưa: toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã

Chiều ngày 7/12/2020, Hội Nông dân xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân xã năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy xã; các ban, ngành, hội đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, chi hội trưởng hội nông dân thôn. Trong năm 2020, Hội nông dân xã đã bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch, nghị quyết của Hội và các nghị quyết của cấp trên; tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, nông dân phấn khởi phát triển sản xuất, chăn nuôi; về trồng trọt như trồng cây ớt, ngô rau màu các loại cho giá trị kinh tế cao tiêu biểu như đơn vị xóm 1, xóm 2,

Về Chăn nuôi nhân dân chủ động mở rộng lượng đàn như đơn vị Mật Thô. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương về công tác văn hóa xã hội an ninh quốc phòng, các văn bản của Hội cấp trên, phối hợp với Tư pháp xã tuyên truyền Luật hôn nhân gia đình, tuyên truyền cho hội viên Nông dân, nhân dân các ngày lễ lớn của đất nước;…hướng dẫn, triển khai, xây dựng mô hình học tập làm theo Bác; Đặc biệt trong phong trào xây dựng NTM đã góp phần lớn đưa xã nhà được công nhận xã NTM năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy xã ghi nhận những kết quả của Hội Nông dân đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị Hội cần đưa ra nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân về các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục nâng cao thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu giao, chú trọng việc hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế và thu nhập của hội viên; tăng cường phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. Tại Hội nghị, Hội Nông dân xã đã trao giấy khen cho đơn vị đoán Quyết Thượng và Đoán Quyết Hạ đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2020.

Ban văn hóa xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT