hội nghị tổng kết hội phụ nữ xã

Đăng lúc: 11/12/2020 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 11/12/2020, Hội phụ nữ xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Bài viết: Hội Phụ nữ xã Thiệu Phúc tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Kính thưa: toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã

Sáng ngày 11/12/2020, Hội phụ nữ xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy xã; các ban, ngành, hội đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, chi hội trưởng hội phụ nữ thôn. Trong năm 2020, Hội phụ nữ xã đã bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch, nghị quyết của Hội và các nghị quyết của cấp trên; tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, hội viên phấn khởi phát triển sản xuất, chăn nuôi; về trồng trọt như trồng cây ớt, ngô rau màu các loại cho giá trị kinh tế cao tiêu biểu như đơn vị xóm 1, xóm 2,

Về Chăn nuôi nhân dân chủ động mở rộng lượng đàn gia súc, gia cầm phát triển nghề làm đậu phụ như đơn vị Mật Thôn, nghè bán chiếu ở đơn vị Vỹ Thô . Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương về công tác văn hóa xã hội an ninh quốc phòng, các văn bản của Hội cấp trên, phối hợp với Tư pháp xã, Trung tâm học tập cộng đồng xã tuyên truyền Luật hôn nhân gia đình, công tác bình đăng giới, tuyên truyền cho hội viên phụ nữ, nhân dân các ngày lễ lớn của đất nước;…hướng dẫn, triển khai, xây dựng phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, học tập làm theo Bác; tích cực vận động cán bộ hội viên nhân rộng nhiều mô hình bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng như” Trồng hoa thay thế cỏ dại” , chương trình 5 không 3 sạch, gắn với đoạn đường tự quản , tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, quyét vôi ve tường rào …hội đã tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên về công tác giảm nghèo, phát huy nội lực của từng hội viên chủ động vươn lên thoát nghèo bằng các chương trình “Quỹ tiết kiệm, quỹ xoay vòng” và phối hợp với hội nông dân tiếp cận ới ngân hàng CSXH , chương trình tài chính vi mô để tạo vốn, tạo công ăn việc làm cho hội viên

Đặc biệt trong phong trào xây dựng NTM đã góp phần lớn đưa xã nhà được công nhận xã NTM năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Thụ - BT đảng ủy phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy xã ghi nhận những kết quả của Hội phụ nữ đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị Hội cần đưa ra nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2021, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân về các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục nâng cao thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu giao, chú trọng việc hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế và thu nhập của hội viên; tăng cường phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao tham gia các cuộc phát động thi đua của đất nước của địa phương là lực lượng nồng cốt trong phong trào như bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, nuôi con khỏe dạy con ngoan… và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Tại Hội nghị, Hội phụ nữ xã đã trao giấy khen cho 3 đơn vị đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2020.

Ban văn hóa xã

hội nghị tổng kết hội phụ nữ xã

Đăng lúc: 11/12/2020 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 11/12/2020, Hội phụ nữ xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Bài viết: Hội Phụ nữ xã Thiệu Phúc tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Kính thưa: toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã

Sáng ngày 11/12/2020, Hội phụ nữ xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy xã; các ban, ngành, hội đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, chi hội trưởng hội phụ nữ thôn. Trong năm 2020, Hội phụ nữ xã đã bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch, nghị quyết của Hội và các nghị quyết của cấp trên; tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, hội viên phấn khởi phát triển sản xuất, chăn nuôi; về trồng trọt như trồng cây ớt, ngô rau màu các loại cho giá trị kinh tế cao tiêu biểu như đơn vị xóm 1, xóm 2,

Về Chăn nuôi nhân dân chủ động mở rộng lượng đàn gia súc, gia cầm phát triển nghề làm đậu phụ như đơn vị Mật Thôn, nghè bán chiếu ở đơn vị Vỹ Thô . Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương về công tác văn hóa xã hội an ninh quốc phòng, các văn bản của Hội cấp trên, phối hợp với Tư pháp xã, Trung tâm học tập cộng đồng xã tuyên truyền Luật hôn nhân gia đình, công tác bình đăng giới, tuyên truyền cho hội viên phụ nữ, nhân dân các ngày lễ lớn của đất nước;…hướng dẫn, triển khai, xây dựng phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, học tập làm theo Bác; tích cực vận động cán bộ hội viên nhân rộng nhiều mô hình bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng như” Trồng hoa thay thế cỏ dại” , chương trình 5 không 3 sạch, gắn với đoạn đường tự quản , tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, quyét vôi ve tường rào …hội đã tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên về công tác giảm nghèo, phát huy nội lực của từng hội viên chủ động vươn lên thoát nghèo bằng các chương trình “Quỹ tiết kiệm, quỹ xoay vòng” và phối hợp với hội nông dân tiếp cận ới ngân hàng CSXH , chương trình tài chính vi mô để tạo vốn, tạo công ăn việc làm cho hội viên

Đặc biệt trong phong trào xây dựng NTM đã góp phần lớn đưa xã nhà được công nhận xã NTM năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Thụ - BT đảng ủy phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy xã ghi nhận những kết quả của Hội phụ nữ đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị Hội cần đưa ra nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2021, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân về các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục nâng cao thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu giao, chú trọng việc hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế và thu nhập của hội viên; tăng cường phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao tham gia các cuộc phát động thi đua của đất nước của địa phương là lực lượng nồng cốt trong phong trào như bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, nuôi con khỏe dạy con ngoan… và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Tại Hội nghị, Hội phụ nữ xã đã trao giấy khen cho 3 đơn vị đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2020.

Ban văn hóa xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT