kết quả các đơn vị trên địa bàn xã trong phong trào xây dựng NTM

Ngày 01/06/2019 11:58:22

Xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Vì vậy thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Thiệu Phúc đang phấn đấu và quyết tâm đạt xã NTM vào năm 2019.

Bài viết: Về kết quả thực hiện chương trình NTM của các đơn vị trên địa bàn xã

Xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Vì vậy thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã nhà đang phấn đấu và quyết tâm đạt xã NTM vào năm 2019.
Mục tiêu của xã là xây dựng NTM phải có kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi các công trình phúc lợi công cộng vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt đời sống nhân dân. Cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ; xây dựng xã nông thôn mới, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất của nhân dân được nâng cao.
Để chương trình xây dựng NTM của xã đạt kết quả đề ra đòi hỏi tất cả các cấp, các ngành chung tay vào cuộc đặc biệt là cấp ủy các đơn vị. ở thôn phấn đấu hoàn thành 14 tiêu chí, các trường và trạm đạt chuẩn quốc gia. Đây là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy chi bộ trong công tác lãnh đạo.
Có thể nói đến thời điểm này các đơn vị trên địa bàn xã đã thành lập ban chỉ đạo, ban vận động, ban giám sát và có kế hoạch cụ thể để họp chi ủy, họp mở rộng và đưa ra nhân dân mang tính đoàn kết, dân chủ công khai để nhân dân bàn bạc sau đó đi đến thống nhất trong tập thể đơn vị.
Bám sát vào nghị quyết Đảng ủy và mục tiêu của các tiêu chí trong xây dựng NTM, các thôn đã rà soát để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và đang thực hiện các phần việc mà tiêu chí số 6 và số 17 còn thiếu đến nay các thôn đã tổ chức lắp các biển đoạn đường tự quản do các tổ chức đoàn thể và cụm dân cư có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ về VSMT, an ninh trật tự và các quy định của thôn, của xã. Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Vấn đề VSMT được tăng cường đặc biệt là vệ sinh đường làng ngõ xóm, đậy nắp cống rãnh, xây các bãi chứa rác thải hợp chuẩn. lắp đặt thùng rác, thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng để giữ gìn môi trường cảnh quan. 3 thôn (Xóm 1, xóm 2 thôn Hoạch phúc) chuẩn bị chỉnh trang tu sưa lại nhà văn hóa thôn, 2 thôn Vĩ Thôn và mật thôn xây mới đồng thời cả 5 thôn thực hiện việc mua sắm các thiết chế bên trong nhà văn hóa.
Tram y tế và trường mầm non, trường cấp 1 thực hiện tốt công tác chuyên môn, giữ vững đơn vị đạt chuẩn quốc gia. Trường cấp 2 đã được xây mới khu nhà 2 tầng với 10 phòng học có đủ bàn ghế trang thiết bị cho GV và học sinh học tập và phấn đấu hoàn thành các hàng mục để đạt chuẩn trong năm 2019 đưa tổng số trường đạt chuẩn lên 3/3 trường.
Có thể nói để hoàn thành được mục tiêu đề ra, chúng ta còn có nhiều khó khăn nhưng với niềm tin và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đoàn kết của toàn thể nhân dân trong xã chúng ta sẽ tạo nên bước đột phá thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đưa xã nhà về đích năm 2019.

Ban văn hóa xã

kết quả các đơn vị trên địa bàn xã trong phong trào xây dựng NTM

Đăng lúc: 01/06/2019 11:58:22 (GMT+7)

Xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Vì vậy thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Thiệu Phúc đang phấn đấu và quyết tâm đạt xã NTM vào năm 2019.

Bài viết: Về kết quả thực hiện chương trình NTM của các đơn vị trên địa bàn xã

Xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Vì vậy thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã nhà đang phấn đấu và quyết tâm đạt xã NTM vào năm 2019.
Mục tiêu của xã là xây dựng NTM phải có kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi các công trình phúc lợi công cộng vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt đời sống nhân dân. Cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ; xây dựng xã nông thôn mới, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất của nhân dân được nâng cao.
Để chương trình xây dựng NTM của xã đạt kết quả đề ra đòi hỏi tất cả các cấp, các ngành chung tay vào cuộc đặc biệt là cấp ủy các đơn vị. ở thôn phấn đấu hoàn thành 14 tiêu chí, các trường và trạm đạt chuẩn quốc gia. Đây là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy chi bộ trong công tác lãnh đạo.
Có thể nói đến thời điểm này các đơn vị trên địa bàn xã đã thành lập ban chỉ đạo, ban vận động, ban giám sát và có kế hoạch cụ thể để họp chi ủy, họp mở rộng và đưa ra nhân dân mang tính đoàn kết, dân chủ công khai để nhân dân bàn bạc sau đó đi đến thống nhất trong tập thể đơn vị.
Bám sát vào nghị quyết Đảng ủy và mục tiêu của các tiêu chí trong xây dựng NTM, các thôn đã rà soát để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và đang thực hiện các phần việc mà tiêu chí số 6 và số 17 còn thiếu đến nay các thôn đã tổ chức lắp các biển đoạn đường tự quản do các tổ chức đoàn thể và cụm dân cư có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ về VSMT, an ninh trật tự và các quy định của thôn, của xã. Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Vấn đề VSMT được tăng cường đặc biệt là vệ sinh đường làng ngõ xóm, đậy nắp cống rãnh, xây các bãi chứa rác thải hợp chuẩn. lắp đặt thùng rác, thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng để giữ gìn môi trường cảnh quan. 3 thôn (Xóm 1, xóm 2 thôn Hoạch phúc) chuẩn bị chỉnh trang tu sưa lại nhà văn hóa thôn, 2 thôn Vĩ Thôn và mật thôn xây mới đồng thời cả 5 thôn thực hiện việc mua sắm các thiết chế bên trong nhà văn hóa.
Tram y tế và trường mầm non, trường cấp 1 thực hiện tốt công tác chuyên môn, giữ vững đơn vị đạt chuẩn quốc gia. Trường cấp 2 đã được xây mới khu nhà 2 tầng với 10 phòng học có đủ bàn ghế trang thiết bị cho GV và học sinh học tập và phấn đấu hoàn thành các hàng mục để đạt chuẩn trong năm 2019 đưa tổng số trường đạt chuẩn lên 3/3 trường.
Có thể nói để hoàn thành được mục tiêu đề ra, chúng ta còn có nhiều khó khăn nhưng với niềm tin và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đoàn kết của toàn thể nhân dân trong xã chúng ta sẽ tạo nên bước đột phá thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đưa xã nhà về đích năm 2019.

Ban văn hóa xã
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)