Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐCD

Ngày 04/02/2020 15:23:49

Sáng 3-2, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Bài viết : Xã Thiệu PhúcLong trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 3-2, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Đ/c Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng bộ xã khai mạc buổi lễ

Tham dự lễ có các cán bộ lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, toàn thể Đảng viên trong toàn đảng bộ đến dự.Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Sau khi các đại biểu đi thắp hương viếng các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ tại đài tưởng niệm của xã các đại biểu đã chính thức bước vào buổi lễ.

Phát biểu ôn lại truyền thống 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Thụ Bí thư Đảng ủy, nhấn mạnh: Ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam gồm Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Trải qua 90 năm Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm tròn nghĩa vụ quốc tế và thực hiện thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bí thư Đảng ủy xã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân trong xã, đồng bào xã ở xa quê hương tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua, lập nên những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tại buổi lễ kỷ niệm, có 4 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm, 50 năm và 40 năm tuổi đảng.

Các đ/c bí thư chi bộ lên đăng ký thi đua năm 2020

Cũng tai buổi lễ Đảng bộ xã đã lễ phát động đăng ký thi đua năm 2020 của tất cả 8 chi bộ trong xã với một quyết tâm cao thực hiện thành công mục tiêu kinh tế -xã hội, An ninh- quốc phòng phấn đấu đạt xã nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Đài truyền thanh xã

Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐCD

Đăng lúc: 04/02/2020 15:23:49 (GMT+7)

Sáng 3-2, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Bài viết : Xã Thiệu PhúcLong trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 3-2, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Đ/c Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng bộ xã khai mạc buổi lễ

Tham dự lễ có các cán bộ lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, toàn thể Đảng viên trong toàn đảng bộ đến dự.Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Sau khi các đại biểu đi thắp hương viếng các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ tại đài tưởng niệm của xã các đại biểu đã chính thức bước vào buổi lễ.

Phát biểu ôn lại truyền thống 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Thụ Bí thư Đảng ủy, nhấn mạnh: Ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam gồm Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Trải qua 90 năm Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm tròn nghĩa vụ quốc tế và thực hiện thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bí thư Đảng ủy xã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân trong xã, đồng bào xã ở xa quê hương tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua, lập nên những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tại buổi lễ kỷ niệm, có 4 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm, 50 năm và 40 năm tuổi đảng.

Các đ/c bí thư chi bộ lên đăng ký thi đua năm 2020

Cũng tai buổi lễ Đảng bộ xã đã lễ phát động đăng ký thi đua năm 2020 của tất cả 8 chi bộ trong xã với một quyết tâm cao thực hiện thành công mục tiêu kinh tế -xã hội, An ninh- quốc phòng phấn đấu đạt xã nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Đài truyền thanh xã