ngày thương binh liệt sỹ

Ngày 16/08/2019 17:12:37

Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc vĩ đại và làm nghĩa vụ quốc tế do Đảng ta lãnh đạo, có biết bao đồng bào, đồng chí đã hy sinh tính mạng, xương máu, sức lực, trí tuệ và tài sản cho đất nước. Để đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh đó, ngày 16 tháng 2 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20/SL đặt “chế độ hưu bổng và tiền tuất tử sĩ”, đồng thời chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm làm “Ngày Thương binh toàn quốc”. Đến năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi tên “Ngày Thương binh toàn quốc” thành "Ngày Thương binh - Liệt sĩ”.

BÀI VIẾT: NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA XÃ THIỆU PHÚCNHÂN DỊP KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH- LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc vĩ đại và làm nghĩa vụ quốc tế do Đảng ta lãnh đạo, có biết bao đồng bào, đồng chí đã hy sinh tính mạng, xương máu, sức lực, trí tuệ và tài sản cho đất nước. Để đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh đó, ngày 16 tháng 2 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20/SL đặt“chế độ hưu bổng và tiền tuất tử sĩ”,đồng thời chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm làm“Ngày Thương binh toàn quốc”.Đến năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi tên“Ngày Thương binh toàn quốc” thành"Ngày Thương binh - Liệt sĩ”.

Từ đó hàng năm, cứ đến ngày 27/7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhân dân cả nước lại sôi nổi tổ chức kỷ niệm và coi đó là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa chính trị rất sâu sắc.

72 năm qua, thông qua các hoạt động thể hiện đạo lý truyền thống“uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa ”của dân tộc, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ đối với Tổ quốc. Công tác giáo dục ý thức trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng thực sự được coi trọng. Sự cống hiến, hi sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá, không chỉ cho ngày hôm qua, hôm nay mà cho muôn đời con, cháu mai sau. Việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm vinh dự của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.

Làm tốt công tác đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của Đảng, Nhà nước ta, trong thời gian qua xã Thiệu Phúc đã có những hoạt động nhằm tri ân các đối tượng chính sách. Trên địa bàn xã hiện có 138 đối tượng, xã đã traotặng đến các đối tượng các món quà của chủ tịch nước, của tỉnh ủy HĐND – UBND – UBMTTQ Đặc biệt nhân dịp này Đảng ủy- HĐND – UBND- MTTQ xã đã tổ chức thắp hương viếng nhà bia và tổ chức thăm hỏi động viên đến từng đối tượng đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

UBND – Ban chính sách xã đến thăm và tặng quà gia đình Ông Phạm Đình Hoan Đơn vị xóm 2

UBND – Ban chính cách của xã cùng đoàn thanh niên đã tổ chức và tiếp nhận sự quan tâm của bệnh viện đa khoa huyện để khám và tư vấn phát thuốc cho tất cả các đốitượng chính sách và được các đối tượng rất đồng tình, phấn khởi.

Toàn cảnh buổi khám và tư vấn phát thuốc của xã Thiệu Phúc

Có thể thấy, công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong những năm qua của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ngày càng đi vào chiều sâu. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân đã chú trọng chăm lo giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách ưu đãi xã hội; động viên toàn dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đối với các lão thành cách mạng, những người có công với cách mạng, người hưởng chính sách xã hội.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá việc chăm sóc những người thuộc đối tượng chính sách ưu đãi xã hội nhất là về lao động, việc làm, nhà ở, chăm sóc y tế, giúp đỡ phương tiện đi lại, chăm lo bảo đảm đời sống sinh hoạt và đáp ứng nhu cầu tâm lý, tình cảm. Tập trung xây dựng và phát triển quỹ“Đền ơn đáp nghĩa "trên cơ sở phát huy tinh thần“hiếu nghĩa bác ái".Chăm lo hơn nữa thế hệ mới, con của các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi xã hội, về học tập, việc làm và đời sống; chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của đất nước, quê hương, gia đình để bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, đạo đức cách mạng, hình thành nên lớp công dân mới ưu tú, xứng đáng với những hi sinh cống hiến vô giá của lớp lớp cha anh.

Nâng cao hơn nữa nghĩa vụ và trách nhiệm chính trị của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong giai đoạn mới; đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ và chỉnh trang tu bổ, xây dựng mới các công trình ghi công các liệt sĩ đáp ứng tốt hơn nhu cầu tình cảm, tâm linh.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách, qui định của Đảng, Nhà nước về những thành quả công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Phát hiện kịp thời, khen thưởng xứng đáng, nhân diện rộng những nhân tố mới và điển hình tiên tiến xuất hiện trong phong trào“Đền ơn đáp nghĩa”, nhất là những tấm gương thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng vượt khó, vươn lên tạo dựng cuộc sống mới và đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

Ban văn hóa xã

ngày thương binh liệt sỹ

Đăng lúc: 16/08/2019 17:12:37 (GMT+7)

Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc vĩ đại và làm nghĩa vụ quốc tế do Đảng ta lãnh đạo, có biết bao đồng bào, đồng chí đã hy sinh tính mạng, xương máu, sức lực, trí tuệ và tài sản cho đất nước. Để đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh đó, ngày 16 tháng 2 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20/SL đặt “chế độ hưu bổng và tiền tuất tử sĩ”, đồng thời chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm làm “Ngày Thương binh toàn quốc”. Đến năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi tên “Ngày Thương binh toàn quốc” thành "Ngày Thương binh - Liệt sĩ”.

BÀI VIẾT: NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA XÃ THIỆU PHÚCNHÂN DỊP KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH- LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc vĩ đại và làm nghĩa vụ quốc tế do Đảng ta lãnh đạo, có biết bao đồng bào, đồng chí đã hy sinh tính mạng, xương máu, sức lực, trí tuệ và tài sản cho đất nước. Để đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh đó, ngày 16 tháng 2 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20/SL đặt“chế độ hưu bổng và tiền tuất tử sĩ”,đồng thời chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm làm“Ngày Thương binh toàn quốc”.Đến năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi tên“Ngày Thương binh toàn quốc” thành"Ngày Thương binh - Liệt sĩ”.

Từ đó hàng năm, cứ đến ngày 27/7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhân dân cả nước lại sôi nổi tổ chức kỷ niệm và coi đó là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa chính trị rất sâu sắc.

72 năm qua, thông qua các hoạt động thể hiện đạo lý truyền thống“uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa ”của dân tộc, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ đối với Tổ quốc. Công tác giáo dục ý thức trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng thực sự được coi trọng. Sự cống hiến, hi sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá, không chỉ cho ngày hôm qua, hôm nay mà cho muôn đời con, cháu mai sau. Việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm vinh dự của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.

Làm tốt công tác đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của Đảng, Nhà nước ta, trong thời gian qua xã Thiệu Phúc đã có những hoạt động nhằm tri ân các đối tượng chính sách. Trên địa bàn xã hiện có 138 đối tượng, xã đã traotặng đến các đối tượng các món quà của chủ tịch nước, của tỉnh ủy HĐND – UBND – UBMTTQ Đặc biệt nhân dịp này Đảng ủy- HĐND – UBND- MTTQ xã đã tổ chức thắp hương viếng nhà bia và tổ chức thăm hỏi động viên đến từng đối tượng đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

UBND – Ban chính sách xã đến thăm và tặng quà gia đình Ông Phạm Đình Hoan Đơn vị xóm 2

UBND – Ban chính cách của xã cùng đoàn thanh niên đã tổ chức và tiếp nhận sự quan tâm của bệnh viện đa khoa huyện để khám và tư vấn phát thuốc cho tất cả các đốitượng chính sách và được các đối tượng rất đồng tình, phấn khởi.

Toàn cảnh buổi khám và tư vấn phát thuốc của xã Thiệu Phúc

Có thể thấy, công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong những năm qua của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ngày càng đi vào chiều sâu. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân đã chú trọng chăm lo giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách ưu đãi xã hội; động viên toàn dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đối với các lão thành cách mạng, những người có công với cách mạng, người hưởng chính sách xã hội.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá việc chăm sóc những người thuộc đối tượng chính sách ưu đãi xã hội nhất là về lao động, việc làm, nhà ở, chăm sóc y tế, giúp đỡ phương tiện đi lại, chăm lo bảo đảm đời sống sinh hoạt và đáp ứng nhu cầu tâm lý, tình cảm. Tập trung xây dựng và phát triển quỹ“Đền ơn đáp nghĩa "trên cơ sở phát huy tinh thần“hiếu nghĩa bác ái".Chăm lo hơn nữa thế hệ mới, con của các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi xã hội, về học tập, việc làm và đời sống; chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của đất nước, quê hương, gia đình để bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, đạo đức cách mạng, hình thành nên lớp công dân mới ưu tú, xứng đáng với những hi sinh cống hiến vô giá của lớp lớp cha anh.

Nâng cao hơn nữa nghĩa vụ và trách nhiệm chính trị của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong giai đoạn mới; đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ và chỉnh trang tu bổ, xây dựng mới các công trình ghi công các liệt sĩ đáp ứng tốt hơn nhu cầu tình cảm, tâm linh.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách, qui định của Đảng, Nhà nước về những thành quả công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Phát hiện kịp thời, khen thưởng xứng đáng, nhân diện rộng những nhân tố mới và điển hình tiên tiến xuất hiện trong phong trào“Đền ơn đáp nghĩa”, nhất là những tấm gương thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng vượt khó, vươn lên tạo dựng cuộc sống mới và đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

Ban văn hóa xã