thiệu phúc tập chung về đích nông thôn mới

Đăng lúc: 21/06/2018 (GMT+7)
100%

Tập chung chỉ đạo xây dựng công sở xã đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn xã đạt nông thôn mới vào cuối năm 2019

CÔNG ĐOÀN VNPT THANH HOÁ

CÔNG ĐOÀN TTKD VNPT-THANH HÓA

ĐOÀN CS VNPT THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87/CĐ-ĐTN-VNPT

V/v Vận động, kêu gọi CBCNV, người lao động hỗ trợ tiêu thụ dứa quả cho bà con xã Vân Du, huyện Thạch Thành

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 6 năm 2018

Kính gửi:

- BCH Công đoàn VNPT Thanh hóa và TTKD VNPT-Thanh Hóa;

- Các công đoàn CSTV trực thuộc Công đoàn VNPT Thanh Hóa và

các tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn TTKD VNPT-Thanh Hóa;

- BCH các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở VNPT Thanh Hóa.

Hiện nay, trên địa bàn xã Vân Du, huyện Thạch Thành có diện tích dứa trồng xen kẽ trong các đồi cao su lên tới trên 132,27 ha, vụ dứa quả đang vào mùa thu hoạch với tổng sản lượng lên gần 1.000 tấn. Trước khó khăn do đầu ra tiêu thụ sản phẩm bị gián đoàn, tình trạng “được mùa rớt giᔠvà không tìm được thị trường tiêu thụ dứa xảy ra đang khiến cho người nông dân có nguy cơ mất trắng vụ dứa năm 2018. Qua tìm hiểu thực tế có một số hộ gia đình là CBCNV, người lao động VNPT địa bàn Thạch Thành.

Thực hiện văn bản số 425-CV/ĐUK ngày 07/6/2018 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc “Đề nghị hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm dứa”, văn bản số 05-CV/ĐTN của Đoàn khối Doanh nghiệp về việc Kêu gọi ĐVTN hỗ trợ người lao động tiêu thụ dứa quả cho bà con địa bàn Nông trường Vân Du, huyện Thạch Thành.

Được sự nhất trí của lãnh đạo Đảng ủy, Chuyên môn, Công đoàn VNPT Thanh Hóa và TTKD VNPT-Thanh Hóa; Để góp phần thực hiện thành công chương trình số 13-CTr/ĐUK ngày 07/2/2018 về việc “Liên kết tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp tỉnh”, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp của Người VNPT trong các hoạt động chung tay vì cộng đồng, xã hội; Công đoàn VNPT Thanh Hoá, TTKD VNPT-Thanh Hóa và Đoàn cơ sở VNPT Thanh Hóa kêu gọi và phát động đợt ủng hộ bà con nông dân vùng dứa Vân Du, huyện Thạch Thành với các nội dung như sau:

1. Đối tượng kêu gọi ủng hộ: Toàn thể CBCVN, người lao động trực thuộc Viễn thông Thanh Hóa và Trung tâm kinh doanh VNPT-Thanh Hóa.

2. Số lượng kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ:

- Tại khu vực Thành phố Thanh Hóa: Tối thiểu 10kg/người.

- Tại các địa bàn huyện/thị xã/thành phố khác tối thiểu là: 05kg/người.

3. Kế hoạch thu mua và giá bán hỗ trợ tiêu thụ.

- Dự kiến đầu mối Đoàn thanh niên VNPT Thanh Hóa thu mua 05 tấn dứa quả (nếu thuận lợi trong việc tiêu thụ sẽ mua thêm).

- Địa điểm thu mua: Xã Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

- Giá sản phẩm tại nơi mua: 5.000đồng/1kg.

- Đặc điểm quả dứa có cân nặng trung bình từ 0,4kg đến 0,8kg/quả.

- Đơn giá CBCNV, người lao động hỗ trợ tiêu thụ là: 5000 đồng/1kg.

4. Thời gian, địa điểm triển khai.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 11/6 đến ngày 16/06/2018.

- Địa điểm tập kết và tiêu thụ dứa:

+ Tại khu vực Thành phố: Số 26A Đại lộ Lê lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.

+ Tại các địa bàn: Trụ sở chính các đơn vị trực thuộc VNPT Thanh Hóa và TTKD VNPT-Thanh Hóa.

5. Phân công, tổ chức thực hiện

5.1. Công đoàn VNPT Thanh Hóa và TTKD VNPT Thanh Hóa:

- Chủ trì tiếp nhận và tổng hợp đăng ký số lượng dứa hỗ trợ tiêu thụ từ các đơn vị. Đầu mối nhận đăng ký:

+ VNPT Thanh Hóa: Ông Quý, tel: 0912812998, email: quybt.tha@vnpt.vn.

+ Trung tâm kinh doanh VNPT-Thanh Hóa: Bà Nga, tel: 0913293200, email: ngadt.tha@vnpt.vn.

- VNPT Thanh Hóa và TTKD VNPT-Thanh Hóa tổ chức vận chuyển dứa đến các điểm tập kết hàng và bàn giao cho các đơn vị. Danh sách các điểm tập kết và xe vận chuyển như phụ lục 01 kèm theo.

5.2. Công đoàn CSTV trực thuộc VNPT Thanh Hóa và các tổ Công đoàn trực thuộc TTKD VNPT-Thanh Hóa (trừ các địa bàn miền núi đi lại khó khăn):

- Phát động nội dung chương trình kêu gọi, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm dứa quả đến tất cả CBCNV, người lao động tại các đơn vị.

- Đăng ký số lượng dứa quả hỗ trợ tiêu thụ như phụ lục 02 kèm theo.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tại đơn vị tiếp nhận và bán dứa quả cho CBCNV và người lao động theo số lượng đăng ký.

- Chủ trì thu tiền và bàn giao lại cho đầu mối Đoàn thanh niên VNPT Thanh Hóa bằng hình thức chuyển khoản (Bùi Thanh Quý - Số tài khoản: 19025863989012, Ngân hàng Techcombank chi nhánh Thanh Hóa).

5.3. Đoàn thanh niên VNPT Thanh Hóa:

- Chủ trì, phối hợp với đầu mối các đơn vị liên quan để tổ chức thu mua, vận chuyển, giao nhận dứa quả đến các địa điểm tập kết theo đăng ký hỗ trợ tiêu thụ từ các đơn vị trực thuộc VNPT Thanh Hóa và TTKD VNPT-Thanh Hóa. Dự kiến danh sách đoàn viên thanh niên tham gia chương trình như phụ lục 03 kèm theo.

- BCH các chi đoàn chủ trì tiếp nhận, phân chia số lượng dứa tại các đơn vị, khuyến khích các hình thức tổ chức bán sản phẩm dứa để hỗ trợ cho bà con vùng dứa trong các điều kiện có thể tại các đơn vị.

Trên đây là thông báo, kêu gọi, vận động về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm dứa quả cho người nông dân vùng dứa Vân du, huyện Thạch Thành. Ban Chấp hành Công đoàn VNPT Thanh Hóa, TTKD VNPT Thanh Hóa và Đoàn thanh niên VNPT Thanh Hóa đề nghị BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn cơ sở thành viên triển khai và giúp đỡ bà con nông dân nhằm hỗ trợ bà con vượt qua những khó khăn trước mắt.

Rất mong nhận được sự ủng hộ.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN VNPT THANH HÓA

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Vĩnh

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

TTKD VNPT-THANH HÓA

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lưu Thị Hoài

TM. BCH ĐOÀN CƠ SỞ VNPT THANH HÓA

BÍ THƯ

(Đã ký)

Bùi Thanh Quý

Nơi nhận:

-Như kính gửi (thực hiện);

- Đảng ủy VTTH (để b/cáo);

- L.đạo VTTH, TTKD (để b/cáo);

- Công đoàn VTTH, TTKD (để p/hợp;

- Lưu VT, ĐTN.

Phụ lục 01: Mẫu đăng ký số lượng dứa quả hỗ trợ tiêu thụ

(Kèm theo văn bản số 87/CĐ-ĐTN-VNPT ngày 08/6/2018)

STT

Địa bàn/đơn vị

TTVT

PBH

Tổng số kg hỗ trợ tiêu thụ

Số CBCNV-LĐ

Số kg hỗ trợ

Số CBCNV-LĐ

Số kg hỗ trợ

1

Nam Thành Phố

43

?

34

?

2

Bắc Thành Phố

41

?

33

?

3

Tĩnh Gia

35

?

25

?

4

Thọ Xuân

27

?

22

?

5

Hoằng Hóa

29

?

18

?

6

Quảng Xương

23

?

16

?

7

Nông Cống

22

?

17

?

8

Ngọc Lặc

23

?

15

?

9

Triệu Sơn

21

?

16

?

10

Nga Sơn

21

?

14

?

11

Yên Định

17

?

16

?

12

Hậu Lộc

21

?

12

?

13

Thiệu Hóa

20

?

12

?

14

Thường Xuân

17

?

15

?

15

Như Xuân

16

?

15

?

16

Bỉm Sơn

15

?

15

?

17

Sầm Sơn

18

?

12

?

18

Cẩm Thủy

17

?

13

?

19

Như Thanh

18

?

11

?

20

Thạch Thành

17

?

11

?

21

Hà Trung

15

?

12

?

22

Đông Sơn

16

?

10

?

23

Vĩnh Lộc

14

?

11

?

II. Khu vực Tòa nhà VNPT - 26A Đại lộ Lê Lợi

STT

Tên đơn vị

Số CBCNV-LĐ

Số kg hỗ trợ

Ghi chú

1

Phòng TC-KT

10

?

2

Phòng KTNV

15

?

3

Phòng KH-ĐT

15

?

4

Phòng NS-HC

19

?

5

TT ĐHTT

48

?

6

TT CNTT

46

?

7

Phòng KHKT

14

?

8

Phòng ĐHNV

14

?

9

Phòng TH-NS

11

?

10

Phòng KH TC-DN

18

?

11

Đài HTKH

30

?

Phụ lục 02: Dự kiến các địa điểm tập kết sản phẩm

(Kèm theo văn bản số 87/CĐ-ĐTN-VNPT ngày 08/6/2018)

STT

Xe vận chuyển đến điểm chính

Số lượng (Kg)

Xe ô tô

1

Bắc/Nam Tp; Khối đơn vị tại 26A Đại lộ Lê Lợi; (Đông Sơn, Tĩnh Gia, Thiệu Hóa lấy tại Thành phố Thanh Hóa)

3,5 tấn dứa quả

Xe cẩu 3,5 tấn

2

Bỉm Sơn

Xe tải 5 tấn

3

Hà Trung

Xe tải 5 tấn

4

Nga Sơn

Xe tải 5 tấn

5

Hậu Lộc

Xe tải 5 tấn

6

Hoằng Hóa

Xe tải 5 tấn

7

Nông Cống

Xe tải 5 tấn

8

Như Thanh

Xe tải 5 tấn

9

Như Xuân

Xe tải 5 tấn

10

Thường Xuân

Xe tải 5 tấn

11

Thọ Xuân

Xe tải 5 tấn

12

Yên Định

Xe tải 5 tấn

13

Vĩnh Lộc

Xe tải 5 tấn

14

Cẩm Thủy

Xe tải 5 tấn

Phụ lục 03: Danh sách các Đoàn viên thanh niên tham gia chương trình

(Kèm theo văn bản số 87/ CĐ-ĐTN-VNPT ngày 8/6/2018)

STT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Bùi Thanh Quý

Phòng KH-ĐT

Bí thư Đoàn CS

2

Lê Văn Thủy

Phòng KH-ĐT

Phó bí thư Đoàn CS

3

Lê Văn Hải

Phòng KHKT

Phó bí thư Đoàn CS

4

Lê Thị Thu Hồng

Phòng KH TC-DN

UVBCH Đoàn CS

5

Trịnh Minh

TT CNTT

UVBCH Đoàn CS

6

Lê Nhân Linh

TT ĐHTT

UVBCH Đoàn CS

7

Phạm Văn Minh

TT CNTT

8

Nguyễn Thành Luân

TTVT Sầm Sơn

Bí thư Chi đoàn TTVT Sầm Sơn

9

Nguyễn Thị Ánh

PBH Nam Thành phố

10

Nguyễn Huy Hiếu

Phòng KTNV

11

Nguyễn Phi Hoàng

TTVT Thạch Thành

Bí thư Chi đoàn TTVT Thạch Thành

thiệu phúc tập chung về đích nông thôn mới

Đăng lúc: 21/06/2018 (GMT+7)
100%

Tập chung chỉ đạo xây dựng công sở xã đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn xã đạt nông thôn mới vào cuối năm 2019

CÔNG ĐOÀN VNPT THANH HOÁ

CÔNG ĐOÀN TTKD VNPT-THANH HÓA

ĐOÀN CS VNPT THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87/CĐ-ĐTN-VNPT

V/v Vận động, kêu gọi CBCNV, người lao động hỗ trợ tiêu thụ dứa quả cho bà con xã Vân Du, huyện Thạch Thành

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 6 năm 2018

Kính gửi:

- BCH Công đoàn VNPT Thanh hóa và TTKD VNPT-Thanh Hóa;

- Các công đoàn CSTV trực thuộc Công đoàn VNPT Thanh Hóa và

các tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn TTKD VNPT-Thanh Hóa;

- BCH các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở VNPT Thanh Hóa.

Hiện nay, trên địa bàn xã Vân Du, huyện Thạch Thành có diện tích dứa trồng xen kẽ trong các đồi cao su lên tới trên 132,27 ha, vụ dứa quả đang vào mùa thu hoạch với tổng sản lượng lên gần 1.000 tấn. Trước khó khăn do đầu ra tiêu thụ sản phẩm bị gián đoàn, tình trạng “được mùa rớt giᔠvà không tìm được thị trường tiêu thụ dứa xảy ra đang khiến cho người nông dân có nguy cơ mất trắng vụ dứa năm 2018. Qua tìm hiểu thực tế có một số hộ gia đình là CBCNV, người lao động VNPT địa bàn Thạch Thành.

Thực hiện văn bản số 425-CV/ĐUK ngày 07/6/2018 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc “Đề nghị hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm dứa”, văn bản số 05-CV/ĐTN của Đoàn khối Doanh nghiệp về việc Kêu gọi ĐVTN hỗ trợ người lao động tiêu thụ dứa quả cho bà con địa bàn Nông trường Vân Du, huyện Thạch Thành.

Được sự nhất trí của lãnh đạo Đảng ủy, Chuyên môn, Công đoàn VNPT Thanh Hóa và TTKD VNPT-Thanh Hóa; Để góp phần thực hiện thành công chương trình số 13-CTr/ĐUK ngày 07/2/2018 về việc “Liên kết tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp tỉnh”, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp của Người VNPT trong các hoạt động chung tay vì cộng đồng, xã hội; Công đoàn VNPT Thanh Hoá, TTKD VNPT-Thanh Hóa và Đoàn cơ sở VNPT Thanh Hóa kêu gọi và phát động đợt ủng hộ bà con nông dân vùng dứa Vân Du, huyện Thạch Thành với các nội dung như sau:

1. Đối tượng kêu gọi ủng hộ: Toàn thể CBCVN, người lao động trực thuộc Viễn thông Thanh Hóa và Trung tâm kinh doanh VNPT-Thanh Hóa.

2. Số lượng kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ:

- Tại khu vực Thành phố Thanh Hóa: Tối thiểu 10kg/người.

- Tại các địa bàn huyện/thị xã/thành phố khác tối thiểu là: 05kg/người.

3. Kế hoạch thu mua và giá bán hỗ trợ tiêu thụ.

- Dự kiến đầu mối Đoàn thanh niên VNPT Thanh Hóa thu mua 05 tấn dứa quả (nếu thuận lợi trong việc tiêu thụ sẽ mua thêm).

- Địa điểm thu mua: Xã Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

- Giá sản phẩm tại nơi mua: 5.000đồng/1kg.

- Đặc điểm quả dứa có cân nặng trung bình từ 0,4kg đến 0,8kg/quả.

- Đơn giá CBCNV, người lao động hỗ trợ tiêu thụ là: 5000 đồng/1kg.

4. Thời gian, địa điểm triển khai.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 11/6 đến ngày 16/06/2018.

- Địa điểm tập kết và tiêu thụ dứa:

+ Tại khu vực Thành phố: Số 26A Đại lộ Lê lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.

+ Tại các địa bàn: Trụ sở chính các đơn vị trực thuộc VNPT Thanh Hóa và TTKD VNPT-Thanh Hóa.

5. Phân công, tổ chức thực hiện

5.1. Công đoàn VNPT Thanh Hóa và TTKD VNPT Thanh Hóa:

- Chủ trì tiếp nhận và tổng hợp đăng ký số lượng dứa hỗ trợ tiêu thụ từ các đơn vị. Đầu mối nhận đăng ký:

+ VNPT Thanh Hóa: Ông Quý, tel: 0912812998, email: quybt.tha@vnpt.vn.

+ Trung tâm kinh doanh VNPT-Thanh Hóa: Bà Nga, tel: 0913293200, email: ngadt.tha@vnpt.vn.

- VNPT Thanh Hóa và TTKD VNPT-Thanh Hóa tổ chức vận chuyển dứa đến các điểm tập kết hàng và bàn giao cho các đơn vị. Danh sách các điểm tập kết và xe vận chuyển như phụ lục 01 kèm theo.

5.2. Công đoàn CSTV trực thuộc VNPT Thanh Hóa và các tổ Công đoàn trực thuộc TTKD VNPT-Thanh Hóa (trừ các địa bàn miền núi đi lại khó khăn):

- Phát động nội dung chương trình kêu gọi, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm dứa quả đến tất cả CBCNV, người lao động tại các đơn vị.

- Đăng ký số lượng dứa quả hỗ trợ tiêu thụ như phụ lục 02 kèm theo.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tại đơn vị tiếp nhận và bán dứa quả cho CBCNV và người lao động theo số lượng đăng ký.

- Chủ trì thu tiền và bàn giao lại cho đầu mối Đoàn thanh niên VNPT Thanh Hóa bằng hình thức chuyển khoản (Bùi Thanh Quý - Số tài khoản: 19025863989012, Ngân hàng Techcombank chi nhánh Thanh Hóa).

5.3. Đoàn thanh niên VNPT Thanh Hóa:

- Chủ trì, phối hợp với đầu mối các đơn vị liên quan để tổ chức thu mua, vận chuyển, giao nhận dứa quả đến các địa điểm tập kết theo đăng ký hỗ trợ tiêu thụ từ các đơn vị trực thuộc VNPT Thanh Hóa và TTKD VNPT-Thanh Hóa. Dự kiến danh sách đoàn viên thanh niên tham gia chương trình như phụ lục 03 kèm theo.

- BCH các chi đoàn chủ trì tiếp nhận, phân chia số lượng dứa tại các đơn vị, khuyến khích các hình thức tổ chức bán sản phẩm dứa để hỗ trợ cho bà con vùng dứa trong các điều kiện có thể tại các đơn vị.

Trên đây là thông báo, kêu gọi, vận động về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm dứa quả cho người nông dân vùng dứa Vân du, huyện Thạch Thành. Ban Chấp hành Công đoàn VNPT Thanh Hóa, TTKD VNPT Thanh Hóa và Đoàn thanh niên VNPT Thanh Hóa đề nghị BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn cơ sở thành viên triển khai và giúp đỡ bà con nông dân nhằm hỗ trợ bà con vượt qua những khó khăn trước mắt.

Rất mong nhận được sự ủng hộ.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN VNPT THANH HÓA

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Vĩnh

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

TTKD VNPT-THANH HÓA

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lưu Thị Hoài

TM. BCH ĐOÀN CƠ SỞ VNPT THANH HÓA

BÍ THƯ

(Đã ký)

Bùi Thanh Quý

Nơi nhận:

-Như kính gửi (thực hiện);

- Đảng ủy VTTH (để b/cáo);

- L.đạo VTTH, TTKD (để b/cáo);

- Công đoàn VTTH, TTKD (để p/hợp;

- Lưu VT, ĐTN.

Phụ lục 01: Mẫu đăng ký số lượng dứa quả hỗ trợ tiêu thụ

(Kèm theo văn bản số 87/CĐ-ĐTN-VNPT ngày 08/6/2018)

STT

Địa bàn/đơn vị

TTVT

PBH

Tổng số kg hỗ trợ tiêu thụ

Số CBCNV-LĐ

Số kg hỗ trợ

Số CBCNV-LĐ

Số kg hỗ trợ

1

Nam Thành Phố

43

?

34

?

2

Bắc Thành Phố

41

?

33

?

3

Tĩnh Gia

35

?

25

?

4

Thọ Xuân

27

?

22

?

5

Hoằng Hóa

29

?

18

?

6

Quảng Xương

23

?

16

?

7

Nông Cống

22

?

17

?

8

Ngọc Lặc

23

?

15

?

9

Triệu Sơn

21

?

16

?

10

Nga Sơn

21

?

14

?

11

Yên Định

17

?

16

?

12

Hậu Lộc

21

?

12

?

13

Thiệu Hóa

20

?

12

?

14

Thường Xuân

17

?

15

?

15

Như Xuân

16

?

15

?

16

Bỉm Sơn

15

?

15

?

17

Sầm Sơn

18

?

12

?

18

Cẩm Thủy

17

?

13

?

19

Như Thanh

18

?

11

?

20

Thạch Thành

17

?

11

?

21

Hà Trung

15

?

12

?

22

Đông Sơn

16

?

10

?

23

Vĩnh Lộc

14

?

11

?

II. Khu vực Tòa nhà VNPT - 26A Đại lộ Lê Lợi

STT

Tên đơn vị

Số CBCNV-LĐ

Số kg hỗ trợ

Ghi chú

1

Phòng TC-KT

10

?

2

Phòng KTNV

15

?

3

Phòng KH-ĐT

15

?

4

Phòng NS-HC

19

?

5

TT ĐHTT

48

?

6

TT CNTT

46

?

7

Phòng KHKT

14

?

8

Phòng ĐHNV

14

?

9

Phòng TH-NS

11

?

10

Phòng KH TC-DN

18

?

11

Đài HTKH

30

?

Phụ lục 02: Dự kiến các địa điểm tập kết sản phẩm

(Kèm theo văn bản số 87/CĐ-ĐTN-VNPT ngày 08/6/2018)

STT

Xe vận chuyển đến điểm chính

Số lượng (Kg)

Xe ô tô

1

Bắc/Nam Tp; Khối đơn vị tại 26A Đại lộ Lê Lợi; (Đông Sơn, Tĩnh Gia, Thiệu Hóa lấy tại Thành phố Thanh Hóa)

3,5 tấn dứa quả

Xe cẩu 3,5 tấn

2

Bỉm Sơn

Xe tải 5 tấn

3

Hà Trung

Xe tải 5 tấn

4

Nga Sơn

Xe tải 5 tấn

5

Hậu Lộc

Xe tải 5 tấn

6

Hoằng Hóa

Xe tải 5 tấn

7

Nông Cống

Xe tải 5 tấn

8

Như Thanh

Xe tải 5 tấn

9

Như Xuân

Xe tải 5 tấn

10

Thường Xuân

Xe tải 5 tấn

11

Thọ Xuân

Xe tải 5 tấn

12

Yên Định

Xe tải 5 tấn

13

Vĩnh Lộc

Xe tải 5 tấn

14

Cẩm Thủy

Xe tải 5 tấn

Phụ lục 03: Danh sách các Đoàn viên thanh niên tham gia chương trình

(Kèm theo văn bản số 87/ CĐ-ĐTN-VNPT ngày 8/6/2018)

STT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Bùi Thanh Quý

Phòng KH-ĐT

Bí thư Đoàn CS

2

Lê Văn Thủy

Phòng KH-ĐT

Phó bí thư Đoàn CS

3

Lê Văn Hải

Phòng KHKT

Phó bí thư Đoàn CS

4

Lê Thị Thu Hồng

Phòng KH TC-DN

UVBCH Đoàn CS

5

Trịnh Minh

TT CNTT

UVBCH Đoàn CS

6

Lê Nhân Linh

TT ĐHTT

UVBCH Đoàn CS

7

Phạm Văn Minh

TT CNTT

8

Nguyễn Thành Luân

TTVT Sầm Sơn

Bí thư Chi đoàn TTVT Sầm Sơn

9

Nguyễn Thị Ánh

PBH Nam Thành phố

10

Nguyễn Huy Hiếu

Phòng KTNV

11

Nguyễn Phi Hoàng

TTVT Thạch Thành

Bí thư Chi đoàn TTVT Thạch Thành

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT