Bài viết: Đảng bộ xã Thiệu Phúc tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng lúc: 25/05/2020 (GMT+7)
100%

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển”, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025xã Thiệu Phúc đã được tổ chức thành công vào ngày 21,22/5/2020.

Bài viết: Đảng bộ xã Thiệu Phúc tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính thưa; Toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân trong xã

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển”, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025xã Thiệu Phúc đã được tổ chức thành công vào ngày 21,22/5/2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Thụ- BT đảng ủy xã khai mạc đại hội

Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trịnh Văn Súy – PBT –CT UBND huyện Thiệu Hóa cùng các đồng chí đại diện các ban, ngành của huyện ủy, công an, quân sự và sự có mặt của 149 đảng viên về tham dự và chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu về chỉ đạo và dự đại hội

Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 13 đồng chí và bầu trực tiếp chức danh Bí thư. Đồng chí Nguyễn Văn Thụ tiếp tục được Đại hội tín nhiệm tái cử Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành khóa mới cũng đã tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí thông qua báo cáo chính trị và báo cáo kiểm kiểm của BCH đảng bộ xã lầm thứ XXX.

Qua báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã đã phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân trong xã đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế phát triển ổn định giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 14,5%, cuối năm 2019 xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã nông thôn mới, hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nâng cấp ngày càng hoàn thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,3 triệu đồng/người/năm, đạt 112%. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt 44 tỷ 726 đồng, tổng chi 42 tỷ 221 triệu đồng.

Nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội trên địa bàn xã đã có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, giáo dục mũi nhọn luôn xếp trong tốp đầu của huyện, công tác và điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng quan tâm và được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác nội chính, đối ngoại thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ đã tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng xã Thiệu Phúc 1930-2018 . Đảng bộ đã xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất, số tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh” đạt 80% hàng năm. Đảng bộ 3 năm liên tục đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ý kiến phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Trịnh Văn Súy- PBT CT UBND huyện.

Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; Đại hội lần này cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận với 10 ý kiến tham gia đặc biệt đại hội đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trịnh Văn Súy- PBT- CT UBND huyện. Tại đại hội đ/c đã ghi nhận và biểu dương thành quả của đảng bộ và nhân dân đã đạt được, tuy nhiên đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế và nhấn mạnh một số nội dung mà nhiệm kỳ tới đảng bộ cần thực hiện để đưa nền kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển quốc phòng – an ninh giữ vững.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình đại hội.

Tại đại hội các đại biểu đã biểu quyết thông qua nội dung, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu tổng quát toàn nhiệm kỳ 2020-2025 là đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh và đưa Thiệu Phúc trở thành xã chuẩn văn hóa nông thôn mới trong năm 2020, tiến tới xây dựng xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng quê hường Thiệu Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đài truyền thanh xã

Bài viết: Đảng bộ xã Thiệu Phúc tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng lúc: 25/05/2020 (GMT+7)
100%

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển”, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025xã Thiệu Phúc đã được tổ chức thành công vào ngày 21,22/5/2020.

Bài viết: Đảng bộ xã Thiệu Phúc tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính thưa; Toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân trong xã

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển”, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025xã Thiệu Phúc đã được tổ chức thành công vào ngày 21,22/5/2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Thụ- BT đảng ủy xã khai mạc đại hội

Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trịnh Văn Súy – PBT –CT UBND huyện Thiệu Hóa cùng các đồng chí đại diện các ban, ngành của huyện ủy, công an, quân sự và sự có mặt của 149 đảng viên về tham dự và chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu về chỉ đạo và dự đại hội

Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 13 đồng chí và bầu trực tiếp chức danh Bí thư. Đồng chí Nguyễn Văn Thụ tiếp tục được Đại hội tín nhiệm tái cử Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành khóa mới cũng đã tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí thông qua báo cáo chính trị và báo cáo kiểm kiểm của BCH đảng bộ xã lầm thứ XXX.

Qua báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã đã phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân trong xã đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế phát triển ổn định giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 14,5%, cuối năm 2019 xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã nông thôn mới, hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nâng cấp ngày càng hoàn thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,3 triệu đồng/người/năm, đạt 112%. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt 44 tỷ 726 đồng, tổng chi 42 tỷ 221 triệu đồng.

Nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội trên địa bàn xã đã có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, giáo dục mũi nhọn luôn xếp trong tốp đầu của huyện, công tác và điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng quan tâm và được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác nội chính, đối ngoại thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ đã tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng xã Thiệu Phúc 1930-2018 . Đảng bộ đã xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất, số tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh” đạt 80% hàng năm. Đảng bộ 3 năm liên tục đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ý kiến phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Trịnh Văn Súy- PBT CT UBND huyện.

Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; Đại hội lần này cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận với 10 ý kiến tham gia đặc biệt đại hội đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trịnh Văn Súy- PBT- CT UBND huyện. Tại đại hội đ/c đã ghi nhận và biểu dương thành quả của đảng bộ và nhân dân đã đạt được, tuy nhiên đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế và nhấn mạnh một số nội dung mà nhiệm kỳ tới đảng bộ cần thực hiện để đưa nền kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển quốc phòng – an ninh giữ vững.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình đại hội.

Tại đại hội các đại biểu đã biểu quyết thông qua nội dung, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu tổng quát toàn nhiệm kỳ 2020-2025 là đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh và đưa Thiệu Phúc trở thành xã chuẩn văn hóa nông thôn mới trong năm 2020, tiến tới xây dựng xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng quê hường Thiệu Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đài truyền thanh xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT