Chi hội 2 tổ chức đại hội chi bộ

Đăng lúc: 20/02/2020 (GMT+7)
100%

Ngày 15/2/2020, Chi bộ thôn Đoán Quyết Hạ thuộc Đảng bộ xã Thiệu Phúc tổ chức đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là chi bộ được Đảng bộ xã chọn làm đại hội điểm

Bài viết: Chi bộ thôn Đoán Quyết Hạ thuộc Đảng bộ xã Thiệu Phúc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Kính thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã

Ngày 15/2/2020, Chi bộ thôn Đoán Quyết Hạ thuộc Đảng bộ xã Thiệu Phúc tổ chức đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là chi bộ được Đảng bộ xã chọn làm đại hội điểm, qua đó rút kinh nghiệm cho các chi bộ còn lại trên địa bàn.

Toàn cảnh đại hội chi bộ

Thôn Đoán Quyết Hạ có 32 đảng viên. Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ luôn đoàn kết, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu nghiêm túc quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đ/c Nguyễn Hữu Ké Bí thư trường thôn thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, phương hướngnhiệm kỳ 2020-2022

Qua đánh giá phân loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90% trở lên. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, đưa cây, con giống có giá trị kinh tế vào sản xuất, năng suất lúa cả hai vụ đạt 550kg/sào, Đặc biệt năm 2019 thôn đã thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi ruộng đất nghị quyết 06 của BCH huyện ủy và nghị quyết của BCH Đảng ủy xã đến nay nhân dân đã phấn khởi bước vào sản xuất vụ chiêm xuân và đón nhận 3 mô hình dự án do HTX liên kết. có 3 gia trại và 11 hộ có chăn nuôi lợn. trong thôn phát triển ngành nghề đa dạng hơn thợ xây, thợ kỹ thuật, đi làm ăn xa, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu UBND xã giao; tỷ lệ hộ nghèo còn2,7% thấp nhất trong xã. Hộ có mức sống khá đạt 57,2%. Trong nhiệm kỳ, từ nguồn kinh phí của cấp trên đầu tư đã xây dựng cho thôn được các tuyến đường bê tông xi măng, hàng năm tu sửa các tuyến đường liên xóm, xây dựng đường điện sáng công cộng,lắp đạt hệ thống cống rãnh, lập quy hoạch tiến hành san lấp mặt bằng TT văn hóa thôn với diện tích 6000m2 với tổng chi phí gần 900.000.000 triệu đồng; Thôn đã tuyên truyền, vận động bà con nhân dân đóng góp tiền đối ứng và hiến đất mở rộng 2 bên lòng lề đường theo đúng lộ trình. Các hoạt động văn hóa xã hội diễn ra sôi nối, duy trì và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, công tác khuyến học – khuyến tài được quan tâm hoạt động có hiệu quả,tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau đặc biệt quan tâm đến những đối tượng chính sách những hộ đặc biệt khó khăn, công tác an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại hội đã có các ý kiến thảo luận để chỉ rõ những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ qua và đóng góp những cách làm, giải pháp vào phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, đặc biệt sau ý kiến chỉ đạo của thường vụ Đảng ủy xã.

Đại hội tổ chức bỏ phiếu

Tại Đại hội, với tinh thần làm việc kỹ cương, dân chủ, thẳng thắn,các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung xây dựng Nghị quyết Đại hội Chi bộ trong nhiệm kỳ mới, bầu 03 đồng chí vào chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, đồng chí Đỗ Xuân Thanh làm Bí thư Chi bộ trưởng thôn và đồng chí Nguyễn Hữu Ké Phó Bí thư chi bộ trưởng ban công tác mặt trận thôn, đ/c Cao Xuân Tình chi ủy viên thôn đội trưởng, công an viên, Đại hội cũng bầu được đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ lần thứ 31 của xã gồm 18 đ/c.

Đài truyền thanh xã

Chi hội 2 tổ chức đại hội chi bộ

Đăng lúc: 20/02/2020 (GMT+7)
100%

Ngày 15/2/2020, Chi bộ thôn Đoán Quyết Hạ thuộc Đảng bộ xã Thiệu Phúc tổ chức đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là chi bộ được Đảng bộ xã chọn làm đại hội điểm

Bài viết: Chi bộ thôn Đoán Quyết Hạ thuộc Đảng bộ xã Thiệu Phúc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Kính thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã

Ngày 15/2/2020, Chi bộ thôn Đoán Quyết Hạ thuộc Đảng bộ xã Thiệu Phúc tổ chức đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là chi bộ được Đảng bộ xã chọn làm đại hội điểm, qua đó rút kinh nghiệm cho các chi bộ còn lại trên địa bàn.

Toàn cảnh đại hội chi bộ

Thôn Đoán Quyết Hạ có 32 đảng viên. Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ luôn đoàn kết, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu nghiêm túc quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đ/c Nguyễn Hữu Ké Bí thư trường thôn thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, phương hướngnhiệm kỳ 2020-2022

Qua đánh giá phân loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90% trở lên. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, đưa cây, con giống có giá trị kinh tế vào sản xuất, năng suất lúa cả hai vụ đạt 550kg/sào, Đặc biệt năm 2019 thôn đã thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi ruộng đất nghị quyết 06 của BCH huyện ủy và nghị quyết của BCH Đảng ủy xã đến nay nhân dân đã phấn khởi bước vào sản xuất vụ chiêm xuân và đón nhận 3 mô hình dự án do HTX liên kết. có 3 gia trại và 11 hộ có chăn nuôi lợn. trong thôn phát triển ngành nghề đa dạng hơn thợ xây, thợ kỹ thuật, đi làm ăn xa, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu UBND xã giao; tỷ lệ hộ nghèo còn2,7% thấp nhất trong xã. Hộ có mức sống khá đạt 57,2%. Trong nhiệm kỳ, từ nguồn kinh phí của cấp trên đầu tư đã xây dựng cho thôn được các tuyến đường bê tông xi măng, hàng năm tu sửa các tuyến đường liên xóm, xây dựng đường điện sáng công cộng,lắp đạt hệ thống cống rãnh, lập quy hoạch tiến hành san lấp mặt bằng TT văn hóa thôn với diện tích 6000m2 với tổng chi phí gần 900.000.000 triệu đồng; Thôn đã tuyên truyền, vận động bà con nhân dân đóng góp tiền đối ứng và hiến đất mở rộng 2 bên lòng lề đường theo đúng lộ trình. Các hoạt động văn hóa xã hội diễn ra sôi nối, duy trì và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, công tác khuyến học – khuyến tài được quan tâm hoạt động có hiệu quả,tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau đặc biệt quan tâm đến những đối tượng chính sách những hộ đặc biệt khó khăn, công tác an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại hội đã có các ý kiến thảo luận để chỉ rõ những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ qua và đóng góp những cách làm, giải pháp vào phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, đặc biệt sau ý kiến chỉ đạo của thường vụ Đảng ủy xã.

Đại hội tổ chức bỏ phiếu

Tại Đại hội, với tinh thần làm việc kỹ cương, dân chủ, thẳng thắn,các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung xây dựng Nghị quyết Đại hội Chi bộ trong nhiệm kỳ mới, bầu 03 đồng chí vào chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, đồng chí Đỗ Xuân Thanh làm Bí thư Chi bộ trưởng thôn và đồng chí Nguyễn Hữu Ké Phó Bí thư chi bộ trưởng ban công tác mặt trận thôn, đ/c Cao Xuân Tình chi ủy viên thôn đội trưởng, công an viên, Đại hội cũng bầu được đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ lần thứ 31 của xã gồm 18 đ/c.

Đài truyền thanh xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT