Hội nghị

Đăng lúc: 07/07/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 30/6/2021, Đảng bộ xã đã tổ chức hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của bộ chính trị về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Bài viết: Đảng bộ xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của bộ chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Sáng ngày 30/6/2021, Đảng bộ xã đã tổ chứchội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của bộ chính trị về " Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Các đại biểu về dự hội nghị

Dự hội nghị có đồngchí Nguyên Văn Thụ, Huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy -Chủ tịch HĐND xã các đồng chí BCH đảng ủy và toàn thểđảng viên trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đảng viên được nghetriển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của bộ chính trị về " Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Trần Bình Trong- PBT đảng ủy, chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021,Đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt có hiệu quả, có chuyển biến tích cực; về phát triển kinh tế SXNN, chăn nuôi kinh tế trang trại. Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong xã đã tập trung lãnh chỉ đạo, hướng dẫn động viên nhân dân gieo trồng đúng thời vụ, đưa 90% giống lúa lai vào sản xuất, chuẩn bị đầy đủ cho mùa vụ Đặc biệt hoạt động của HTXDVNN với sự cố gắng, năng động sáng tạo trong khâu phục vụ tưới tiêu, phân bón và đã xây dựng mới, tu sữa lắp đặt 2 trạm bơm mới với trị giá hơn 1 tỷ đồng nên trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2021 SXNN đạt khá, trong chăn nuôi tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, tổ chức tiêm phòng cho gia súc như bệnh viêm da nổi cục, lở mồm long móng...

Thực hiện chủ trương cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư 6 tháng đầu năm tổng số vốn đầu tư lên đến 8 tỷ 535 triệu đồng xã đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, mở rộng xây dựng khuôn viên trường THCS. Công tác thu chi ngân sáchđảm bảo đúng luật và duy trì các hoạt động thường xuyên.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới xã và 5 thôn đã được huyện công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020. Với mục tiêu phấn đấu đạt xã và thôn NTM nâng cao trong thời gian tới vì vậy xã và các thôn đang tiếp tục phát động xã hội hóa, sự ủng hộ và huy động mọi nguôn lực để tiếp tục củng cố và xây dựng các tiêu chí để cấp trên về kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào cuối nă 2021.

Về lĩnh vực VHXH: 6 tháng đầu năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước chào mừng các ngày lễ lớn đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Chất lượng giáo dục toàn diện năm học 2020-2021 của cả 3 trường tiếp tục được nâng lên, phấn đấu cuối năm 2021 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021, các phong trào xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài được phát triển sâu rộng, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng được tiếp tục duy trì có hiệu quả. Đảng ủy chính quyền luôn quan tâm đến công tác y tế, dân số gia đình với tình hình dịch bệnh đặc biệt là bệnh Covid 19 đang diễn ra rất phức tạp nên công tác phòng chống dịch bệnh đang được nâng lên ở cấp độ cao nhất. Thực hiện chính sách an sinh xã hội cấp ủy đảng chính quyền, các ngành chức năng luôn quan tâm thực hiện đảm bảo, kịp thời đúng đói tượng. Công tác quốc phòng an ninh luôn duy trì và giữ vững không có vụ việc lớn xảy ra trên địa bàn.Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội phát động thi đua các phong trào tuyê truyền đến tổ chức và hội viên, đoàn viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề cụ thể, thiết thực; công chức, viên chức, đảng viên luôn có tác phong, lề lối làm việc, có mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, có ý thức kỷ luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công tác tổ chức cán bộ, đảng viên; công tác công đoàn luôn được quan tâm; làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tham mưu triển khaithực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Tiếp đó, các đảng viên đã tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp về việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đặc biệt thực hiện tiêu chí VSMT, VSATTP; công tác phòng chống dịch bệnh......

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn văn Thụ đã có ý kiến chỉ đạo và kết luận. Tại hội nghị Đồng chí đề nghị: Trong 6 tháng cuối năm 2021, các chi bộ tiếp tục duytrì sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã đăng ký với Đảng ủy. Tập trung chỉ đạo triển khai tốt sản xuất vụ thu mùa và vụ đông năm 2021-2022, thực hiện tốt phương án PCBL –TKCN tránh thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân, tiếp tục thực hiện hoàn thành việc chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ để tích tụ ruộng đất phát triển các mô hình kinh tế cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, để làm tốt xã hội hóa giáo dục, đấu mối phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường- gia đình và xã hội trong công tác giáo dục con em, đồng thới nâng cao năng lực quản lý chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học của các nhà trường để năm học 2021-2022 đạt chất lượng cao. Làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác hậu phương quân đội, rà soát danh sách NTM trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2022, giữ vững an ninh chính trị đảm bảo an toàn xã hội để thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXI, xây dựng xã nhà ngày càng phát triển đi lên.

Ban văn hóa xã

Hội nghị

Đăng lúc: 07/07/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 30/6/2021, Đảng bộ xã đã tổ chức hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của bộ chính trị về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Bài viết: Đảng bộ xã Thiệu Phúc tổ chức hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của bộ chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Sáng ngày 30/6/2021, Đảng bộ xã đã tổ chứchội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của bộ chính trị về " Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Các đại biểu về dự hội nghị

Dự hội nghị có đồngchí Nguyên Văn Thụ, Huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy -Chủ tịch HĐND xã các đồng chí BCH đảng ủy và toàn thểđảng viên trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đảng viên được nghetriển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của bộ chính trị về " Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Trần Bình Trong- PBT đảng ủy, chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021,Đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt có hiệu quả, có chuyển biến tích cực; về phát triển kinh tế SXNN, chăn nuôi kinh tế trang trại. Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong xã đã tập trung lãnh chỉ đạo, hướng dẫn động viên nhân dân gieo trồng đúng thời vụ, đưa 90% giống lúa lai vào sản xuất, chuẩn bị đầy đủ cho mùa vụ Đặc biệt hoạt động của HTXDVNN với sự cố gắng, năng động sáng tạo trong khâu phục vụ tưới tiêu, phân bón và đã xây dựng mới, tu sữa lắp đặt 2 trạm bơm mới với trị giá hơn 1 tỷ đồng nên trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2021 SXNN đạt khá, trong chăn nuôi tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, tổ chức tiêm phòng cho gia súc như bệnh viêm da nổi cục, lở mồm long móng...

Thực hiện chủ trương cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư 6 tháng đầu năm tổng số vốn đầu tư lên đến 8 tỷ 535 triệu đồng xã đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, mở rộng xây dựng khuôn viên trường THCS. Công tác thu chi ngân sáchđảm bảo đúng luật và duy trì các hoạt động thường xuyên.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới xã và 5 thôn đã được huyện công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020. Với mục tiêu phấn đấu đạt xã và thôn NTM nâng cao trong thời gian tới vì vậy xã và các thôn đang tiếp tục phát động xã hội hóa, sự ủng hộ và huy động mọi nguôn lực để tiếp tục củng cố và xây dựng các tiêu chí để cấp trên về kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào cuối nă 2021.

Về lĩnh vực VHXH: 6 tháng đầu năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước chào mừng các ngày lễ lớn đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Chất lượng giáo dục toàn diện năm học 2020-2021 của cả 3 trường tiếp tục được nâng lên, phấn đấu cuối năm 2021 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021, các phong trào xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài được phát triển sâu rộng, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng được tiếp tục duy trì có hiệu quả. Đảng ủy chính quyền luôn quan tâm đến công tác y tế, dân số gia đình với tình hình dịch bệnh đặc biệt là bệnh Covid 19 đang diễn ra rất phức tạp nên công tác phòng chống dịch bệnh đang được nâng lên ở cấp độ cao nhất. Thực hiện chính sách an sinh xã hội cấp ủy đảng chính quyền, các ngành chức năng luôn quan tâm thực hiện đảm bảo, kịp thời đúng đói tượng. Công tác quốc phòng an ninh luôn duy trì và giữ vững không có vụ việc lớn xảy ra trên địa bàn.Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội phát động thi đua các phong trào tuyê truyền đến tổ chức và hội viên, đoàn viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề cụ thể, thiết thực; công chức, viên chức, đảng viên luôn có tác phong, lề lối làm việc, có mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, có ý thức kỷ luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công tác tổ chức cán bộ, đảng viên; công tác công đoàn luôn được quan tâm; làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tham mưu triển khaithực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Tiếp đó, các đảng viên đã tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp về việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đặc biệt thực hiện tiêu chí VSMT, VSATTP; công tác phòng chống dịch bệnh......

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn văn Thụ đã có ý kiến chỉ đạo và kết luận. Tại hội nghị Đồng chí đề nghị: Trong 6 tháng cuối năm 2021, các chi bộ tiếp tục duytrì sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã đăng ký với Đảng ủy. Tập trung chỉ đạo triển khai tốt sản xuất vụ thu mùa và vụ đông năm 2021-2022, thực hiện tốt phương án PCBL –TKCN tránh thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân, tiếp tục thực hiện hoàn thành việc chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ để tích tụ ruộng đất phát triển các mô hình kinh tế cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, để làm tốt xã hội hóa giáo dục, đấu mối phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường- gia đình và xã hội trong công tác giáo dục con em, đồng thới nâng cao năng lực quản lý chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học của các nhà trường để năm học 2021-2022 đạt chất lượng cao. Làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác hậu phương quân đội, rà soát danh sách NTM trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2022, giữ vững an ninh chính trị đảm bảo an toàn xã hội để thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXI, xây dựng xã nhà ngày càng phát triển đi lên.

Ban văn hóa xã

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT