Hội nghị tổng kết công tac Đảng

Đăng lúc: 10/12/2020 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 10/12/2020, Đảng ủy xã Thiệu phúc đã tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Bài viết: Đảng ủy xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Lãnh đạo của Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Sáng ngày 10/12/2020, Đảng ủy xã Thiệu phúc đã tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 Tham dự có đồng chí trong BCH Đảng ủy xã và toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy xã, chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị các đồng chí về dự đã được nghe báo cáo công tác lãnh đạo của Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ xã năm 2021.

Đ/c Thân Văn Dũng – PBT trực đảng thông qua báo cáo

Trong năm 2020, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tiếp thu hội nghị trực tuyến học về học tập quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí .Tổ chức triển khai học tập Nghịn quyết số 58 của Bộ chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và nghị quyết đại hội đâị biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX.

Công tác tổ chức, cán bộ và công tác Đảng viên luôn được chú trọng lãnh đào và quan tâm. Tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đảng ủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025đảm bảo cơ cấu, số lượng, an toàn tiết kiệm. hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM và được UBND tỉnh quyết định cộng nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020. Thực hiện tốt quy chế dân chủ. Trong năm đảng bộ xã đã thực hiện và vượt chỉ tiêu có 25% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 62,5% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 58,5 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt hiệu quả cụ thể: Về sản xuất nông nghiệp: tổng sản lượng lương thực đạt 3223 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 650kg/người/năm, giá trị bình quân thu nhập đầu người 46,3 triệu đồng vượt chỉ tiêu, giảm hộ nghèo 2%. Về chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm , kinh tế trang trại tiếp tục được quan tâm phát triểnchỉ đạo đặc biệt trong năm đã tập trung chỉ đạo quyết liệt phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.Quan tâm chỉ đạo khôi phục ddnf gia súc, gia cầm sau dịch. thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được triển khai thực hiện; Công tác tư pháp, hộ tịch, công tác thu, chi ngân sách được thực hiện đúng theo quy định; lĩnh vực văn hóa được quan tâm chú trọng và ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã tiếp tục đổimới nộidung phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đến nay chúng ta đã hoàn thiện các tiêu chí xây dựng với 19/19 tiêu chí .Trong việc thực hiện nghị quyết 06 chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ gắn với thực hiện Nghị quyết số 13 của tỉnh ủy chúng ta đã tập chung chỉ đạo thực hiện vận động nhân dân ở 4 thôn còn lại.

Đ/c Đoàn Thị Hồng HUV- CT công đoàn huyện phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã có 7 ý kiến thảo luận để đưa ra các giaỉ pháp, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể cho Đảng bộ xã nhà với mục đích đóng góp xây dựng sang năm 2021 chúng ta đạt được nhiều thắng lợi hơn nữa.

Đặc biệt là sau ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thị Hồng -HUV chủ tịch công đoàn huyện chỉ đạo vòng 2. Thay mặt hội nghị phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thụ- BT Đảng bộ xã đã xin tiếp thu những đóng góp và giải pháp thực hiện của các ý kiến đại biểu đã nêu và đồng thời biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đã đạt được, đồng chí nhấn mạnh và đề nghị trong thời gian tới chúng ta tiếp tục xây dựng, củng cố, đoàn kết, thống nhất cao hệ thống chính trị, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể để lãnh đạo tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ chủ trương lớn đó là:

Sớm khắc phục nhanh các việc còn tồn tại, yếu kém.

Tổ chức tốt cho nhân dân gieo trồng vụ chiêm xuân, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện NQ 06 chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ gắn với thực hiện Nghị quyết số 13 của tỉnh ủy tuyên truyền đẩy mạnh chủ trương xuất khẩu lao động. Tăng cường tuyên truyền động viên công tác XHHGD đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2.giữ vững chuẩn mức độ 2 trường tiểu học, làm tốt công tac skhuyeens học khuyến tài, tiếp tục nâng cao chất lượng trung tâm HTCĐ. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XD NTM, đô thị văn minh”.

Tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí để nghị công nhận các thôn đạt chuẩn nông thôn isvaf chuẩn bị cơ sở vật chất công bô quyết định công nhận đạt chuẩn NTM của xã. Thực hiện tốt quy chế tập trung dân chủ, công khai, minh bạch,chỉ đâọ nâng cao căm sóc sức khỏe cho nhân dân

Thực hiện tốt công tác QP- AN. Trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng , chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấpnhiệm kỳ 2021-2026 và các chế độ an sinh xã hội để nhân dân yên tâm mọi nhà đón tết vui tươi an toàn tiết kiệm. Tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra.

Hội nghị đã trao giấy khên cho 2 chi bộp đạt xuất sắc nhiệm vụ và 19 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Một số hình ảnh của hội nghị tổng kết

Đài truyền thanh xã

Hội nghị tổng kết công tac Đảng

Đăng lúc: 10/12/2020 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 10/12/2020, Đảng ủy xã Thiệu phúc đã tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Bài viết: Đảng ủy xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Lãnh đạo của Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Sáng ngày 10/12/2020, Đảng ủy xã Thiệu phúc đã tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 Tham dự có đồng chí trong BCH Đảng ủy xã và toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy xã, chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị các đồng chí về dự đã được nghe báo cáo công tác lãnh đạo của Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ xã năm 2021.

Đ/c Thân Văn Dũng – PBT trực đảng thông qua báo cáo

Trong năm 2020, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tiếp thu hội nghị trực tuyến học về học tập quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí .Tổ chức triển khai học tập Nghịn quyết số 58 của Bộ chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và nghị quyết đại hội đâị biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX.

Công tác tổ chức, cán bộ và công tác Đảng viên luôn được chú trọng lãnh đào và quan tâm. Tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đảng ủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025đảm bảo cơ cấu, số lượng, an toàn tiết kiệm. hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM và được UBND tỉnh quyết định cộng nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020. Thực hiện tốt quy chế dân chủ. Trong năm đảng bộ xã đã thực hiện và vượt chỉ tiêu có 25% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 62,5% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 58,5 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt hiệu quả cụ thể: Về sản xuất nông nghiệp: tổng sản lượng lương thực đạt 3223 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 650kg/người/năm, giá trị bình quân thu nhập đầu người 46,3 triệu đồng vượt chỉ tiêu, giảm hộ nghèo 2%. Về chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm , kinh tế trang trại tiếp tục được quan tâm phát triểnchỉ đạo đặc biệt trong năm đã tập trung chỉ đạo quyết liệt phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.Quan tâm chỉ đạo khôi phục ddnf gia súc, gia cầm sau dịch. thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được triển khai thực hiện; Công tác tư pháp, hộ tịch, công tác thu, chi ngân sách được thực hiện đúng theo quy định; lĩnh vực văn hóa được quan tâm chú trọng và ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã tiếp tục đổimới nộidung phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đến nay chúng ta đã hoàn thiện các tiêu chí xây dựng với 19/19 tiêu chí .Trong việc thực hiện nghị quyết 06 chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ gắn với thực hiện Nghị quyết số 13 của tỉnh ủy chúng ta đã tập chung chỉ đạo thực hiện vận động nhân dân ở 4 thôn còn lại.

Đ/c Đoàn Thị Hồng HUV- CT công đoàn huyện phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã có 7 ý kiến thảo luận để đưa ra các giaỉ pháp, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể cho Đảng bộ xã nhà với mục đích đóng góp xây dựng sang năm 2021 chúng ta đạt được nhiều thắng lợi hơn nữa.

Đặc biệt là sau ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thị Hồng -HUV chủ tịch công đoàn huyện chỉ đạo vòng 2. Thay mặt hội nghị phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thụ- BT Đảng bộ xã đã xin tiếp thu những đóng góp và giải pháp thực hiện của các ý kiến đại biểu đã nêu và đồng thời biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đã đạt được, đồng chí nhấn mạnh và đề nghị trong thời gian tới chúng ta tiếp tục xây dựng, củng cố, đoàn kết, thống nhất cao hệ thống chính trị, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể để lãnh đạo tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ chủ trương lớn đó là:

Sớm khắc phục nhanh các việc còn tồn tại, yếu kém.

Tổ chức tốt cho nhân dân gieo trồng vụ chiêm xuân, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện NQ 06 chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ gắn với thực hiện Nghị quyết số 13 của tỉnh ủy tuyên truyền đẩy mạnh chủ trương xuất khẩu lao động. Tăng cường tuyên truyền động viên công tác XHHGD đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2.giữ vững chuẩn mức độ 2 trường tiểu học, làm tốt công tac skhuyeens học khuyến tài, tiếp tục nâng cao chất lượng trung tâm HTCĐ. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XD NTM, đô thị văn minh”.

Tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí để nghị công nhận các thôn đạt chuẩn nông thôn isvaf chuẩn bị cơ sở vật chất công bô quyết định công nhận đạt chuẩn NTM của xã. Thực hiện tốt quy chế tập trung dân chủ, công khai, minh bạch,chỉ đâọ nâng cao căm sóc sức khỏe cho nhân dân

Thực hiện tốt công tác QP- AN. Trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng , chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấpnhiệm kỳ 2021-2026 và các chế độ an sinh xã hội để nhân dân yên tâm mọi nhà đón tết vui tươi an toàn tiết kiệm. Tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra.

Hội nghị đã trao giấy khên cho 2 chi bộp đạt xuất sắc nhiệm vụ và 19 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Một số hình ảnh của hội nghị tổng kết

Đài truyền thanh xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT