hội nghị tổng kết công tác Đảng

Đăng lúc: 31/12/2019 (GMT+7)
100%

Bài viết: Đảng ủy xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luật của trung ương, của tỉnh.

Bài viết: Đảng ủy xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luật của trung ương, của tỉnh.

Sáng ngày 21/12/2019, Đảng ủy xã Thiệu phúc đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luật của trung ương, của tỉnh.

Tham dự có đồng chí trong BCH Đảng ủy xã và toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy xã, chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị các đồng chí về dự đã được nghe báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ xã năm 2020.Trong năm 2019, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Chỉthị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chuyên đề “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Tổ chức triển khai chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trong năm đảng bộ xã đã thực hiện và vượt chỉ tiêu có 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, trên 90 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, kết nạp 2 quần chúng vào đảng. Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt hiệu quả cụ thể: Về sản xuất nông nghiệp: tổng sản lượng lương thực đạt 3128 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 650kg/người/năm, giá trị bình quân thu nhập đầu người 40,6 triệu đồng vượt 1,5% kế hoạch, giảm hộ nghèo thực hiện 1,78%. đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường; năm 2019 có 5 trang trại, 28 gia trại, số hộ nuôi tằm và vật nuôi có giá trị kinh tế cao là 96 hộ.Quan tâm chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được triển khai thực hiện; Công tác tư pháp, hộ tịch, công tác thu, chi ngân sách được thực hiện đúng theo quy định; lĩnh vực văn hóa được quan tâm chú trọng và ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã tiếp tục đổimới nộidung phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đến nay chúng ta đã hoàn thiện các tiêu chí xây dựng với 17/19 tiêu chí còn lại hai tiêu chí đó là cơ sở vật chất văn hóa và môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm chúng ta đang từng bước hoàn thành. Trong việc thực hiện nghị quyết 06 chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ chúng ta đã thực hiện 4 thôn còn thôn Mật thôn sẽ thực hiện đầu năm 2020.

Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận để đưa ra các giaỉ pháp, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể cho Đảng bộ xã nhà với mục đích đóng góp xây dựng sang năm 2020 chúng ta đạt được nhiều thắng lợi hơn nữa.

Hội nghị đã biểu dương và tặng giấy khen cho 2 đơn vị và 12 đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thụ- BT Đảng bộ xã đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đã đạt được, đồng thời đồng chí nhấn mạnh và đề nghị trong thời gian tới chúng ta tiếp tục xây dựng, củng cố, đoàn kết, thống nhất cao hệ thống chính trị, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể để lãnh đạo tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ chủ trương lớn đó là:

Sớm khắc phục nhanh các việc còn tồn tại, yếu kém.

Tổ chức tốt cho nhân dân gieo trồng vụ chiêm xuân, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tuyên truyền đẩy mạnh chủ trương xuất khẩu lao động.

Tổ chức chỉ đạo thực hiện thành công chủ trương xây dựng NTM trên địa bàn xã hoàn thành vào quý 2 năm 2020. Chuẩn bị tốt các bước đặc biệt nguồn cho Đại hội chi bộ, đảng bộ và đảng các cấp. Thực hiện tốt công tác QP- AN và các chế độ an sinh xã hội để nhân dân yên tâm mọi nhà đón tết vui tươi an toàn tiết kiệm.
Tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra.

Đài truyền thanh xã

hội nghị tổng kết công tác Đảng

Đăng lúc: 31/12/2019 (GMT+7)
100%

Bài viết: Đảng ủy xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luật của trung ương, của tỉnh.

Bài viết: Đảng ủy xã Thiệu Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luật của trung ương, của tỉnh.

Sáng ngày 21/12/2019, Đảng ủy xã Thiệu phúc đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luật của trung ương, của tỉnh.

Tham dự có đồng chí trong BCH Đảng ủy xã và toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy xã, chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị các đồng chí về dự đã được nghe báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ xã năm 2020.Trong năm 2019, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Chỉthị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chuyên đề “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Tổ chức triển khai chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trong năm đảng bộ xã đã thực hiện và vượt chỉ tiêu có 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, trên 90 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, kết nạp 2 quần chúng vào đảng. Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt hiệu quả cụ thể: Về sản xuất nông nghiệp: tổng sản lượng lương thực đạt 3128 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 650kg/người/năm, giá trị bình quân thu nhập đầu người 40,6 triệu đồng vượt 1,5% kế hoạch, giảm hộ nghèo thực hiện 1,78%. đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường; năm 2019 có 5 trang trại, 28 gia trại, số hộ nuôi tằm và vật nuôi có giá trị kinh tế cao là 96 hộ.Quan tâm chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được triển khai thực hiện; Công tác tư pháp, hộ tịch, công tác thu, chi ngân sách được thực hiện đúng theo quy định; lĩnh vực văn hóa được quan tâm chú trọng và ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã tiếp tục đổimới nộidung phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đến nay chúng ta đã hoàn thiện các tiêu chí xây dựng với 17/19 tiêu chí còn lại hai tiêu chí đó là cơ sở vật chất văn hóa và môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm chúng ta đang từng bước hoàn thành. Trong việc thực hiện nghị quyết 06 chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ chúng ta đã thực hiện 4 thôn còn thôn Mật thôn sẽ thực hiện đầu năm 2020.

Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận để đưa ra các giaỉ pháp, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể cho Đảng bộ xã nhà với mục đích đóng góp xây dựng sang năm 2020 chúng ta đạt được nhiều thắng lợi hơn nữa.

Hội nghị đã biểu dương và tặng giấy khen cho 2 đơn vị và 12 đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thụ- BT Đảng bộ xã đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đã đạt được, đồng thời đồng chí nhấn mạnh và đề nghị trong thời gian tới chúng ta tiếp tục xây dựng, củng cố, đoàn kết, thống nhất cao hệ thống chính trị, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể để lãnh đạo tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ chủ trương lớn đó là:

Sớm khắc phục nhanh các việc còn tồn tại, yếu kém.

Tổ chức tốt cho nhân dân gieo trồng vụ chiêm xuân, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tuyên truyền đẩy mạnh chủ trương xuất khẩu lao động.

Tổ chức chỉ đạo thực hiện thành công chủ trương xây dựng NTM trên địa bàn xã hoàn thành vào quý 2 năm 2020. Chuẩn bị tốt các bước đặc biệt nguồn cho Đại hội chi bộ, đảng bộ và đảng các cấp. Thực hiện tốt công tác QP- AN và các chế độ an sinh xã hội để nhân dân yên tâm mọi nhà đón tết vui tươi an toàn tiết kiệm.
Tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra.

Đài truyền thanh xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT