hội nghị triển khai ké hoạch đăng ký thi đua năm 2022

Đăng lúc: 13/01/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện kế hoạch số 566/CVHU ngày 29/12/2021 về việc tổ chức phát động thi đua năm 2022 và chương trình kế hoạch công tác tháng 01/2022 của BCH đảng ủy xã vào chiều ngày 12/01/2022 Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và Lễ phát động ký cam kết giao ước thi đua năm 2022.

BÀI VIẾT: ĐẢNG ỦY XÃ THIỆU PHÚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ LỄ PHÁT ĐỘNG KÝ CAM KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch số 566/CVHU ngày 29/12/2021 về việc tổ chức phát động thi đua năm 2022 và chương trình kế hoạch công tác tháng 01/2022 của BCH đảng ủy xã vào chiều ngày 12/01/2022 Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và Lễ phát động ký cam kết giao ước thi đua năm 2022.

Các đại biểu về dự hội nghị

Về dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Thụ - HUV- Bí thư đảng ủy xã các đồng chí BCH đảng ủy, cấp ủy 8 chi bộ, cán bộ công chức trưởng, phó các ngành đoàn thể trong xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Lê Văn Quyền – Phó bí thư đảng ủy xã thông qua nội dung chương trình triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2022. Hội nghị được thông qua các chỉ tiêu đăng ký thi đua vơi huyện ủy, đại diện UBND xã lên báo cáo đăng ký thi đua năm 2022, Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu ( 23/3/1322-23/3/2022). Thông qua nội dung phát động phong trào nhân dân tham gia hiến đất đóng góp mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh.

Năm 2022 đảng bộ xã tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, yêu nước là thi đua, thực hiện các chỉ thị chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng và các văn bản chỉ thị, Nghị Quyết Tỉnh ủy, huyện ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội , lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn xã, phát huy sức mạnh phấn đấu tăng năng xuất lao động chất lượng hiệu quả, đẩy mạnh công tác QP-AN, giữ vững an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Năm 2022 đã được BCH Đảng ủy xác định là năm đẩy mạnh tinh thần nêu gương về đạo đức công vụ và trách nhiệm công chức, viên chức nhất là người đứng đầu trên các lĩnh vực phòng chống dịch, phát triển kinh tế XH- QP-AN, xây dựng NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới, xây dựng Đảng bộ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính quyền và MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh toàn diện,

Đại diện các ngành và bí thư các chi bộ đã lên ký giao ước thi đua năm 2022 Đồng chí Nguyễn Văn Thụ- bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất cao với kế hoạch và nhiệm vụ đề ra và đặc biệt ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng bộ xã đã nhấn mạnh và giao nhiệm vụ. Trong năm tới mặc dù thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tuy nhiên để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất đề nghị các chi bộ, đơn vị cơ quan ban ngành trong toàn xã dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua với tinh thần đó kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức và toàn thể nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết chung sức chung lòng, phát huy trí tuện nổ lực cao nhất , vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, QP_AN năm 2022 xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh góp phần xây dựng Thiệu Phúc ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Một số hình ảnh của hội nghị

hội nghị triển khai ké hoạch đăng ký thi đua năm 2022

Đăng lúc: 13/01/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện kế hoạch số 566/CVHU ngày 29/12/2021 về việc tổ chức phát động thi đua năm 2022 và chương trình kế hoạch công tác tháng 01/2022 của BCH đảng ủy xã vào chiều ngày 12/01/2022 Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và Lễ phát động ký cam kết giao ước thi đua năm 2022.

BÀI VIẾT: ĐẢNG ỦY XÃ THIỆU PHÚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ LỄ PHÁT ĐỘNG KÝ CAM KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch số 566/CVHU ngày 29/12/2021 về việc tổ chức phát động thi đua năm 2022 và chương trình kế hoạch công tác tháng 01/2022 của BCH đảng ủy xã vào chiều ngày 12/01/2022 Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và Lễ phát động ký cam kết giao ước thi đua năm 2022.

Các đại biểu về dự hội nghị

Về dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Thụ - HUV- Bí thư đảng ủy xã các đồng chí BCH đảng ủy, cấp ủy 8 chi bộ, cán bộ công chức trưởng, phó các ngành đoàn thể trong xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Lê Văn Quyền – Phó bí thư đảng ủy xã thông qua nội dung chương trình triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2022. Hội nghị được thông qua các chỉ tiêu đăng ký thi đua vơi huyện ủy, đại diện UBND xã lên báo cáo đăng ký thi đua năm 2022, Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu ( 23/3/1322-23/3/2022). Thông qua nội dung phát động phong trào nhân dân tham gia hiến đất đóng góp mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh.

Năm 2022 đảng bộ xã tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, yêu nước là thi đua, thực hiện các chỉ thị chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng và các văn bản chỉ thị, Nghị Quyết Tỉnh ủy, huyện ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội , lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn xã, phát huy sức mạnh phấn đấu tăng năng xuất lao động chất lượng hiệu quả, đẩy mạnh công tác QP-AN, giữ vững an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Năm 2022 đã được BCH Đảng ủy xác định là năm đẩy mạnh tinh thần nêu gương về đạo đức công vụ và trách nhiệm công chức, viên chức nhất là người đứng đầu trên các lĩnh vực phòng chống dịch, phát triển kinh tế XH- QP-AN, xây dựng NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới, xây dựng Đảng bộ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính quyền và MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh toàn diện,

Đại diện các ngành và bí thư các chi bộ đã lên ký giao ước thi đua năm 2022 Đồng chí Nguyễn Văn Thụ- bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất cao với kế hoạch và nhiệm vụ đề ra và đặc biệt ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng bộ xã đã nhấn mạnh và giao nhiệm vụ. Trong năm tới mặc dù thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tuy nhiên để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất đề nghị các chi bộ, đơn vị cơ quan ban ngành trong toàn xã dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua với tinh thần đó kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức và toàn thể nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết chung sức chung lòng, phát huy trí tuện nổ lực cao nhất , vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, QP_AN năm 2022 xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh góp phần xây dựng Thiệu Phúc ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Một số hình ảnh của hội nghị

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT